Zmienianie układu klawiatury

Dotyczy: Windows 7Windows 8.1

Windows 7


Instalowanie lub zmienianie języka wyświetlania

Można zmienić język używany przez system Windows do wyświetlania tekstu w kreatorach, oknach dialogowych, menu i innych elementach interfejsu użytkownika. Niektóre języki wyświetlania są instalowane domyślnie, a inne wymagają instalacji plików dodatkowych języków.


Zmienianie układu klawiatury