MS10-074: Luka w zabezpieczeniach klas MFC (Microsoft Foundation Class) umożliwia zdalne wykonywanie kodu


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-074. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc40.dll4.1.0.6151954,36818-Sep-201006:53x86SP3SP3GDR
Mfc40u.dll4.1.0.6151953,85618-Sep-201006:53x86SP3SP3GDR
Mfc42.dll6.2.8073.0974,84818-Sep-201006:53x86SP3SP3GDR
Mfc42u.dll6.2.8073.0974,84818-Sep-201019:23x86SP3SP3GDR
Mfc40.dll4.1.0.6151954,36818-Sep-201007:18x86SP3SP3QFE
Mfc40u.dll4.1.0.6151953,85618-Sep-201007:18x86SP3SP3QFE
Mfc42.dll6.2.8073.0974,84818-Sep-201007:18x86SP3SP3QFE
Mfc42u.dll6.2.8073.0974,84818-Sep-201007:18x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wmfc40.dll4.1.0.6151888,59201-Sep-201020:06x86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc40u.dll4.1.0.6151888,08001-Sep-201020:06x86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc40.dll4.1.0.6151888,59201-Sep-201020:02x86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc40u.dll4.1.0.6151888,08001-Sep-201020:02x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mfc40.dll4.1.0.6151888,59201-Sep-201019:54x86SP2SP2GDR
Mfc40u.dll4.1.0.6151888,08001-Sep-201019:54x86SP2SP2GDR
Mfc40.dll4.1.0.6151888,59201-Sep-201019:47x86SP2SP2QFE
Mfc40u.dll4.1.0.6151888,08001-Sep-201019:47x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wmfc40.dll4.1.0.6151888,59201-Sep-201020:06x86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc40u.dll4.1.0.6151888,08001-Sep-201020:06x86SP2SP2GDR\WOW
Wmfc40.dll4.1.0.6151888,59201-Sep-201020:02x86SP2SP2QFE\WOW
Wmfc40u.dll4.1.0.6151888,08001-Sep-201020:02x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:41x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:17x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:46x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201016:49x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:41x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:17x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:46x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201016:49x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:41x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:17x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:46x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201016:49x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:41x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:17x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:46x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201016:49x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:41x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:17x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201015:46x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201016:49x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:41x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:17x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201015:46x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201016:49x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,776
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,788
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,384
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,788
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,348
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,367
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,380
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,361
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,380
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_09d4d0c6afc345fd889449168beb23e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_e389d54c62f65887.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_510e9760ff2d5330f4382f1acb799876_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_52646218e05ce52a.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_612276642b4421c8bad1d6e73fb109bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_eed452ef2e650267.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_7b9a612960b99a4a1ee11bf035acf600_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_cf024a51a7810e6c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_96ec63270b26034b319e9baa38d3e1df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_8699ae03ee4193ab.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_b5b50023931d53428942506e187e466a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_9d8a6db3cdaccf19.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_ba3104fa35e82f0873a63ecb934d904c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_c28273f13c04c37d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_c60b776d170ba7350bfe3a1f4b80ea92_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_f558cde378e77537.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_f3007c89559daf33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_f36aabc06ed2b94e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_f4fe90c352b1fc4a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_f53f7ef86c05abb0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_59ec589ae1d46ce6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_5a5687d1fb097701.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_5bea6cd4dee8b9fd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_5c2b5b09f83c6963.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:11
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_09d4d0c6afc345fd889449168beb23e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_3fa870d01b53c9bd.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_510e9760ff2d5330f4382f1acb799876_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_ae82fd9c98ba5660.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_612276642b4421c8bad1d6e73fb109bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_4af2ee72e6c2739d.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b9a612960b99a4a1ee11bf035acf600_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_2b20e5d55fde7fa2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96ec63270b26034b319e9baa38d3e1df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_e2b84987a69f04e1.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b5b50023931d53428942506e187e466a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_f9a90937860a404f.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba3104fa35e82f0873a63ecb934d904c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_1ea10f74f46234b3.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c60b776d170ba7350bfe3a1f4b80ea92_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_517769673144e66d.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,798
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,790
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,394
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,356
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,388
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,369
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,388
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_f3007c89559daf33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_f36aabc06ed2b94e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_f4fe90c352b1fc4a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_f53f7ef86c05abb0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_59ec589ae1d46ce6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_5a5687d1fb097701.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_5bea6cd4dee8b9fd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_5c2b5b09f83c6963.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:11
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_09d4d0c6afc345fd889449168beb23e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_e38b794262f46183.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_510e9760ff2d5330f4382f1acb799876_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_5266060ee05aee26.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_612276642b4421c8bad1d6e73fb109bb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_eed5f6e52e630b63.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7b9a612960b99a4a1ee11bf035acf600_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_cf03ee47a77f1768.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_96ec63270b26034b319e9baa38d3e1df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_869b51f9ee3f9ca7.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b5b50023931d53428942506e187e466a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_9d8c11a9cdaad815.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ba3104fa35e82f0873a63ecb934d904c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_c28417e73c02cc79.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c60b776d170ba7350bfe3a1f4b80ea92_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_f55a71d978e57e33.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,387
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,783
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,387
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,791
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_f3007c89559daf33.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_f36aabc06ed2b94e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_f4fe90c352b1fc4a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_f53f7ef86c05abb0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_59ec589ae1d46ce6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_5a5687d1fb097701.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_5bea6cd4dee8b9fd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_5c2b5b09f83c6963.manifest
File versionNot Applicable
File size3,847
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:11
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201004:32x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201004:25x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201004:32x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201004:25x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201004:32x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201004:25x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201004:32x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201004:25x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201004:32x86
Mfc40u.dll4.1.0.6151954,28831-Aug-201004:25x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201004:32x86
Mfc40.dll4.1.0.6151954,75231-Aug-201004:25x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,420
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,814
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,386
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,900
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,936
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,634
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_3ef96e9adddef6811f2d7e743f6a18bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_6e5d9180f1033817.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_62341892b45b56a382074911c8839591_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_585e13572e701cd5.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b420e4f392e8b7f3f583f5b5f2733d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_e1b4a9a91f328e3e.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_7170787fddeb61a1dd14f3a458ef9dc5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_daabca14f29f1da1.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_f3000dfcb6d2a7e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,313
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_f3643991d00d1cce.manifest
File versionNot Applicable
File size2,313
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_59ebea0e43096597.manifest
File versionNot Applicable
File size2,307
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_5a5015a35c43da81.manifest
File versionNot Applicable
File size2,307
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_3ef96e9adddef6811f2d7e743f6a18bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_ca7c2d04a960a94d.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_62341892b45b56a382074911c8839591_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_b47caedae6cd8e0b.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b420e4f392e8b7f3f583f5b5f2733d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_3dd3452cd78fff74.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7170787fddeb61a1dd14f3a458ef9dc5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_36ca6598aafc8ed7.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,430
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,828
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,396
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,794
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,912
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,948
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,644
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_f3000dfcb6d2a7e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,313
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_f3643991d00d1cce.manifest
File versionNot Applicable
File size2,313
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_59ebea0e43096597.manifest
File versionNot Applicable
File size2,307
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_5a5015a35c43da81.manifest
File versionNot Applicable
File size2,307
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_3ef96e9adddef6811f2d7e743f6a18bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_6e5f3576f1014113.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_62341892b45b56a382074911c8839591_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_585fb74d2e6e25d1.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6b420e4f392e8b7f3f583f5b5f2733d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_e1b64d9f1f30973a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7170787fddeb61a1dd14f3a458ef9dc5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_daad6e0af29d269d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,425
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2387149~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,821
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2387149_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:15
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_f3000dfcb6d2a7e4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,313
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40u_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_f3643991d00d1cce.manifest
File versionNot Applicable
File size2,313
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16666_none_59ebea0e43096597.manifest
File versionNot Applicable
File size2,307
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mfc40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20791_none_5a5015a35c43da81.manifest
File versionNot Applicable
File size2,307
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable