Jak zainstalować najnowszą wersję programu DirectX

Dotyczy: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Co to jest program DirectX?


Program DirectX to zestaw składników w systemie Windows, które umożliwiają oprogramowaniu, głównie i przede wszystkim grom, bezpośrednią współpracę ze sprzętem wideo i audio.  Gry korzystające z programu DirectX mogą efektywniej wykorzystywać sprzętowe funkcje akceleratora multimediów, co poprawia jakość obsługi multimediów. 

Sprawdzanie wersji zainstalowanego programu DirectX


Narzędzie DxDiag przedstawia szczegółowe informacje o dostępnych składnikach programu DirectX i sterownikach zainstalowanych w systemie.