Konfigurowanie sieci bezprzewodowej

Dotyczy: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Domowa sieć bezprzewodowa daje większą swobodę w łączeniu się z Internetem z różnych miejsc w domu. W tym artykule opisano podstawowe czynności, które należy wykonać, aby skonfigurować sieć bezprzewodową i zacząć z niej korzystać.

Kompletowanie odpowiedniego sprzętu

Przed rozpoczęciem konfigurowania sieci bezprzewodowej przygotuj następujące elementy:

Szerokopasmowe połączenie internetowe i modem. Szerokopasmowe połączenie internetowe jest połączeniem szybkim. Cyfrowa linia abonencka (DSL) oraz połączenie kablowe to dwa z najpopularniejszych typów połączeń szerokopasmowych. Połączenie szerokopasmowe możesz uzyskać, kontaktując się z usługodawcą internetowym. Zwykle usługodawcami dostarczającymi połączenia DSL są operatorzy telefoniczni, a usługodawcami dostarczającymi połączenia kablowe są operatorzy telewizji kablowej. Usługodawcy internetowi często oferują modemy szerokopasmowe. Niektórzy usługodawcy oferują także urządzenia wielofunkcyjne składające się z modemu i routera bezprzewodowego. Możesz je także kupić w sklepach ze sprzętem komputerowym lub elektronicznym oraz w sklepach internetowych.

Router bezprzewodowy. Router przesyła informacje między Twoją siecią a Internetem. Używając routera bezprzewodowego, możesz połączyć komputery ze swoją siecią za pomocą sygnałów radiowych zamiast połączeń kablowych. Istnieją różne typy technologii sieci bezprzewodowych, w tym technologie 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n i 802.11ac.

Karta sieci bezprzewodowej. Karta sieci bezprzewodowej to urządzenie służące do połączenia komputera z siecią bezprzewodową. Aby połączyć komputer przenośny lub stacjonarny z siecią bezprzewodową, należy go wyposażyć w kartę sieci bezprzewodowej. Większość laptopów i tabletów — oraz część komputerów stacjonarnych — jest sprzedawana z zainstalowaną kartą sieci bezprzewodowej.

Aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej:

 1. Wybierz przycisk Start wpisz menedżer urządzeń w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Menedżer urządzeń.
 2. Rozwiń pozycję Karty sieci przewodowej.
 3. Wyszukaj kartę sieciową, która może mieć w nazwie wyraz wireless.

Konfigurowanie modemu i połączenia internetowego

Po skompletowaniu wyposażenia konieczne będzie skonfigurowanie modemu i połączenia internetowego. Jeśli usługodawca internetowy nie skonfigurował modemu, postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z modemem, aby połączyć go z komputerem i Internetem. Jeśli korzystasz z cyfrowej linii abonenckiej (DSL), podłącz modem do gniazdka telefonicznego. Jeśli korzystasz z połączenia kablowego, podłącz modem do gniazdka telewizji kablowej.

Wybieranie miejsca na router bezprzewodowy

Ustaw router bezprzewodowy w miejscu, w którym będzie odbierał najsilniejszy sygnał z najmniejszą ilością zakłóceń. Aby uzyskać lepsze efekty, zastosuj poniższe wskazówki:

Umieść router w centralnym miejscu. Umieść router jak najbliżej środka domu, aby zwiększyć siłę sygnału sieci bezprzewodowej na obszarze całego domu.
 
Umieść router z dala od podłogi, ścian i obiektów metalowych, takich jak metalowe szafki. Im mniej przeszkód fizycznych znajdzie się między komputerem a routerem, tym większe będzie prawdopodobieństwo korzystania z pełnej siły sygnału routera.
 
Zmniejsz poziom zakłóceń. Niektóre urządzenia sieciowe korzystają z częstotliwości radiowej 2,4 GHz. Z tej samej częstotliwości korzysta większość kuchenek mikrofalowych i wiele telefonów bezprzewodowych. Włączenie kuchenki mikrofalowej lub nawiązanie połączenia przez telefon bezprzewodowy może spowodować tymczasowe zakłócenie sygnału sieci bezprzewodowej. Większości tych problemów możesz uniknąć, używając telefonu bezprzewodowego korzystającego z wyższej częstotliwości, takiej jak 5,8 GHz.
 

Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej

Bezpieczeństwo jest ważne zawsze, ale w przypadku sieci bezprzewodowej ma ono jeszcze większe znaczenie, ponieważ sygnał sieci może być dostępny poza domem. Jeśli nie zadbasz o zabezpieczenie sieci, osoby używające komputerów w pobliżu będą mogły uzyskać dostęp do informacji znajdujących się na komputerach połączonych z siecią i będą mogły używać Twojego połączenia internetowego.

Aby zwiększyć skuteczność zabezpieczeń sieci:

Zmieniając domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło, aby zwiększyć bezpieczeństwo routera. Większość producentów routerów stosuje w routerach domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło oraz domyślną nazwę sieci (zwaną też identyfikatorem SSID). Niektóre osoby mogą wykorzystać te informacje do uzyskania dostępu do routera bez Twojej wiedzy. Aby tego uniknąć, zmień domyślną nazwę użytkownika i domyślne hasło routera. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w dokumentacji urządzenia.
 
Skonfiguruj klucz zabezpieczeń (hasło) dla sieci. Klucz zabezpieczeń sieciowych ułatwia zabezpieczenie sieci bezprzewodowej przed nieautoryzowanym dostępem. Zalecamy używanie zabezpieczeń sieci Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jeśli router je obsługuje. Zapoznaj się z dokumentacją routera, aby uzyskać szczegółowe informacje, w jakiego rodzaju zabezpieczenia są obsługiwane i jak je konfigurować.
 

Niektóre routery obsługują konfigurację WPS (Wi-Fi Protected Setup). Jeśli router obsługuje konfigurację WPS i jest połączony z siecią, wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować klucz zabezpieczeń sieciowych:

 1. Zależnie od wersji systemu Windows na Twoim komputerze wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemach Windows 7 lub Windows 8.1 kliknij Start, zacznij wpisywać ciąg Centrum sieci i udostępniania, a następnie wybierz z listy pozycję Centrum sieci i udostępniania.
  • W systemie Windows 10 kliknij Start , a następnie pozycję Ustawienia > Sieć i Internet  > Stan > Centrum sieci i udostępniania.
 2. Wybierz pozycję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć.
 3. Wybierz pozycję Skonfiguruj nową sieć, a następnie wybierz przycisk Dalej.

Kreator pomoże Ci utworzyć nazwę sieci i klucz zabezpieczeń. Jeśli router obsługuje zabezpieczenia Wi-Fi Protected Access (WPA lub WPA2), kreator przyjmie je jako domyślne. Zalecamy użycie zabezpieczeń WPA2, ponieważ zapewniają one wyższy poziom bezpieczeństwa niż zabezpieczenia WPA czy Wired Equivalent Privacy (WEP). W przypadku zabezpieczeń WPA2 i WPA można także używać długiego hasła, dzięki czemu nie trzeba zapamiętywać mało zrozumiałej sekwencji liter i cyfr.

Zanotuj klucz zabezpieczeń i schowaj go w bezpiecznym miejscu. Klucz zabezpieczeń możesz również zapisać na dysku flash USB, postępując według instrukcji podawanych w kreatorze. (Możliwość zapisania klucza zabezpieczeń na dysku flash USB jest dostępna w systemach Windows 8 i Windows 7, ale nie w systemie Windows 10).
 
Używaj zapory. Zapora jest rozwiązaniem sprzętowym lub programowym, które pomaga chronić komputer przed nieautoryzowanymi użytkownikami lub złośliwym oprogramowaniem. Uruchomienie zapory na każdym komputerze w sieci pomaga opanować rozprzestrzenianie się w sieci złośliwego oprogramowania oraz zapewnić ochronę komputerów podczas korzystania z Internetu. Zapora systemu Windows jest dołączona do tej wersji systemu Windows.
 

Łączenie komputera z siecią bezprzewodową

 1. Wybierz ikonę Sieć  lub ikonę  w obszarze powiadomień.
 2. Z listy sieci wybierz sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie, a następnie wybierz pozycję Połącz.
 3. Wpisz klucz zabezpieczeń (nazywany często hasłem).
 4. Wykonaj wszelkie dodatkowe instrukcje, jeśli się pojawią.

Jeśli masz problemy z siecią Wi-Fi podczas korzystania z systemu Windows 10, zobacz Wi-Fi Rozwiązywanie problemów w systemie Windows 10, aby uzyskać informacje o zaawansowanym rozwiązywaniu problemów.