Rozwiązywanie problemów uniemożliwiających instalowanie lub usuwanie programów

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 8

Narzędzie do rozwiązywania problemów z instalowaniem i odinstalowywaniem programów ułatwia automatyczne naprawianie problemów, gdy użytkownik nie może zainstalować lub usunąć programów. Naprawia ono również uszkodzone klucze rejestru.

Po pierwsze konieczne jest pobranie narzędzia do rozwiązywania problemów.

Pobierz

Jeśli po rozpoczęciu pobierania zostanie wyświetlone pole Pobieranie pliku, wybierz pozycję Uruchom lub Otwórz.

W narzędziu do rozwiązywania problemów opisano kroki, które należy wykonać. Jeśli program nie będzie wymieniony w opcjach odinstalowywania, zostanie wyświetlony monit o podanie kodu produktu tego programu. Aby uzyskać dostęp do kodu, potrzebujesz narzędzia do czytania plików MSI — jest ono zwykle dostępne dla informatyków. Kod produktu znajduje się w tabeli właściwości pliku MSI.

Rozwiązuje następujące problemy

Narzędzie do rozwiązywania problemów pomaga w rozwiązywaniu problemów, które:

  • Powodują uszkodzenia kluczy rejestru w 64-bitowych systemach operacyjnych.
  • Powodują uszkodzenia kluczy rejestru sterujących danymi aktualizacji.
  • Uniemożliwiają zainstalowanie nowych programów.
  • Uniemożliwiają całkowite odinstalowanie programów lub zaktualizowanie ich.
  • Uniemożliwiają odinstalowanie programów za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy (lub Programy i funkcje) w Panelu sterowania.

Jeśli próbujesz usunąć złośliwe oprogramowanie, możesz użyć funkcji Zabezpieczenia Windows (lub innego narzędzia antywirusowego) albo Narzędzia Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania.

Działa w następujących systemach

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7