Zapamiętywanie haseł i wypełnianie formularzy sieci Web w programie Internet Explorer 11

Dotyczy: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

 

W systemach Windows 10 i Windows 8.1

Zapamiętywanie haseł do witryn internetowych

Jeśli odwiedzisz witrynę internetową, która wymaga zalogowania się na koncie — na przykład witrynę poczty e-mail, banku lub sklepu — program Internet Explorer zapyta, czy chcesz, aby zapamiętać Twoją nazwę użytkownika i hasło. Kiedy podczas kolejnej wizyty w danej witrynie zaczniesz wpisywać swoją nazwę użytkownika, program Internet Explorer dokończy wprowadzanie danych dotyczących konta.

Zapisywanie haseł jest domyślnie włączone w programie Internet Explorer, ale można je wyłączyć lub włączyć w następujący sposób:

 1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zawartość w obszarze Autouzupełnianie wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Zaznacz pole wyboru Nazwy użytkowników i hasła w formularzach, a następnie wybierz przycisk OK.

 

Aby wyłączyć zapisywanie haseł, wyczyść pole wyboru Nazwy użytkowników i hasła w formularzach.

 

 

Wypełnianie formularzy za pomocą funkcji autouzupełniania

Jeśli czasem wpisujesz w witrynach internetowych informacje osobiste, na przykład adres wysyłki czy adres płatnika, możesz zaoszczędzić czas, pozwalając funkcji Autouzupełnianie na automatyczne wypełnianie formularzy. Gdy następnym razem odwiedzisz witrynę z formularzami i zaczniesz wpisywać informacje, program Internet Explorer automatycznie wypełni formularz na podstawie informacji wprowadzonych wcześniej. Oto jak włączyć funkcję autouzupełniania:

 1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zawartość w obszarze Autouzupełnianie wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Formularze, wybierz przycisk OK, a następnie ponownie wybierz przycisk OK.

 

Ochrona prywatności podczas korzystania z funkcji autouzupełniania

Funkcja autouzupełniania pozwala oszczędzić czas, ponieważ zapamiętuje hasła i inne informacje, które wprowadzasz w formularzach online. Ponieważ te informacje są bezpiecznie przechowywane na komputerze, z którego w danym momencie korzystasz, zachowaj ostrożność w przypadku korzystania z funkcji autouzupełniania na komputerach publicznych lub udostępnionych. Jeśli korzystasz z komputera publicznego lub udostępnionego, upewnij się, że funkcja autouzupełniania jest wyłączona. W razie przypadkowego wprowadzenia informacji, których nie chcesz udostępniać (np. adresu wymaganego do rozliczania karty kredytowej), możesz usunąć historię autouzupełniania z danego komputera.

Aby usunąć historię autouzupełniania z komputera

 1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zawartość w obszarze Autouzupełnianie wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Usuń historię Autouzupełniania.
 3. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania wybierz pozycje Dane formularzy i Hasła. Aby wyczyścić wpisy adresów internetowych, musisz zaznaczyć pole wyboru Historia, co spowoduje również usunięcie historii przeglądania.
 4. Kliknij pozycję Usuń, aby wyczyścić historię Autouzupełniania. Wybierz pozycję OK, a następnie ponownie wybierz pozycję OK.

 

 

W systemie Windows 7

Zapamiętywanie haseł do witryn internetowych

Jeśli odwiedzisz witrynę internetową, która wymaga zalogowania się na koncie — na przykład witrynę poczty e-mail, banku lub sklepu — program Internet Explorer zapyta, czy chcesz, aby zapamiętać Twoją nazwę użytkownika i hasło. Kiedy podczas kolejnej wizyty w danej witrynie zaczniesz wpisywać swoją nazwę użytkownika, program Internet Explorer dokończy wprowadzanie danych dotyczących konta.

Zapisywanie haseł jest domyślnie włączone w programie Internet Explorer, ale można je wyłączyć lub włączyć w następujący sposób:

 1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zawartość w obszarze Autouzupełnianie wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Zaznacz pole wyboru Nazwy użytkowników i hasła w formularzach, a następnie wybierz przycisk OK.
 4. Aby wyłączyć zapisywanie haseł, wyczyść pole wyboru Nazwy użytkowników i hasła w formularzach.

 

 

Wypełnianie formularzy za pomocą funkcji autouzupełniania

Jeśli czasem wpisujesz w witrynach internetowych informacje osobiste, na przykład adres wysyłki czy adres płatnika, możesz zaoszczędzić czas, pozwalając funkcji Autouzupełnianie na automatyczne wypełnianie formularzy. Gdy następnym razem odwiedzisz witrynę z formularzami i zaczniesz wpisywać informacje, program Internet Explorer automatycznie wypełni formularz na podstawie informacji wprowadzonych wcześniej. Oto jak włączyć funkcję autouzupełniania:

 1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zawartość w obszarze Autouzupełnianie wybierz pozycję Ustawienia.
 3. Wybierz pozycję Formularze, wybierz przycisk OK, a następnie ponownie wybierz przycisk OK.

 

Ochrona prywatności podczas korzystania z funkcji autouzupełniania

Funkcja autouzupełniania pozwala oszczędzić czas, ponieważ zapamiętuje hasła i inne informacje, które wprowadzasz w formularzach online. Ponieważ te informacje są bezpiecznie przechowywane na komputerze, z którego w danym momencie korzystasz, zachowaj ostrożność w przypadku korzystania z funkcji autouzupełniania na komputerach publicznych lub udostępnionych. Jeśli korzystasz z komputera publicznego lub udostępnionego, upewnij się, że funkcja autouzupełniania jest wyłączona. W razie przypadkowego wprowadzenia informacji, których nie chcesz udostępniać (np. adresu wymaganego do rozliczania karty kredytowej), możesz usunąć historię autouzupełniania z danego komputera.

Aby usunąć historię autouzupełniania z komputera

 1. W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zawartość w obszarze Autouzupełnianie wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Usuń historię Autouzupełniania.
 3. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania wybierz pozycje Dane formularzy i Hasła. Aby wyczyścić wpisy adresów internetowych, musisz zaznaczyć pole wyboru Historia, co spowoduje również usunięcie historii przeglądania.
 4. Kliknij pozycję Usuń, aby wyczyścić historię Autouzupełniania. Wybierz pozycję OK, a następnie ponownie wybierz pozycję OK.