Jak używać narzędzia Regsvr32 i rozwiązywać problemy z jego komunikatami o błędach

Dotyczy: Windows 10 Pro released in July 2015Windows Vista EnterpriseWindows Vista Business

Jeśli w tym artykule nie opisano odpowiedniego komunikatu o błędzie, szczegółowe wyjaśnienie komunikatu o błędzie, zalecane czynności i dodatkowe zasoby pomocy technicznej można znaleźć na stronie Zdarzenia i błędy w witrynie TechNet. 

Podsumowanie


Regsvr32 to narzędzie wiersza polecenia służące do rejestrowania i wyrejestrowywania kontrolek OLE, takich jak kontrolki bibliotek DLL i kontrolki ActiveX, w rejestrze systemu Windows Registry. Narzędzie Regsvr32.exe jest instalowane w folderze %systemroot%\System32 w systemie Windows XP i w nowszych wersjach systemu Windows.


Uwaga W 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows istnieją dwie wersje pliku Regsv32.exe:
 • Wersja 64-bitowa %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • Wersja 32-bitowa %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Składnia polecenia Regsvr32


Narzędzie RegSvr32.exe oferuje następujące opcje wiersza polecenia:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:wiersz_polecenia]] <dllname>

/u — Wyrejestruj serwer.

/i — Wywołaj funkcję DllInstall, przekazując jej opcjonalny [wiersz_polecenia]; użycie tej opcji razem z opcją /u wywołuje funkcję dll uninstall.
/n — Nie wywołuj serwera DllRegisterServer; tej opcji należy używać z opcją /i.

/s – Tryb cichy. Nie wyświetlaj okien komunikatów.

Typowe rozwiązania błędów narzędzia Regsvr32


W przypadku błędu narzędzia Regsvr32 należy wypróbować jedną z następujących metod:
 • Metoda 1. Ponowne uruchomienie polecenia Regsvr32 w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień

  Aby otworzyć wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, wykonaj następujące czynności:
  Windows 8.1 i Windows 8
  Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie. Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i kliknij panel Wyszukiwanie. Wpisz tekst Wiersz polecenia w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie lub podanie hasła administratora, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
  Windows 7 i Windows Vista
  W tym celu kliknij przycisk Start, wpisz tekst Wiersz polecenia lub cmd w polu Wyszukaj, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie lub podanie hasła administratora, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
  Windows XP
  Zaloguj się przy użyciu konta administratora lub konta z uprawnieniami administratora, a następnie otwórz okno Panel sterowania.
 • Metoda 2. Zarejestrowanie 32-bitowej biblioteki DLL w 64-bitowej wersji systemu Windows za pomocą 32-bitowej wersji narzędzia Regsvr32

  W razie otrzymania błędu podczas rejestrowania 32-bitowej biblioteki DLL w 64-bitowej wersji systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień.
  2. Jeśli 32-bitowa biblioteka DLL znajduje się w folderze %systemroot%\System32, przenieś ją do folderu %systemroot%\SysWoW64.
  3. Uruchom następujące polecenie:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <full path of the DLL>