Jak korzystać z aplikacji Aparat

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Jeśli komputer ma wbudowany aparat lub jest połączony z kamerą internetową, możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy przy użyciu aplikacji Aparat. Aby odnaleźć aplikację Aparat, wybierz pozycję Start > Aparat

Wybierz dowolny nagłówek poniżej. Zostanie otwarty, przedstawiając więcej informacji na temat korzystania z aparatu lub kamery internetowej.