Wyświetlanie i usuwanie historii przeglądania w programie Internet Explorer

Historia przeglądania to informacje zapisywane przez program Internet Explorer na komputerze, kiedy przeglądasz zasoby w sieci Web. Mogą to być informacje wprowadzone w formularzach, hasła i odwiedzone witryny. Pomagają one w usprawnieniu przeglądania. Jeśli korzystasz ze współużytkowanego lub publicznego komputera, zastanów się, czy chcesz, aby program Internet Explorer zapisywał historię przeglądania.

Wyświetlanie historii przeglądania i usuwanie wybranych witryn

Wyświetlając historię przeglądania, możesz usuwać wybrane witryny lub wracać do wcześniej odwiedzanych stron.

  1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Ulubione .
  2. Wybierz kartę Historia i wskaż odpowiedni sposób wyświetlania historii, wybierając filtr z menu rozwijanego. Aby usunąć wybrane witryny, wybierz je prawym przyciskiem myszy na dowolnej z tych list, a następnie wybierz pozycję Usuń. Możesz także wybrać daną stronę na liście, aby ponownie ją wyświetlić.

Usuwanie historii przeglądania

Regularne usuwanie historii przeglądania pomaga chronić prywatność, szczególnie w przypadku korzystania ze współużytkowanego lub publicznego komputera.

Aby usunąć historię przeglądania w programie Internet Explorer 11 lub Internet Explorer 10
Aby usunąć historię przeglądania w programie Internet Explorer 9
Aby usunąć historię przeglądania w programie Internet Explorer 8

Co zostaje usunięte podczas usuwania historii przeglądania

Typy informacji Co zostaje usunięte Wersja programu Internet Explorer

Historia przeglądania

Lista odwiedzonych witryn.

Wszystkie

Obrazy z pamięci podręcznej i tymczasowe pliki internetowe

Kopie stron, obrazów i innej zawartości multimedialnej przechowywane na komputerze. Te kopie umożliwiają przeglądarce szybsze ładowanie zawartości podczas kolejnej wizyty w danej witrynie.

Wszystkie

Pliki cookie

Informacje przechowywane przez witryny na Twoim komputerze, które umożliwiają zapamiętanie Twoich preferencji dotyczących między innymi danych logowania i lokalizacji.

Wszystkie

Historia pobierania

Lista plików pobranych z sieci Web. Usunięcie tych danych powoduje usunięcie samej listy, a nie pobranych plików.

Tylko programy Internet Explorer 11 i Internet Explorer 10

Dane formularzy

Informacje wprowadzone w formularzach, takie jak adres e-mail lub adres dostawy.

Wszystkie

Hasła

Hasła zapisane dla witryn.

Wszystkie

Dane funkcji Ochrona przed śledzeniem, Filtrowanie ActiveX i Nie śledź

Witryny internetowe wykluczone z Filtrowania ActiveX oraz dane używane przez przeglądarkę do wykrywania śledzenia.

Wszystkie

Ulubione

Lista witryn zapisanych jako ulubione. Jeśli chcesz usunąć tylko wybrane witryny, nie usuwaj ulubionych, ponieważ spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych witryn.

Wszystkie

Dane Filtrowania InPrivate

Zapisane dane, za pomocą których Filtrowanie InPrivate wykrywa, w jakich miejscach witryny mogą automatycznie udostępniać szczegóły Twoich odwiedzin.

Tylko dla programów Internet Explorer 9 i Internet Explorer 8

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17438 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia