Wspomaganie ochrony komputera za pomocą programu Windows Defender Offline

Windows Defender Offline to zaawansowane narzędzie do skanowania w trybie offline, które działa w zaufanym środowisku bez uruchamiania systemu operacyjnego. W tym temacie opisano korzystanie z narzędzia Windows Defender Offline w systemach Windows 10 i Windows 7.

Kiedy należy używać programu Windows Defender Offline?

Program Windows Defender Offline należy uruchomić w następujących sytuacjach:

  • Usługa Windows Defender wykrywa na komputerze programy typu rootkit lub inne bardzo trwałe złośliwe oprogramowanie i wyświetla alerty o użycie programu Windows Defender Offline. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o znalezieniu złośliwego oprogramowania na urządzeniu lub komunikat w programie Windows Defender, który wygląda następująco:

Alert narzędzia Windows Defender Offline
 

  • Podejrzewasz, że na komputerze jest obecne złośliwe oprogramowanie, ale oprogramowanie zabezpieczające nic nie wykrywa. W takim przypadku możesz uruchomić skanowanie za pomocą programu Windows Defender Offline z poziomu ustawień usługi Windows Defender. Przejdź do pozycji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Defender > Wybierz skanowanie offline.

Skanowanie za pomocą programu Windows Defender Offline trwa około 15 minut, a po jego zakończeniu komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Skanowanie początkowe narzędzia Windows Defender Offline
 

Gdzie można znaleźć wyniki skanowania?

Aby zobaczyć wyniki skanowania za pomocą programu Windows Defender Offline, wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Defender.
  • Na karcie Historia wybierz pozycję Wszystkie wykryte elementy, a następnie wybierz pozycję Wyświetl szczegóły. Wszystkie elementy wykryte przez program Windows Defender Offline zostaną oznaczone w pozycji Źródło wykrycia jako Offline.
Wyniki skanowania narzędzia Windows Defender Offline
 

Używanie programu Windows Defender Offline w systemie Windows 7

Aby korzystać z programu Windows Defender Offline w systemie Windows 7, należy wykonać cztery podstawowe kroki:

  1. Pobierz program Windows Defender Offline i utwórz dysk CD, DVD lub flash USB.
  2. Uruchom ponownie komputer przy użyciu nośnika z programem Windows Defender Offline.
  3. Przeskanuj komputer, aby sprawdzić, czy nie ma na nim złośliwego i innego potencjalnie niechcianego oprogramowania.
  4. Jeśli zostanie wykryte jakiekolwiek złośliwe oprogramowanie, usuń je z komputera.
Program Windows Defender Offline szczegółowo instruuje, jak wykonać te cztery kroki, gdy zostanie uruchomiony. Jeśli w programie Microsoft Security Essentials lub programie Windows Defender został wyświetlony monit o pobranie i uruchomienie programu Windows Defender Offline, warto to zrobić dla bezpieczeństwa danych i komputera.

Najpierw znajdź czysty dysk CD lub DVD albo dysk flash USB, na którym jest co najmniej 250 MB wolnego miejsca, i pobierz narzędzie, a następnie je uruchom — narzędzie pomoże utworzyć nośnik wymienny.

Pobierz wersję 32-bitową

Pobierz wersję 64-bitową

Jeśli nie wiesz dokładnie, którą wersję pobrać, zobacz Czy na moim komputerze jest zainstalowana 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows?Właściwości

Identyfikator artykułu: 17466 — ostatni przegląd: 29.11.2016 — zmiana: 7

Opinia