Historia plików w systemie Windows

Konfigurowanie historii plików na dysku

Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowych plików przy użyciu historii plików należy wybrać lokalizację, w której będą zapisywane kopie zapasowe. Można wybrać dysk podłączany zewnętrznie, taki jak zewnętrzny dysk USB, lub zapisywać kopie na dysku sieciowym. Są jeszcze inne opcje, ale te dwie zapewniają najlepszą ochronę plików przed konsekwencjami awarii komputera lub wystąpienia innych problemów z komputerem.

Funkcja Historia plików tworzy kopie zapasowe tylko kopii plików z folderów Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Wideo i Pulpit oraz plików usługi OneDrive dostępnych w trybie offline na komputerze. Jeśli chcesz tworzyć kopie zapasowe plików lub folderów znajdujących się w innej lokalizacji, możesz dodać je do jednego z tych folderów.

Aby korzystać z nowego dysku zewnętrznego, podłącz go do komputera. Jeśli zostanie wyświetlone powiadomienie z pytaniem o chęć skonfigurowania dysku dla historii plików, wybierz je, a następnie na wyświetlonym ekranie włącz funkcję Historia plików.

W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki, aby wybrać dysk sieciowy lub dysk zewnętrzny, który jest już podłączony do komputera.

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).
  2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg Ustawienia historii plików, a następnie wybierz pozycję Ustawienia historii plików.
  3. Wybierz pozycję Wybierz dysk i wybierz dysk sieciowy lub dysk zewnętrzny, który ma być używany.
  4. Włącz pozycję Historia plików.

Przywracanie plików lub folderów za pomocą historii plików

Historia plików regularnie tworzy kopie zapasowe wersji plików z folderów Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Wideo i Pulpit oraz plików usługi OneDrive dostępnych w trybie offline na komputerze. Wraz z upływem czasu powstanie pełna historia plików. Jeśli oryginalne pliki zostaną utracone, uszkodzone lub usunięte, można je przywrócić. Można także przeglądać i przywracać poszczególne wersje plików. Na przykład w celu przywrócenia starszej wersji pliku (nawet jeśli nie został on usunięty ani utracony) można przejrzeć oś czasu, wybrać odpowiednią wersję i przywrócić ją. 

Wykonaj poniższą procedurę w celu przywrócenia plików lub folderów za pomocą historii plików.

  1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij pozycję Wyszukiwanie), w polu wyszukiwania wprowadź ciąg przywróć pliki, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Przywróć pliki za pomocą historii plików.
  2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę pliku, którego szukasz, lub przejrzyj różne wersje folderów i plików za pomocą strzałek w prawo i w lewo.
  3. Wybierz element, który chcesz przywrócić do jego oryginalnej lokalizacji, a następnie wybierz przycisk Przywróć.

    Jeśli chcesz przywrócić pliki do lokalizacji innej niż oryginalna, naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Przywróć, wybierz polecenie Przywróć do, a następnie wybierz nową lokalizację.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17128 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia