MS11-011: Luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień


Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.

WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-011. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy


Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń niektóre systemy ze zintegrowanymi kartami graficznymi firmy Intel lub kartami graficznymi AMD ATI HD mogą ulegać awariom. W przypadku wystąpienia tego problemu może zostać zwrócony komunikat o błędzie Stop podobny do następującego:
Stop 0x0000007F

Firma Microsoft zbadała ten problem wspólnie z firmami Intel i AMD. Zidentyfikowano niezgodność między tą aktualizacją a pewnymi starszymi wersjami sterowników graficznych firm Intel i AMD. Firmy Intel i AMD udostępniły zaktualizowane sterowniki umożliwiające rozwiązanie tego problemu.  


Aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu zaktualizowanych sterowników umożliwiających rozwiązanie tego problemu, odwiedź następujące strony w sieci Web:


Intel
AMD

Informacje i rozwiązanie przedstawione w tym dokumencie odpowiadają bieżącemu stanowisku firmy Microsoft Corporation dotyczącemu tych problemów na dzień publikacji. To rozwiązanie jest dostępne za pośrednictwem firmy Microsoft lub innego dostawcy. Firma Microsoft nie zaleca żadnego konkretnego dostawcy ani rozwiązania innej firmy, które może być opisane w tym artykule. Mogą istnieć inni dostawcy lub rozwiązania innych firmy, których nie opisano w tym artykule. Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się warunki na rynku, te informacje nie powinny być traktowane jako zobowiązanie firmy Microsoft. Firma Microsoft nie może zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji ani niezawodności jakichkolwiek rozwiązań przedstawianych przez firmę Microsoft ani przez jakiegokolwiek wymienionego dostawcę.


Firma Microsoft nie składa żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych zapewnień, gwarancji ani nie zapewnia spełnienia jakichkolwiek warunków wyrażonych wprost, dorozumianych ani ustawowych. Obejmuje to między innymi oświadczenia, gwarancje, warunki tytułu własności, nienaruszalność praw, warunki spełnienia oczekiwań, przydatność do celów handlowych i do określonych celów w odniesieniu do dowolnych usług, rozwiązań, produktów bądź innych materiałów i informacji. Firma Microsoft w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozwiązanie innej firmy wspomniane w tym artykule.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.1.2600.6055718,33609-Dec-201015:15x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.60552,148,86409-Dec-201013:42x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.60552,069,37609-Dec-201013:07x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.60552,027,00809-Dec-201013:07x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.60552,192,76809-Dec-201013:38x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.6055718,33609-Dec-201015:15x86SP3SP3QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.60552,148,86409-Dec-201013:47x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.60552,069,37610-Dec-201002:39x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.60552,027,00809-Dec-201013:09x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.60552,192,76809-Dec-201013:43x86SP3SP3QFE
Mpsyschk.dll5.1.2600.605516,89609-Dec-201015:15x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.47891,267,20009-Nov-201008:44x64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47894,592,12809-Nov-201008:44x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47894,522,49609-Nov-201008:44x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009-Nov-201008:44x86SP2SP2GDR\WOW
Hal.dll5.2.3790.4354280,06409-Nov-201008:41x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.47891,268,22409-Nov-201008:41x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47894,617,21609-Nov-201008:41x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47894,544,51209-Nov-201008:41x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009-Nov-201008:41x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.4789777,21622-Oct-201012:27x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47892,491,39219-Oct-201014:48Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.47892,303,48819-Oct-201014:01x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.47892,342,91209-Nov-201008:13Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47892,452,48019-Oct-201014:48x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4789777,21622-Oct-201012:19x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47892,502,65619-Oct-201013:48Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.47892,313,21619-Oct-201012:49x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.47892,353,66419-Oct-201012:49Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.47892,461,69619-Oct-201013:48x86SP2SP2QFE
Mpsyschk.dll5.2.3790.479517,40808-Nov-201017:34x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.47891,651,71209-Nov-201008:40IA-64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47896,558,20809-Nov-201008:40IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009-Nov-201008:40x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdll.dll5.2.3790.47891,652,22409-Nov-201008:37IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47896,586,36809-Nov-201008:37IA-64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4789778,24009-Nov-201008:37x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.185381,205,08015-Oct-201013:48x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,205,59215-Oct-201013:48x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,205,08015-Oct-201013:48x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,206,10415-Oct-201013:48x86
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.185383,600,27215-Oct-201014:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185383,548,04815-Oct-201014:08Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.227773,602,83215-Oct-201014:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227773,550,60815-Oct-201014:08Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.183273,602,32015-Oct-201014:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183273,550,09615-Oct-201014:08Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.225053,603,85615-Oct-201014:08Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225053,552,14415-Oct-201014:08Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.185381,560,96015-Oct-201013:43x64
Ntdll.dll6.0.6001.227771,562,00815-Oct-201013:43x64
Ntdll.dll6.0.6002.183271,585,16815-Oct-201013:43x64
Ntdll.dll6.0.6002.225051,585,70415-Oct-201013:43x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185384,692,36815-Oct-201014:02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227774,678,03215-Oct-201014:02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183274,699,02415-Oct-201014:02x64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225054,689,80815-Oct-201014:02x64
Ntdll.dll6.0.6001.185381,167,48815-Oct-201013:43x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,168,00015-Oct-201013:43x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,168,51215-Oct-201013:43x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,168,51215-Oct-201013:43x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6001.185382,567,57615-Oct-201013:39IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.227772,567,06415-Oct-201013:39IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.183272,567,06415-Oct-201013:39IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.225052,569,11215-Oct-201013:39IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.185389,497,48815-Oct-201013:56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6001.227779,490,32015-Oct-201013:56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.183279,473,93615-Oct-201013:56IA-64
Ntoskrnl.exe6.0.6002.225059,468,30415-Oct-201013:56IA-64
Ntdll.dll6.0.6001.185381,167,48815-Oct-201013:39x86
Ntdll.dll6.0.6001.227771,168,00015-Oct-201013:39x86
Ntdll.dll6.0.6002.183271,168,51215-Oct-201013:39x86
Ntdll.dll6.0.6002.225051,168,51215-Oct-201013:39x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_10_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,758
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,863
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,345
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,805
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,428
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,188
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,352
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,188
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,352
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,594
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,919
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,862
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,862
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,770
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,843
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_0be2eff9269bd4d8b834dad979827cb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8f2b7b3aec71926d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_2fadc198ecbe9a4a7d8080488a741e51_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_ee6dd50b56cade60.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_53838952dfec126dd68994685e60d1d2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_844b7db6575726c8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,395
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_628869a77b45d782a9d2b907eecea80e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_a0fdbc971309d03d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_872c81cd87621b0a270f01bdee65d9c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_01b5f9ec2facbc96.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f3dcf03f0b31e0dabf8802b224ee494_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_0d677becf9b065b9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,395
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_9f4da71b4477059754fd5ed693189b01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_e668de12db0d4b42.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_b7d46133be7b74dbbbc7aa83a49aaee3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_1f317064c45f7975.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_bb018b0c570fb86514be2658055da4a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_bfa4a95503455a95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6d309a60f73fe8f3ebb6d92a88507d6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c44851e340ffe30c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_58be7a4bfc3ebc64.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_591bd903157dafc2.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_5aaebdbbf95dd967.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_5b4bfbb1126d0bc8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_6c17fdaab43422b6.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_6c755c61cd731614.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_6e08411ab1533fb9.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_6ea57f0fca62721a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,682
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_83e5959d2e792d50.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)16:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8442f45447b820ae.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_85d5d90d2b984a53.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8673170244a77cb4.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:24
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_1059d9c25c476b416f1c4ff904491f62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_b13c1ecd79366653.manifest
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2a76ed59b7057266be775041f6951fe9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_9a14c63b2aba385d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f2d12a690b5340f6f0d77a688cca67b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_2edb32c584e6b0f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60debd855124e998b55b935ed1b63044_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_234397191f9f13b9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8ec38bb42cc537633d3c7fe588050d34_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_96400de30026b76a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ad5f1691c4e600f3904026285d43b70f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_09b0598266d9397b.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b72d5725b8a6014a1095546a8db27a88_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_aefa77563d911e0b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cf2adcdce7d67ea54f5360f7523d81d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_be2e3b1c37dd2d58.manifest
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d27fafe28db12afa5fd22899e15f87b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_eb25017544ef496b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e53145682a8f4789574d287c1d6c4a08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8a48e761e69f3416.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f149db48903495cd9623cda4489f6c13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf771a82e9a9b3f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f445cfc78c4a952a1662a65b87d47d44_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_acf832086462bdf4.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_b4dd15cfb49c2d9a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_b53a7486cddb20f8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_b6cd593fb1bb4a9d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_b76a9734caca7cfe.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_c836992e6c9193ec.manifest
File versionNot Applicable
File size17,282
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_c893f7e585d0874a.manifest
File versionNot Applicable
File size17,282
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_ca26dc9e69b0b0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,282
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_cac41a9382bfe350.manifest
File versionNot Applicable
File size17,282
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_e0043120e6d69e86.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_e0618fd8001591e4.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)17:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_e1f47490e3f5bb89.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_e291b285fd04edea.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,662
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,429
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,098
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,197
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,367
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,040
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,338
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,095
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,800
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,800
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,821
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,592
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,761
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,097
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,661
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,428
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,761
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,097
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,782
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,819
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,158
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,201
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,875
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf31c021e8fcef95.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf8f1ed9023be2f3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c1220391e61c0c98.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1bf4186ff2b3ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1c2569ad9b6cac09f19da87cdfe4d90e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_98ea3c958e4cdbb5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2fb22cbc8b426b37630a1dd1714eb05e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_47a57753f78563ee.manifest
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_354dda8f8006fe27dd1019d8057227bf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_da21a6182f9768da.manifest
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8a147db00cd5c65d52d420d80240aab9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_a3a0581817e76940.manifest
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bcb397c85cd364a8026dbad96d7dbb32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_8d7996df58899d19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e447af420d015e202e18a2f47dec2299_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_875d76c2fef86087.manifest
File versionNot Applicable
File size1,399
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fbcd2073f470fb8c3983ef41a27f39e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_acb87b89cf54f963.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fecf8bf1c68d6c08078fcd23324a5c07_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_1ec1cb937cacf6d0.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_58c01e41fc3cc560.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_591d7cf9157bb8be.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_5ab061b1f95be263.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_5b4d9fa7126b14c4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_6c19a1a0b4322bb2.manifest
File versionNot Applicable
File size17,606
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_6c770057cd711f10.manifest
File versionNot Applicable
File size17,606
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_6e09e510b15148b5.manifest
File versionNot Applicable
File size17,606
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_6ea72305ca607b16.manifest
File versionNot Applicable
File size17,606
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_83e739932e77364c.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_8444984a47b629aa.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)11:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_85d77d032b96534f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_8674baf844a585b0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)14-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,190
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,356
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,402
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,787
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,402
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,787
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,246
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,086
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size5,246
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,086
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,029
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)01-Nov-2010
Time (UTC)14:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18538_none_bf31c021e8fcef95.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22777_none_bf8f1ed9023be2f3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18327_none_c1220391e61c0c98.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22505_none_c1bf4186ff2b3ef9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)15-Oct-2010
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166951,289,53627-Oct-201004:40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,290,04827-Oct-201004:30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,12027-Oct-201004:43Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,82427-Oct-201004:43Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,84827-Oct-201004:33Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,55227-Oct-201004:33Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166951,739,17627-Oct-201005:16x64
Ntdll.dll6.1.7600.208261,739,17627-Oct-201005:21x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166955,510,52827-Oct-201005:18x64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208265,477,24827-Oct-201005:23x64
Ntdll.dll6.1.7600.166951,293,12027-Oct-201004:40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,293,63227-Oct-201004:30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,12027-Oct-201004:43Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,82427-Oct-201004:43Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,84827-Oct-201004:33Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,55227-Oct-201004:33Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.166952,786,29627-Oct-201004:13IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.208262,787,32027-Oct-201004:13IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.1669511,177,85627-Oct-201004:15IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7600.2082611,132,80027-Oct-201004:15IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.166951,293,12027-Oct-201004:40x86
Ntdll.dll6.1.7600.208261,293,63227-Oct-201004:30x86
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.166953,957,12027-Oct-201004:43Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.166953,901,82427-Oct-201004:43Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.208263,966,84827-Oct-201004:33Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.1.7600.208263,911,55227-Oct-201004:33Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,418
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,815
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,423
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,820
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,803
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,537
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,517
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,997
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,860
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_329f0811b16ff7e47d1ab17bdb903122_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_b8181bb6a0fc915d.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_cbf0c218bd591a94.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_c56ee28767cf279e1e000bc0b3f9a83d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_406efe1b3dae8f29.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_9f83fa756b0f36a9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_e60cd0a4a86d956d3c56a9b4f234a928_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_e8f1091634467565.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_f29b7f90258483a8ab508484d2fbed87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_41e31166dd0eccbf.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_58a26a2b5d8954ed.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_5978b89a766d479e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_83c9857c8fc3c5d9.manifest
File versionNot Applicable
File size8,047
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_849fd3eba8a7b88a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,047
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_236ac66abfee7eb4e977f6efcb716ea1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_4cb5a408eb3be681.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_280f5d9c75b68bca.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bd26632aaddd3433435f76f2feb51de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_7d4a90d559b0c3fa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4ab37302d7cea34241148e01b149b9df_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0740fdf097fbbcf7.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4faa51da7b88bac84f0bc35dc6602139_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0e0207b57066c64c.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9b3d76fb49e6c4e9733b1618d8df873e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_009cccd6901153ed.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9bca87cbd65766eaa447aa2fd6390327_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_0dd28060a5b98936.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b27a8289aa62b793bd8725c901930298_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_c72f26069941735a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b5d2281d041ca0aab6f9294e02ac8a1e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_dde3bccca27421a3.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b5e83d5424bd02e37cb0abcf2c3d83b8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_aa125c44d778ad77.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d9baaa74ccf80b8a513d18425e24a16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_fc2416c69b6f5b7c.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_fba295f9236ca7df.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dbaba6133f8ee9e50e1de30a02e5c96a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_88c4b0506ce8161a.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ee53bed22a30680da656f004d292f8f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_20a4da90f3e813b9.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_b4c105af15e6c623.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_b597541e2ecab8d4.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_c81a890dcddc2c75.manifest
File versionNot Applicable
File size15,291
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_c8f0d77ce6c01f26.manifest
File versionNot Applicable
File size15,291
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_dfe821004821370f.manifest
File versionNot Applicable
File size8,049
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_e0be6f6f610529c0.manifest
File versionNot Applicable
File size8,049
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,432
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,837
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,212
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,077
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,666
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,655
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,382
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,833
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,682
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,035
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,773
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,798
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,531
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,108
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,219
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,504
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_bf15b0014a47881e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_bfebfe70632b7acf.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_030b37995e100e727b8f78c196eb5525_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_f912fb95836d3156.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_37ea130971d8ce1b9a566000f3faf18e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_cbf2660ebd572390.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4984311a0e85f4ee933b0907d9320de5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_8d7e4cb96bf06786.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7447cbfea55c09973090f8404cb246e7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_b592029077ab1791.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_97015368caf4a8a0059f5c0cd55482f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_232b21058f3ff7a0.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bdf44800bbfb637b738aebc97147ca15_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_ed8bbe4540eb71a9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d0e1605c868117a5f42406562607cb22_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_215b7d9fc7124bcd.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9baaa74ccf80b8a513d18425e24a16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_a0071f38e30ff342.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_db49fc5718078dfd33dbf4610bb4afe0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_9f859e6b6b0d3fa5.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dbaba6133f8ee9e50e1de30a02e5c96a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_2ca7b8c2b488ade0.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_58a40e215d875de9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_597a5c90766b509a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfd9180157cc43b.manifest
File versionNot Applicable
File size15,289
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd3dfef2e60b6ec.manifest
File versionNot Applicable
File size15,289
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_83cb29728fc1ced5.manifest
File versionNot Applicable
File size8,048
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_84a177e1a8a5c186.manifest
File versionNot Applicable
File size8,048
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,430
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,139
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,647
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,363
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,029
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2393802~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,765
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,205
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2393802_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,255
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)02-Nov-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_bf15b0014a47881e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_bfebfe70632b7acf.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16695_none_6bfbed8a157ebb3f.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20826_none_6cd23bf92e62adf0.manifest
File versionNot Applicable
File size16,151
Date (UTC)27-Oct-2010
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable