Zmienianie strony głównej programu Internet Explorer 11

Dotyczy: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

 

  1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
  2. Na karcie Ogólne, w obszarze Strona główna wprowadź adres URL witryny, którą chcesz ustawić jako stronę główną. Możesz dodać kilka adresów URL lub dodać obecnie wyświetlaną witrynę, wybierając pozycję Użyj bieżącej. Jeśli dodajesz kilka adresów URL, każdy z nich umieść w osobnym wierszu.
  3. Wybierz pozycję Zastosuj, a następnie wybierz pozycję OK. Po kolejnym otwarciu nowej sesji przeglądania lub okna (albo po wybraniu przycisku Strona główna ) strony główne zostaną załadowane automatycznie.