Zmienianie tła i kolorów pulpitu

Dotyczy: Windows 10

Wybierz przycisk Start

Ikona logo systemu Windows
, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Personalizacja , aby wybrać odpowiedni obraz na tło pulpitu oraz zmienić kolor wiodący menu Start, paska zadań i innych elementów. Okno podglądu umożliwia sprawdzanie wprowadzanych zmian na bieżąco.

W obszarze Tło wybierz obraz lub jednolity kolor albo utwórz pokaz slajdów.

Ustawienia personalizacji tła pulpitu

W obszarze Kolory możesz wybrać własny kolor wiodący lub pozwolić systemowi Windows na ustawienie tego koloru na podstawie tła.

Kolory wiodące w ustawieniach personalizacji

Po wybraniu koloru wiodącego zdecyduj, gdzie ma on być widoczny i czy wygląda lepiej w otoczeniu ciemnym, czy jasnym.

Ustawienia personalizacji w trybie ciemnym