Filtr SmartScreen: często zadawane pytania

Co to jest filtr SmartScreen i jak może pomóc mnie chronić?

Filtr SmartScreen ułatwia identyfikowanie zgłoszonych witryn internetowych, które wyłudzają informacje i zawierają złośliwe oprogramowanie, oraz podejmowanie świadomych decyzji dotyczących pobieranych plików. Filtr SmartScreen zapewnia ochronę na trzy sposoby:

  • Podczas przeglądania przez Ciebie sieci Web analizuje strony i określa, czy są podejrzane. W przypadku znalezienia podejrzanej strony filtr SmartScreen wyświetla stronę z ostrzeżeniem, doradzając ostrożność i umożliwiając przekazanie opinii.
  • Filtr SmartScreen porównuje odwiedzane witryny z dynamiczną listą zgłaszanych witryn wyłudzających informacje i zawierających złośliwe oprogramowanie. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie witrynę pasującą do pozycji z listy, zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że witryna została zablokowana dla Twojego bezpieczeństwa.
  • Filtr SmartScreen sprawdza pliki pobrane z sieci Web względem listy zgłoszonych witryn zawierających złośliwe oprogramowanie i programów uznanych za niebezpieczne. Jeśli filtr SmartScreen znajdzie plik pasujący do pozycji z listy, zostanie wyświetlone ostrzeżenie z informacją, że pobieranie zostało zablokowane dla Twojego bezpieczeństwa. Ponadto filtr SmartScreen porównuje pobierane pliki z listą plików, które są dobrze znane wielu osobom korzystającym z programu Internet Explorer i przez nie pobierane. Jeśli filtr SmartScreen nie znajdzie pobieranego pliku na tej liście, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

Co zrobić, jeśli filtr SmartScreen wyświetla ostrzeżenie dotyczące odwiedzanej witryny, która nie jest niebezpieczna?

Po odczytaniu ostrzeżenia można zdecydować się na zgłoszenie tej witryny jako bezpiecznej. Wybierz pozycję Więcej informacji, a następnie wybierz link Zgłoś, że ta witryna nie zawiera zagrożeń, aby przejść do witryny opinii firmy Microsoft, i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli odwiedzisz witrynę, przed którą Twoim zdaniem filtr SmartScreen powinien w przyszłości ostrzegać, możesz zgłosić ją firmie Microsoft: w tym celu naciśnij lub kliknij przycisk Narzędzia, wskaż pozycję Bezpieczeństwo, a następnie wybierz pozycję Zaraportuj niebezpieczną witrynę sieci Web.

Czy można włączyć lub wyłączyć filtr SmartScreen?

W większości przypadków tak. W niektórych sytuacjach — na przykład w sieci firmowej w pracy — to ustawienie konfiguruje administrator systemu i nikt inny nie może go zmienić. 

Aby włączyć lub wyłączyć filtr SmartScreen
Aby włączyć lub wyłączyć filtr SmartScreen w programie Internet Explorer 8

Czy filtr SmartScreen różni się od blokowania wyskakujących okienek?

Tak. Filtr SmartScreen sprawdza, czy odwiedzane witryny i pobierane pliki nie zagrażają Twojemu bezpieczeństwu. Blokowanie wyskakujących okienek uniemożliwia wyświetlanie większości wyskakujących okienek, które zwykle zawierają reklamy i nie są złośliwe.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17443 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, Windows Internet Explorer

Opinia