Łączenie z siecią VPN w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Możesz połączyć się z siecią VPN za pomocą komputera z systemem Windows 10 niezależnie od tego, czy chodzi o użytek służbowy, czy prywatny. Połączenie VPN umożliwia nawiązywanie bezpieczniejszego połączenia z siecią firmową lub Internetem (na przykład gdy jesteś w kawiarni lub podobnym publicznym miejscu).

Zanim będzie można połączyć się z siecią VPN, musisz posiadać profil sieci VPN na komputerze. Możesz albo utworzyć profil sieci VPN samodzielnie lub skonfigurować konto służbowe w celu uzyskania profilu VPN od firmy.

Tworzenie profilu VPN

Jeśli na komputerze z systemem Windows 10 nie ma profilu VPN, należy go utworzyć. Zanim zaczniesz:

 • W przypadku użytku służbowego poszukaj ustawień sieci VPN lub aplikacji VPN w witrynie intranetowej firmy lub skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej w firmie.
 • W przypadku usługi VPN wykorzystywanej do użytku prywatnego odwiedź sklep Microsoft Store  i sprawdź, czy znajduje się tam aplikacja dla tej usługi, a następnie przejdź do witryny internetowej usługi VPN, aby sprawdzić, czy zawiera ona ustawienia połączenia VPN.
 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Sieć i Internet  > VPN > Dodaj połączenie VPN.
 2. Na ekranie Dodawanie połączenia sieci VPN wykonaj następujące czynności:
  • W obszarze Dostawca sieci VPN wybierz pozycję Windows (wbudowane).
  • W polu nazwa połączenia wprowadź nazwę, którą rozpoznasz (na przykład Moja osobista sieć VPN). To jest nazwa, którą należy wyszukać podczas nawiązywania połączenia.
  • W polu Nazwa lub adres serwera wpisz adres serwera VPN. 
  • W obszarze Typ sieci VPN wybierz odpowiedni typ połączenia VPN. Musisz wiedzieć, z jakiego połączenia VPN korzysta firma lub usługa VPN.
  • W obszarze Typ informacji logowania wybierz odpowiedni typ informacji logowania (lub poświadczeń). To może być nazwa użytkownika i hasło, hasło jednorazowe, certyfikat lub karta inteligentna, jeśli łączysz się z siecią VPN z pracy. Wpisz w odpowiednie pola nazwę użytkownika i hasło (opcjonalnie).
 3. Wybierz przycisk Zapisz.
 4. Jeśli chcesz edytować informacje połączenia VPN lub określić dodatkowe ustawienia, na przykład ustawienia serwera proxy, wybierz połączenie VPN, a następnie pozycję Opcje zaawansowane.

Łączenie z siecią VPN

Gdy jest dostępny profil VPN, możesz nawiązać połączenie z siecią.

 1. Na prawym końcu paska zadań wybierz ikonę Sieć ( lub ).
 2. Wybierz połączenie VPN, którego chcesz używać, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od tego, co się stanie po wybraniu połączenia sieci VPN:
  • Jeśli oknie połączenia sieci VPN jest wyświetlany przycisk Połącz, wybierz przycisk Połącz.
  • Jeśli w oknie ustawienia zostanie otwarta pozycja VPN, wybierz tam połączenie sieci VPN, a następnie wybierz przycisk Połącz.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło lub inne informacje logowania.

Po nawiązaniu połączenia pod nazwą połączenia VPN zostanie wyświetlony napis Połączono. Aby podczas pracy na komputerze szybko sprawdzić, czy połączenie z siecią VPN jest aktywne, wybierz ikonę Sieć ( lub ) po prawej stronie paska zadań, a następnie sprawdź, czy pod połączeniem VPN znajduje się napis Połączono.

Połączono z siecią VPN