Instalowanie języka Java w programie Internet Explorer

  1. Otwórz program Internet Explorer i przejdź do witryny Java.com.
  2. Wybierz przycisk Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java, a następnie wybierz pozycję Zgadzam się — rozpocznij bezpłatne pobieranie. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  3. Na pasku powiadomień kliknij pozycję Uruchom. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  4. Wybierz pozycję Zainstaluj > Zamknij.
  5. Jeśli masz problemy z zainstalowaniem lub używaniem oprogramowania Java, poszukaj odpowiedzi w centrum pomocy Java.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17431 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia