Pobieranie plików z sieci Web

Dotyczy: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Z sieci Web można pobierać pliki wielu typów: dokumenty, obrazy, filmy, aplikacje, rozszerzenia, paski narzędzi do przeglądarki itp. Gdy wybierzesz plik, który chcesz pobrać, program Internet Explorer zapyta, co zrobić z tym plikiem. Oto przykłady tego, co można zrobić z plikiem (zależy to od typu pobieranego pliku):

 • Otwarcie pliku w celu jego wyświetlenia bez konieczności zapisywania go na komputerze.
 • Zapisanie pliku na komputerze w domyślnej lokalizacji pobierania. Gdy program Internet Explorer wykona skanowanie bezpieczeństwa i pobierze plik, można otworzyć ten plik lub folder, w którym go zapisano, albo wyświetlić plik w Menedżerze pobierania.
 • Zapisanie pliku pod inną nazwą, z innym rozszerzeniem lub w innej lokalizacji pobierania na komputerze.
 • Uruchomienie aplikacji, rozszerzenia lub pliku innego typu. Gdy program Internet Explorer wykona skanowanie bezpieczeństwa, plik zostanie otwarty i uruchomiony na komputerze.
 • Anulowanie pobierania i powrót do przeglądania sieci Web.

Na komputerze można też zapisywać mniejsze pliki, na przykład pojedyncze obrazy. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, link lub plik, który chcesz zapisać, a następnie wybierz pozycję Zapisz obraz jako lub Zapisz element docelowy jako.

Znajdowanie pobranych plików na komputerze

Menedżer pobierania śledzi obrazy, dokumenty i inne pliki pobrane z sieci Web. Pobrane pliki są automatycznie zapisywane w folderze Pobrane. Ten folder znajduje się zazwyczaj na tym samym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows (na przykład C:\użytkownicy\nazwa_użytkownika\pobrane). Zawsze można przenieść pobrane pliki z folderu Pobrane do innych miejsc na komputerze.

Aby wyświetlić pobrane pliki za pomocą programu Internet Explorer, zrób tak: otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Wyświetl pobrane pliki. Możesz tu sprawdzić, co zostało pobrane z sieci Web i gdzie jest zapisane na komputerze, oraz wybrać akcje do wykonania na pobranych plikach.

Zmienianie domyślnego folderu pobranych plików na komputerze

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Wyświetl pobrane pliki.
 2. W oknie dialogowym Wyświetlanie pobranych plików wybierz pozycję Opcje w lewym dolnym rogu.
 3. Wybierz inną domyślną lokalizację pobierania za pomocą przycisku Przeglądaj, a następnie wybierz przycisk OK.Dlaczego niektórych plików nie można otworzyć w programie Internet Explorer

Do wyświetlania niektórych plików w programie Internet Explorer są używane dodatki, takie jak program Adobe Reader. Jeśli nie możesz otworzyć pliku, który wymaga dodatku, być może masz starszą wersję dodatku, którą należy zaktualizować.


Ostrzeżenia dotyczące pobierania i zabezpieczeń — informacje

Gdy pobierasz plik, program Internet Explorer sprawdza, czy nic nie wskazuje na to, że plik jest złośliwy lub potencjalnie szkodliwy dla komputera. Jeśli program Internet Explorer oceni, że pobierany plik jest podejrzany, powiadomi Cię o tym i pozwoli zdecydować, czy chcesz zapisać, uruchomić, czy otworzyć plik. Nie wszystkie pliki, dla których są wyświetlane ostrzeżenia, są złośliwe, ale w przypadku każdego pliku trzeba upewnić się, że jest pobierany z zaufanej witryny i że na pewno ma zostać pobrany.


Ostrzeżenie dotyczące zabezpieczeń informujące o tym, że nie można zweryfikować wydawcy danego programu oznacza, że program Internet Explorer nie rozpoznaje witryny lub organizacji proszącej Cię o pobranie pliku. Zanim zapiszesz lub otworzysz pobierany plik, upewnij się, że znasz jego wydawcę i mu ufasz.


Pobieranie plików z sieci Web zawsze jest obciążone pewnym ryzykiem. Poniżej podano niektóre środki ostrożności, które mogą pomóc w zabezpieczeniu komputera podczas pobierania plików:

 • Zainstaluj program antywirusowy i korzystaj z niego.
 • Pliki pobieraj tylko z zaufanych witryn internetowych.
 • Jeśli plik zawiera podpis cyfrowy, upewnij się, że podpis jest prawidłowy i że plik pochodzi z zaufanej lokalizacji. Aby wyświetlić podpis cyfrowy, wybierz link wydawcy w oknie dialogowym zabezpieczeń, które jest wyświetlane podczas pobierania pliku po raz pierwszy.