Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych plików

Zawsze warto mieć kopię zapasową. Trzymaj kopie swoich plików na innym dysku na wypadek, gdyby coś stało się z oryginałami.

Konfigurowanie kopii zapasowej

Wybierz przycisk Start

Ikona logo systemu Windows
, wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Kopia zapasowa > Dodaj dysk, a następnie wybierz dysk zewnętrzny lub lokalizację sieciową dla Twoich kopii zapasowych.

Strona ustawień kopii zapasowej

Gotowe. Co godzinę utworzymy kopię zapasową wszystkich danych z Twojego folderu użytkownika (C:\Usersazwa_użytkownika). Aby zmienić pliki, dla których będzie tworzona kopia zapasowa, lub częstotliwość wykonywania kopii zapasowych, wybierz polecenie Więcej opcji.

Przywracanie plików

Jeśli brakuje ważnego pliku lub folderu, oto jak go odzyskać:

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Przywróć pliki, a następnie wybierz pozycję Przywróć pliki za pomocą historii plików.

  2. Poszukaj odpowiedniego pliku, a następnie wyświetl wszystkie jego wersje za pomocą strzałek.

  3. Gdy znajdziesz odpowiednią wersję, wybierz pozycję Przywróć, aby zapisać ją w jej pierwotnej lokalizacji. Aby zapisać ją w innym miejscu, naciśnij i przytrzymaj pozycję Przywróć (lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Przywróć do i wskaż nową lokalizację.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17143 — ostatni przegląd: 13.10.2016 — zmiana: 10

Opinia