MS10-085: Luki w zabezpieczeniach pakietu SChannel umożliwiają atak ukierunkowany na odmowę usługi


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-085. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaWersja RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18507274,43210-Aug-201015:02x86
Schannel.dll6.0.6001.22739274,94410-Aug-201014:51x86
Schannel.dll6.0.6002.18290274,94410-Aug-201015:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22463275,45610-Aug-201016:24x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18507343,04010-Aug-201015:36x64
Schannel.dll6.0.6001.22739343,55210-Aug-201015:13x64
Schannel.dll6.0.6002.18290343,04010-Aug-201016:14x64
Schannel.dll6.0.6002.22463343,55210-Aug-201016:32x64
Schannel.dll6.0.6001.18507274,43210-Aug-201015:02x86
Schannel.dll6.0.6001.22739274,94410-Aug-201014:51x86
Schannel.dll6.0.6002.18290274,94410-Aug-201015:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22463275,45610-Aug-201016:24x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18507798,20810-Aug-201015:10IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22739799,74410-Aug-201014:51IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18290798,20810-Aug-201016:00IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22463799,74410-Aug-201016:29IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18507274,43210-Aug-201015:02x86
Schannel.dll6.0.6001.22739274,94410-Aug-201014:51x86
Schannel.dll6.0.6002.18290274,94410-Aug-201015:53x86
Schannel.dll6.0.6002.22463275,45610-Aug-201016:24x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,920
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,636
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,396
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,126
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,239
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,964
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,239
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,964
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_49b3c2755a5d22f69c8694a97026a66c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_c6c5198103fe67a3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_73912c075b2a06196d97793ed3b034cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_910565f34f2d9c87.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_95de891905a2a900c8ae6800fa14d957_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_329846a2e50f2c91.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_f206843c57f2d4615e56011ffd593cb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_6a8124d0c96127e3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_221d5692553c79e5.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_228886136e709d57.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_239b772852b21921.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_2448867b6bb4ae44.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_295592580ec767be3f0721e6418ba9aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_d02198fc6cb453be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_64dd523383042b1f01a1d3fd397ac9e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_9279d4c8a2f3a9cf.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa4b05bb5c6a9d79eb63242a24da5910_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_ff87185864184212.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b959c8005ea8a790a22f28dee95f6afa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_c353489d442d0022.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b9a70434b0276f42db60f8d9e0176008_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_c6ddfce1956e6e74.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c8826a7d282ffd2dd4d6fde0bf0987a8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_f3cfa6100740e594.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_7e3bf2160d99eb1b.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_7ea7219726ce0e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_7fba12ac0b0f8a57.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_806721ff24121f7a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,151
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,102
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,938
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,633
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,598
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,434
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,434
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_88909c6841faad16.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_88fbcbe95b2ed088.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_8a0ebcfe3f704c52.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_8abbcc515872e175.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_01a473038a63bb5c073b08e3791a1360_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_5bea75939e9a9744.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6ba90b30d38a0fd875f9e4f28188516b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_c7c2ca1f3c6a63b9.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_71f674b8458228a24d01152bb6c28ac0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_91496a56f333e4c6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8acfcf029d61014281ab61b2f2fb9078_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_75632c4c63c1305d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c3e36be2f5f02887cfeb70c26d0fd529_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_8ed0fec888462598.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ccb67d2cb18163ed5584cd4642aa16a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_fd90226aa7e3373b.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_221efa88553a82e1.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_228a2a096e6ea653.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_239d1b1e52b0221d.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_244a2a716bb2b740.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,931
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,303
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,258
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,303
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,258
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)11-Aug-2010
Time (UTC)06:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18507_none_88909c6841faad16.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:08
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22739_none_88fbcbe95b2ed088.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18290_none_8a0ebcfe3f704c52.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22463_none_8abbcc515872e175.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)10-Aug-2010
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Wersja RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Wersja RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16661224,25621-Aug-201005:36x86
Schannel.dll6.1.7600.20785224,25620-Aug-201004:30x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16661340,99221-Aug-201006:36x64
Schannel.dll6.1.7600.20785339,45620-Aug-201005:44x64
Schannel.dll6.1.7600.16661224,25621-Aug-201005:36x86
Schannel.dll6.1.7600.20785224,25620-Aug-201004:30x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16661644,60821-Aug-201005:33IA-64
Schannel.dll6.1.7600.20785645,12020-Aug-201004:23IA-64
Schannel.dll6.1.7600.16661224,25621-Aug-201005:36x86
Schannel.dll6.1.7600.20785224,25620-Aug-201004:30x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,512
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,440
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,859
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_2e183105e0f5cec424c30dc2b7b6ebf0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_9879f0ad7776a25c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_591f7810a293f2fbec7952c30e14452d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_09e128c026b8b8b7.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_21fe4593b689c669.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_227643aecfb40371.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_3c044f36c4429f43341937ba523a71f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_2b1e77acc00353b5.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_66c8dc9546b50f01f3772edab878ecc0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_49b5ae695923ad78.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_769cd37f61a8ce8b90cdfdf88e1e3b9f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_377e2c13a7044ad3.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8822849dbdc90d5b239d9b1720ddc820_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_9bc65f1fa8406011.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ccb35cd603af4a2bf80543aa07245e4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_97b522c61bfa2e66.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe7b37aefc903c9fd003160187760f6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_872b568fad5acd3b.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_7e1ce1176ee7379f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_7e94df32881174a7.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)06:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,224
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,125
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,028
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,925
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,009
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,957
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,303
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,382
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,503
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_88718b69a347f99a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_88e98984bc7236a2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_3c044f36c4429f43341937ba523a71f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_cf01801f07a3eb7b.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a186970ab2358b26fea1ff937a98a5e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_a251044d4c7dcd9f.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d632acd1ffccc9cfdca83005d0d0a983_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_a9a035646fcb6ccd.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fe7b37aefc903c9fd003160187760f6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_2b0e5f01f4fb6501.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_21ffe989b687cf65.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_2277e7a4cfb20c6d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,806
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,696
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,022
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2207566~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,915
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2207566_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)24-Aug-2010
Time (UTC)10:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16661_none_88718b69a347f99a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)21-Aug-2010
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20785_none_88e98984bc7236a2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)20-Aug-2010
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable