Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z Zaporą systemu Windows

Aby automatycznie rozwiązać problemy z Zaporą systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz przycisk Pobierz na tej stronie.
  • W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij pozycję Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w narzędziu do rozwiązywania problemów z Zaporą systemu Windows.

Pobierz
 

  • Zapora systemu Windows nie jest zaporą domyślną
  • Zapora systemu Windows nie uruchamia się 
  • System Windows nie może uruchomić Zapory systemu Windows — błąd specyficzny dla usługi 5 (0x5)
  • Pomoc zdalna nie działa, ponieważ jest blokowana przez Zaporę systemu Windows
  • Nie można uzyskać dostępu do udostępnionych plików i drukarek, ponieważ udostępnianie jest blokowane przez Zaporę systemu Windows
  • Brakuje usługi BFE
  • Zapora się nie uruchamia (kod błędu 80070424)
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17613 — ostatni przegląd: 14.06.2016 — zmiana: 1

Opinia