Tworzenie dysku naprawy systemu

Dotyczy: Windows 7

Opcje odzyskiwania systemu mogą być pomocne w naprawie systemu Windows w przypadku wystąpienia poważnego błędu. Aby użyć opcji odzyskiwania systemu, potrzebny będzie dysk instalacyjnym systemu Windows lub dostęp do opcji odzyskiwania zapewnionych przez producenta komputera. Jeśli nie masz dostępu do żadnego z tych środków, w celu uzyskania dostępu do opcji odzyskiwania systemu możesz utworzyć dysk naprawy systemu.


Uruchamianie komputera z dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB

Uruchomienie (rozruch) komputera przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB może być konieczne w następujących sytuacjach:
  • Instalowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 7.
  • Odzyskiwanie systemu Windows 7 po poważnym błędzie. Jeśli uruchomienie systemu Windows na komputerze nie jest w ogóle możliwe, za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB możesz uzyskać dostęp do Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia oraz innych narzędzi dostępnych w menu Opcje odzyskiwania systemu. Te narzędzia mogą pomóc w przywróceniu działania systemu Windows 7.