Zarządzanie dodatkami w programie Internet Explorer 11


Dodatki to aplikacje używane przez program Internet Explorer do interakcji z zawartością internetową, taką jak klipy wideo i gry. Paski narzędzi i rozszerzenia także są typami dodatków. Niektóre typowe dodatki to programy Adobe Flash, Quicktime i Silverlight.

Program Internet Explorer niweluje konieczność korzystania z dodatków i umożliwia odtwarzanie filmów w formatach HTML5 i wielu filmów w formacie Adobe Flash bez konieczności instalowania osobnego dodatku.

Instalowanie i używanie dodatków jest obecnie możliwe tylko w programie Internet Explorer na pulpicie. Jeśli próbujesz wyświetlić stronę wymagającą dodatków, wyświetl ją klasycznie (na pulpicie): szybko przesuń palcem w górę od dołu ekranu (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), aby wyświetlić polecenia aplikacji, wybierz przycisk Narzędzia stron 

Przycisk Narzędzia stron
 , a następnie wybierz pozycję Wyświetl na pulpicie.


Instalowanie i używanie dodatków

Jeśli brakuje dodatku, który jest potrzebny do wyświetlenia strony, program Internet Explorer poinformuje o tym i wyświetli monit o zainstalowanie go. Część dodatków jest preinstalowana przez inne aplikacje lub producenta komputera.

Aby wyświetlić zainstalowane dodatki

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. W obszarze Pokaż wybierz pozycję Wszystkie dodatki.

Aby włączyć dodatki

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. W obszarze Pokaż wybierz pozycję Wszystkie dodatki.
 3. Wybierz dodatek, wybierz pozycję Włącz, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Wyłączanie i usuwanie dodatków

Dodatki czasami powodują spowolnienie działania lub awarie przeglądarek. Mogą też stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub zgodności. Jeśli chcesz przyspieszyć działanie przeglądarki lub podejrzewasz, że określone dodatki powodują występowanie problemów w programie Internet Explorer, możesz je wyłączyć. Można także usunąć dodatki, które nie są już potrzebne na komputerze. Możesz usunąć dodatki, jeśli podejrzewasz, że są one przyczyną problemów z wydajnością, zgodnością lub bezpieczeństwem.

Aby wyłączyć dodatki

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. W obszarze Pokaż wybierz pozycję Wszystkie dodatki, a następnie wybierz dodatek, który chcesz wyłączyć.
 3. Wybierz pozycję Wyłącz, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Aby usunąć dodatki z komputera


 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Zarządzaj dodatkami.
 2. W obszarze Pokaż wybierz pozycję Wszystkie dodatki, a następnie wybierz dodatek, który chcesz usunąć.
 3. Jeśli dany dodatek można usunąć, będzie widać opcję Usuń. Wybierz pozycję Usuń, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Ryzyko związane z instalowaniem dodatków

Dodatki poszerzają możliwości korzystania z przeglądarki, udostępniając atrakcyjne zasoby sieci Web, ale zainstalowanie niektórych dodatków może wiązać się z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa, prywatności lub wydajności. Upewnij się, że instalowane dodatki pochodzą z zaufanego źródła.

Rozszerzony tryb chroniony i dodatki

Rozszerzony tryb chroniony pomaga w ochronie komputera i danych osobistych przed złośliwym oprogramowaniem i innymi atakami. Kiedy ten tryb jest włączony, dodatki, takie jak paski narzędzi, rozszerzenia i obiekty Pomocnik przeglądarki, można uruchomić tylko, jeśli są zgodne z rozszerzonym trybem chronionym. Jeśli dodatek nie jest zgodny, zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie. Jeśli chcesz uruchomić niezgodny dodatek, możesz wyłączyć rozszerzony tryb chroniony w przeglądarce klasycznej.


Aby włączyć lub wyłączyć rozszerzony tryb chroniony

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zaawansowane w obszarze Zabezpieczenia zaznacz (lub wyczyść) pole wyboru Włącz rozszerzony tryb chroniony, a następnie wybierz pozycję OK. Aby to ustawienie zostało uwzględnione, musisz ponownie uruchomić komputer.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17447 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia