Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla systemów Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2: kwiecień 2011

Dotyczy: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Starter Edition

WPROWADZENIE


Aktualizacja narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji systemu Windows to aktualizacja oprogramowania ulepszająca środowisko zgodności w następujących systemach operacyjnych Microsoft Windows:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Firma Microsoft regularnie wydaje aktualizacje narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji dla tych systemów operacyjnych Windows.

Rodzaje problemów rozwiązanych przy użyciu aktualizacji narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji

Podczas próby zainstalowania i uruchomienia przestarzałych gier lub aplikacji może występować jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Gra, aplikacja lub oprogramowanie układowe nie zostaje zainstalowane poprawnie.
 • Gra, aplikacja lub oprogramowanie układowe powoduje niestabilność systemu.
 • Podstawowe funkcje gry, aplikacji lub oprogramowania układowego nie działają poprawnie.
Uwaga Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji o tej aktualizacji w sekcji „Więcej informacji”.

Więcej informacji


Informacje dotyczące aktualizacji

Tę aktualizację można zainstalować z witryny Windows Update lub z Centrum pobierania Microsoft.

Windows Update

Aby natychmiast zainstalować tę aktualizację, należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknąć pozycję Windows Update. W okienku nawigacji należy kliknąć łącze Sprawdź, czy są aktualizacje, a następnie wykonać kolejne kroki w celu zainstalowania wszystkich zalecanych aktualizacji.

Centrum pobierania Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2008, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

968849 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2008 (strona może być w języku angielskim)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe o opublikowanych wcześniej aktualizacjach zastępowanych przez tę aktualizację

Aplikacje, których sposób działania zmienia się po zainstalowaniu tej aktualizacji

Aktualizacje narzędzia do sprawdzania zgodności aplikacji powodują kilka zmian w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Najczęściej występują następujące trzy zmiany:
 • Twarda blokada

  Aktualizacja umieszcza twardą blokadę aplikacji. Twarda blokada uniemożliwia uruchomienie w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2 aplikacji niezgodnych z tymi systemami.

  Uwaga Firma Microsoft umożliwia umieszczenie twardej blokady aplikacji innych firm w systemie Windows tylko w przypadku wyrażenia na to zgody przez producentów aplikacji.

 • Miękka blokada

  Aktualizacja umieszcza miękką blokadę aplikacji. Miękka blokada powoduje wyświetlenie powiadomienia w momencie uruchamiania aplikacji niezgodnej z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.
 • Aktualizacja

  Aktualizacja ulepsza funkcjonalność aplikacji w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2.
W poniższych tabelach wymieniono aplikacje dodane do skumulowanego pakietu aktualizacji. W tabelach opisano również sposób działania tych aplikacji po zainstalowaniu aktualizacji.

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

AplikacjaSposób działania po zainstalowaniu aktualizacji
Microsoft .Net Framework 4.0Działanie aplikacji jest zaktualizowane. Po zastosowaniu tej aktualizacji i zainstalowaniu programu Microsoft .Net Framework 4.0 niepoprawne akcje niestandardowe w rodzinie NGenRemoveNicPFROs są wyłączone. Można więc pomyślnie zainstalować program .Net Framework 4.0, gdy nie oczyszczono niepoprawnych akcji niestandardowych.
Microsoft Visual Studio 2010 lub Microsoft Visual Studio 2008Działanie aplikacji jest zaktualizowane. Po zastosowaniu tej aktualizacji i uruchomieniu pliku rozwiązania programu Visual Studio 2010 lub Visual Studio 2008 na liście modułów nie ma podkładki Autouruchamianie.
Home and Small Business Server (HSBS) — różne wersjeNa wersjach programu HSBS w systemie Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 jest umieszczana twarda blokada.

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008

AplikacjaSposób działania po zainstalowaniu aktualizacji
Microsoft .Net Framework 4.0Działanie aplikacji jest zaktualizowane. Po zastosowaniu tej aktualizacji i zainstalowaniu programu Microsoft .Net Framework 4.0 niepoprawne akcje niestandardowe w rodzinie NGenRemoveNicPFROs są wyłączone. Można więc pomyślnie zainstalować program .Net Framework 4.0, gdy nie oczyszczono niepoprawnych akcji niestandardowych.
Podczas próby zainstalowania tej aktualizacji mogą też wystąpić następujące problemy:
 • Próba zainstalowania aktualizacji może się nie powieść.
 • System może nadal przypominać o konieczności zainstalowania tej aktualizacji, mimo że już ją zainstalowano.
 • Może nie zostać załadowany pulpit.
W przypadku wystąpienia któregoś z wymienionych wyżej problemów można wypróbować poniższe metody.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Materiały referencyjne


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.