Nawiązywanie połączenia z innym komputerem przy użyciu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego

Dotyczy: Windows 7

Za pomocą usługi Podłączanie pulpitu zdalnego możesz połączyć się z komputerem z systemem Windows, używając innego komputera z systemem Windows, który jest połączony z tą samą siecią lub z Internetem. Możesz na przykład na komputerze domowym korzystać ze wszystkich programów i plików znajdujących na komputerze służbowym oraz z zasobów sieciowych firmy — dokładnie tak samo jak na komputerze w pracy.

Aby połączyć się z komputerem zdalnym, musi on być włączony i połączony z siecią oraz musi być na nim włączona usługa Pulpit zdalny. Potrzebne są także dostęp sieciowy do komputera zdalnego (może być przez Internet) oraz uprawnienia do połączenia. Aby mieć uprawnienia do połączenia, musisz znajdować się na liście użytkowników. Przed nawiązaniem połączenia warto ustalić nazwę komputera, z którym chcesz się połączyć, i upewnić się, że zapora tego komputera zezwala na nawiązywanie połączeń za pomocą usługi Pulpit zdalny.

Jeśli Twoje konto użytkownika nie wymaga podania hasła do zalogowania się, przed nawiązaniem połączenia z komputerem zdalnym konieczne będzie dodanie hasła.

Aby zezwolić na nawiązywanie połączeń zdalnych na komputerze, z którym chcesz się połączyć

 1. Otwórz okno System, klikając przycisk Start
  Start button icon
  , klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia zdalne.
  Administrator permission required
   Jeśli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. W obszarze Pulpit zdalny wybierz jedną z trzech opcji.
 3. Kliknij przycisk Wybierz użytkowników.

  Jeśli jesteś administratorem komputera, Twoje bieżące konto zostanie automatycznie dodane do listy użytkowników zdalnych. W takiej sytuacji możesz pominąć dwa następne kroki.
 4. W oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników lub grup wykonaj następujące czynności:
  1. Aby określić lokalizację wyszukiwania, kliknij pozycję Lokalizacje, a następnie wybierz lokalizację, którą chcesz przeszukać.
  2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę użytkownika, którego chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Nazwa pojawi się na liście użytkowników w oknie dialogowym Użytkownicy pulpitu zdalnego. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Aby ustalić nazwę komputera zdalnego

 1. Na komputerze zdalnym otwórz okno System, klikając przycisk Start
  Start button icon
  , klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer, a następnie klikając polecenie Właściwości.
 2. W obszarze Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej znajdziesz nazwę komputera, a także pełną nazwę komputera, jeśli komputer znajduje się w domenie.

Aby zezwolić usłudze Pulpit zdalny na nawiązywanie połączeń przez Zaporę systemu Windows

Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia, być może zapora blokuje połączenia usługi Pulpit zdalny. Oto jak można zmienić to ustawienie na komputerze z systemem Windows. Jeśli korzystasz z innej zapory, upewnij się, że port usługi Pulpit zdalny (zazwyczaj 3389) jest otwarty.

 1. Na komputerze zdalnym kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Panel sterowania.
 2. Kliknij pozycję System i zabezpieczenia.
 3. W obszarze Zapora systemu Windows kliknij pozycję Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 4. Kliknij pozycję Zmień ustawienia, a następnie zaznacz pole obok pozycji Pulpit zdalny.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Aby ustawić hasło konta użytkownika

Aby połączyć się z innym komputerem za pomocą usługi Pulpit zdalny, musisz zabezpieczyć swoje konto użytkownika hasłem.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Konta użytkowników.
 3. W obszarze Konta użytkowników wybierz pozycję Zmień hasło systemu Windows
 4. Kliknij pozycję Utwórz hasło dla swojego konta i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uruchomić usługę Pulpit zdalny na komputerze, z którego chcesz pracować.

 1. Otwórz okno Podłączanie pulpitu zdalnego. W tym celu kliknij przycisk Start
  Start button icon
  , w polu wyszukiwania wpisz Podłączanie pulpitu zdalnego, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Podłączanie pulpitu zdalnego.
 2. W polu Komputer wpisz nazwę komputera, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie kliknij przycisk Podłącz. (Możesz także wpisać adres IP zamiast nazwy komputera).