Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem witryny za pomocą widoku zgodności w programie Internet Explorer 11


W systemie Windows 10

Czasami witryny internetowe nie wyglądają tak, jak zostało to zamierzone — obrazy mogą nie być wyświetlane, menu mogą znajdować się w nieodpowiednim miejscu, a tekst może nakładać się na siebie. Może to być spowodowane problemem ze zgodnością między programem Internet Explorer i witryną, którą odwiedzasz. Czasami można rozwiązać ten problem, dodając witrynę do listy Widok zgodności.

Aby dodać witrynę do listy Widok zgodności

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Ustawienia widoku zgodności.
 2. W polu Dodaj tę witrynę sieci Web wprowadź adres URL witryny, którą chcesz dodać do listy, a następnie wybierz pozycję Dodaj.


Po włączeniu widoku zgodności program Internet Explorer będzie automatycznie wyświetlał tę witrynę w widoku zgodności za każdym razem, gdy ją odwiedzisz. Możesz wyłączyć ten widok, usuwając witrynę z listy zgodności. Nie wszystkie problemy z wyświetlaniem witryn internetowych wynikają z niezgodności przeglądarki. Na sposób wyświetlania strony mogą także wpływać przerwy w połączeniu internetowym, duży ruch lub problemy z daną witryną internetową.


W systemie Windows 7

Gdy witryna jest niezgodna z programem Internet Explorer 11 dla systemu Windows 7, na pasku adresu jest wyświetlany przycisk Widok zgodności

Przycisk Widok zgodności
. Włączenie widoku zgodności może pomóc w rozwiązaniu problemów z wyświetlaniem witryn.

Aby włączyć widok zgodności

 1. Sprawdź, czy na pasku adresu jest widoczny przycisk Widok zgodności
  Przycisk Widok zgodności
  . (Jeśli nie ma tego przycisku, nie ma powodu, aby włączać widok zgodności).
 2. Wybierz przycisk Widok zgodności
  Przycisk Widok zgodności
  , aby wyświetlić witrynę w widoku zgodności.

Aby wyczyścić listę witryn wyświetlanych w widoku zgodności

 1. Otwórz program Internet Explorer, wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. W obszarze Historia przeglądania wybierz pozycję Usuń.
 3. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania zaznacz pole wyboru Historia, a następnie wybierz pozycję Usuń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17472 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia