Aktualizowanie komputera

Ułatwiliśmy aktualizowanie systemu Windows o najnowsze funkcje i ulepszenia — proces aktualizacji powoduje mniej zakłóceń i nie wymaga tak wielu ponownych uruchomień komputera wtedy, gdy używasz go najczęściej.

Najlepsze jest to, że nie trzeba nic robić, aby uzyskać najnowsze aktualizacje systemu, ponieważ będą one automatycznie pobierane i instalowane, gdy tylko będą dostępne. (Wyjątek stanowi korzystanie z połączenia taryfowego — w takim przypadku aktualizacje nie zostaną pobrane, dopóki nie uzyskasz ich samodzielnie).

Od czasu do czasu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia instalowania aktualizacji. Przez ustawienie godzin aktywnego użytkowania możesz poinformować nas, kiedy zwykle korzystasz z komputera, aby nie był on ponownie uruchamiany w nieodpowiednim czasie.

  1. Wybierz przycisk Start

    Ikona logo systemu Windows
    i pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update. Następnie wybierz pozycję Zmień godziny aktywnego użytkowania.

    Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe zmieniania godzin aktywnego użytkowania

  2. Wybierz godzinę rozpoczęcia i zakończenia aktywnego użytkowania komputera, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17154 — ostatni przegląd: 13.10.2016 — zmiana: 9

Opinia