Łączenie z siecią VPN w systemie Windows 10

Możesz połączyć się z siecią VPN za pomocą komputera z systemem Windows 10 niezależnie od tego, czy chodzi o użytek służbowy, czy prywatny. Połączenie VPN umożliwia nawiązywanie bezpieczniejszego połączenia z siecią firmową lub Internetem (na przykład gdy jesteś w kawiarni).

Zanim będzie można połączyć się z siecią VPN, musisz uzyskać profil sieci VPN na komputerze. Dostępne są dwa sposoby:

 • Samodzielne utworzenie profilu VPN.
 • Skonfigurowanie konta służbowego w celu uzyskania profilu VPN od firmy.

Tworzenie profilu VPN

Jeśli na komputerze nie ma profilu VPN, należy go utworzyć. Zanim zaczniesz:

 • W przypadku użytku służbowego sprawdź, czy ustawienia VPN i/lub aplikacja VPN znajdują się w witrynie intranetowej firmy lub skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej w firmie.
 • W przypadku usługi VPN wykorzystywanej do użytku prywatnego odwiedź Sklep Windows i sprawdź, czy znajduje się tam aplikacja dla tej usługi, oraz przejdź do witryny internetowej usługi VPN, aby sprawdzić, czy zawiera ona ustawienia połączenia VPN.
 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > VPN > Dodaj połączenie VPN.
 2. Na ekranie Dodawanie połączenia sieci VPN wykonaj następujące czynności:
  • W obszarze Dostawca sieci VPN wybierz pozycję Windows (wbudowane).
  • W polu Nazwa połączenia wpisz przyjazną nazwę profilu połączenia VPN.
   To jest nazwa, którą należy wyszukać podczas nawiązywania połączenia.
  • W polu Nazwa lub adres serwera wpisz adres serwera VPN.
  • W obszarze Typ sieci VPN wybierz odpowiedni typ połączenia VPN.
   Musisz wiedzieć, z jakiego połączenia VPN korzysta firma lub usługa VPN.
  • W obszarzeTyp informacji logowania wybierz odpowiedni typ informacji logowania (nazywanych również poświadczeniami).
   To może być nazwa użytkownika i hasło, hasło jednorazowe, certyfikat lub karta inteligentna, jeśli łączysz się z siecią VPN z pracy.
  • Jeśli chcesz, wpisz w odpowiednie pola nazwę użytkownika i hasło.
 3. Wybierz przycisk Zapisz.
 4. Jeśli chcesz edytować informacje połączenia VPN lub określić dodatkowe ustawienia, na przykład ustawienia serwera proxy używanego do połączenia z siecią VPN, wybierz połączenie VPN, a następnie pozycję Opcje zaawansowane.

Łączenie z siecią VPN

Gdy jest dostępny profil VPN, możesz nawiązać połączenie z siecią.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > VPN.
 2. Wybierz połączenie VPN, z którego chcesz korzystać, a następnie pozycję Połącz.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź nazwę użytkownika i hasło lub inne informacje logowania.
  Po nawiązaniu połączenia pod nazwą połączenia VPN zostanie wyświetlony napis Połączono.

Aby podczas pracy na komputerze szybko sprawdzić, czy połączenie z siecią VPN jest aktywne, wybierz ikonę Sieć po prawej stronie paska zadań, a następnie sprawdź, czy pod połączeniem VPN znajduje się napis Połączono.

Połączono z siecią VPN
 

Właściwości

Identyfikator artykułu: 20510 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Windows 10

Opinia