Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem?

Nie możesz nawiązać połączenia w systemie Windows? Najpierw wypróbuj następujące podstawowe rozwiązania. Jeśli nadal występują problemy, możesz spróbować bardziej zaawansowanych metod przedstawionych w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.

Używanie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią

System Windows może pomóc w rozwiązaniu problemu. Wybierz przycisk Start

Ikona logo systemu Windows
, a następnie pozycję Ustawienia > Sieć i Internet > Stan > Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią w obszarze Zmień ustawienia sieciowe.

Jeśli to nie pomoże, a korzystasz z połączenia przewodowego, upewnij się, że oba końce kabla Ethernet są prawidłowo podłączone do komputera i routera lub modemu.

Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia Wi-Fi

Oto kilka rozwiązań do wypróbowania:

 • Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona. Aby to sprawdzić, wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie pozycję Ustawienia > Sieć i Internet > Wi‑Fi . Wybierz pozycję Pokaż dostępne sieci i jeśli oczekiwana sieć jest widoczna na liście, wybierz ją, a następnie pozycję Połącz.

 • Upewnij się, że jest włączony fizyczny przełącznik Wi-Fi na komputerze przenośnym. (Zazwyczaj w takim przypadku świeci się odpowiednia kontrolka).

 • Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie pozycję Ustawienia > Sieć i Internet > Tryb samolotowy i wyłącz tryb samolotowy, jeśli jest włączony.

 • Umieść komputer bliżej routera lub punktu dostępu.

Obraz strony ustawień Sieć i Internet

Jeśli żadna z tych czynności nie pomoże, ponownie uruchom router Wi-Fi. Powinna to być jedna z ostatnich czynności wykonywanych w celu rozwiązania problemu.

Niekiedy można zamiast tego połączyć się z siecią komórkową. Wybierz przycisk Start

Ikona logo systemu Windows
, a następnie pozycję Ustawienia > Sieć i Internet i sprawdź, czy na liście ustawień znajduje się pozycja Sieć komórkowa .

Nie widzisz nazwy swojej sieci Wi-Fi w domu?

Upewnij się, że router jest skonfigurowany do emitowania nazwy sieci:

 1. Podłącz komputer do routera za pomocą kabla Ethernet.

 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera bezprzewodowego. (Na przykład 192.168.1.1 lub 172.16.0.0 — domyślny adres IP możesz znaleźć w dokumentacji routera).

 3. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, a następnie upewnij się, że jest włączona opcja z etykietą Enable SSID Broadcast (Włącz emisję identyfikatora SSID), Wireless SSID broadcast (Emisja identyfikatora SSID sieci bezprzewodowej) lub podobną. To ustawienie często znajduje się na stronie ustawień sieci bezprzewodowej.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17220 — ostatni przegląd: 13.10.2016 — zmiana: 15

Opinia