MS11-037: Luka w zabezpieczeniach formatu MHTML umożliwia ujawnienie informacji: 14 czerwca 2011

Dotyczy: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home Basic

WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-037. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.


Uwaga Ta aktualizacja zabezpieczeń została wydana dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 w dniu 8 listopada 2011.INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.2900.6157692,73610-Oct-201114:22x86SP3SP3GDR
Inetcomm.dll6.0.2900.6157692,73610-Oct-201114:21x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.49131,180,67211-Oct-201105:07x64SP2SP2GDR
Winetcomm.dll6.0.3790.4913695,80811-Oct-201105:07x86SP2SP2GDR\WOW
Inetcomm.dll6.0.3790.49131,180,67211-Oct-201105:03x64SP2SP2QFE
Winetcomm.dll6.0.3790.4913695,80811-Oct-201105:03x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.4913695,80810-Oct-201116:27x86SP2SP2GDR
Inetcomm.dll6.0.3790.4913695,80810-Oct-201116:25x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Inetcomm.dll6.0.3790.49132,413,05611-Oct-201107:40IA-64SP2SP2GDR
Winetcomm.dll6.0.3790.4913695,80811-Oct-201107:40x86SP2SP2GDR\WOW
Inetcomm.dll6.0.3790.49132,413,05611-Oct-201105:03IA-64SP2SP2QFE
Winetcomm.dll6.0.3790.4913695,80811-Oct-201105:03x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.18645738,81602-May-201115:58x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22911738,81602-May-201115:42x86
Inetres.dll6.0.6001.2291184,48002-May-201114:12x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18463739,32802-May-201117:16x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22634739,32802-May-201116:20x86
Inetres.dll6.0.6002.2263484,48002-May-201114:26x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.18645975,36002-May-201116:35x64
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200609:34x64
Inetcomm.dll6.0.6001.22911975,87202-May-201116:07x64
Inetres.dll6.0.6001.2291184,48002-May-201114:37x64
Inetcomm.dll6.0.6002.18463975,36002-May-201117:13x64
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200609:34x64
Inetcomm.dll6.0.6002.22634975,87202-May-201116:29x64
Inetres.dll6.0.6002.2263484,48002-May-201114:50x64
Inetcomm.dll6.0.6001.18645738,81602-May-201115:58x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22911738,81602-May-201115:42x86
Inetres.dll6.0.6001.2291184,48002-May-201114:12x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18463739,32802-May-201117:16x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22634739,32802-May-201116:20x86
Inetres.dll6.0.6002.2263484,48002-May-201114:26x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.0.6001.186452,331,13602-May-201115:55IA-64
Inetres.dll6.0.6001.1842784,48018-Feb-201012:02IA-64
Inetcomm.dll6.0.6001.229112,331,64802-May-201115:43IA-64
Inetres.dll6.0.6001.2291184,48002-May-201114:23IA-64
Inetcomm.dll6.0.6002.184632,331,13602-May-201116:53IA-64
Inetres.dll6.0.6002.1820984,48018-Feb-201011:33IA-64
Inetcomm.dll6.0.6002.226342,331,64802-May-201116:32IA-64
Inetres.dll6.0.6002.2263484,48002-May-201115:01IA-64
Inetcomm.dll6.0.6001.18645738,81602-May-201115:58x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6001.22911738,81602-May-201115:42x86
Inetres.dll6.0.6001.2291184,48002-May-201114:12x86
Inetcomm.dll6.0.6002.18463739,32802-May-201117:16x86
Inetres.dll6.0.6000.1638684,48002-Nov-200608:48x86
Inetcomm.dll6.0.6002.22634739,32802-May-201116:20x86
Inetres.dll6.0.6002.2263484,48002-May-201114:26x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,628
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,233
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,953
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,075
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,793
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,546
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,379
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_27ea0fed80e111c447c13434e8223946_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_cbb68494ee192ed7.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_70ca7f123b3e6bf19724d7e2529e91e0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_3f9ff6284933cee4.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_a0d8441e8f26bacde54782ad5390dcca_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_1cb58ff93d903366.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_c5fd1d03622dc358a5e6d203b5b562dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_370a195ad4f560a9.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_798af79058a881ca.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_7a3106c371b162b3.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)15:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_7b59caf255e0d949.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_7c04d9b16ee53bbe.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_3def4d2404ba479c2816dc4c3d033584_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_76c48cb077c17482.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5167b472958e2625892c7214302f1490_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_52da648ca42a1174.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6cc6d89bab4e5c1849a76c53a9924fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_2cd93ef8acb83939.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7eff5adc4ea909f137385a5110596c13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_804a44744a5f5fb5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_d5a993141105f300.manifest
File versionNot Applicable
File size161,240
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_d64fa2472a0ed3e9.manifest
File versionNot Applicable
File size148,224
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)16:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_d77866760e3e4a7f.manifest
File versionNot Applicable
File size161,240
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_d82375352742acf4.manifest
File versionNot Applicable
File size148,224
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)16:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,082
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,918
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,462
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,411
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,302
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,249
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,555
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,532
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,556
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,397
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_798af79058a881ca.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_7a3106c371b162b3.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)15:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_7b59caf255e0d949.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_7c04d9b16ee53bbe.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_08bea0c7734cea09f3ec7fedb1244018_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_6176caab5b525ae3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_124c5adedea22d72aadadab046336aad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_6fec713f30c81e41.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_208b99644eb2f9763712d92f754a7991_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_0fed39fa1073304a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a0a48c57c8772ab06aee38c6f5c23407_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_c73768008ac5a05b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_798c9b8658a68ac6.manifest
File versionNot Applicable
File size161,210
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_7a32aab971af6baf.manifest
File versionNot Applicable
File size148,194
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)16:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_7b5b6ee855dee245.manifest
File versionNot Applicable
File size161,210
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_7c067da76ee344ba.manifest
File versionNot Applicable
File size148,194
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,911
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,134
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,073
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18645_none_798af79058a881ca.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22911_none_7a3106c371b162b3.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)15:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18463_none_7b59caf255e0d949.manifest
File versionNot Applicable
File size161,180
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)20:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22634_none_7c04d9b16ee53bbe.manifest
File versionNot Applicable
File size148,164
Date (UTC)02-May-2011
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.1.7600.16807740,86403-May-201104:50x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7600.20958740,86403-May-201104:33x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.17609741,37603-May-201104:30x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.21719741,88803-May-201105:36x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.1.7600.16807976,89603-May-201105:21x64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:28x64
Inetcomm.dll6.1.7600.20958976,89603-May-201105:18x64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:28x64
Inetcomm.dll6.1.7601.17609976,89603-May-201105:29x64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:28x64
Inetcomm.dll6.1.7601.21719976,89603-May-201105:07x64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:28x64
Inetcomm.dll6.1.7600.16807740,86403-May-201104:50x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7600.20958740,86403-May-201104:33x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.17609741,37603-May-201104:30x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.21719741,88803-May-201105:36x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Inetcomm.dll6.1.7600.168072,331,64803-May-201104:17IA-64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:36IA-64
Inetcomm.dll6.1.7600.209582,332,67203-May-201104:11IA-64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:36IA-64
Inetcomm.dll6.1.7601.176092,331,64803-May-201104:04IA-64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:36IA-64
Inetcomm.dll6.1.7601.217192,332,67203-May-201104:10IA-64
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:36IA-64
Inetcomm.dll6.1.7600.16807740,86403-May-201104:50x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7600.20958740,86403-May-201104:33x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.17609741,37603-May-201104:30x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86
Inetcomm.dll6.1.7601.21719741,88803-May-201105:36x86
Inetres.dll6.1.7600.1638584,48014-Jul-200901:06x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,796
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,702
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,656
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,443
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,990
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,505
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,944
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,739
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,809
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,880
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,588
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_086abab9f7db2d443dd9e02af94c06e5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_e951c3e032b1cee1.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_261f5e1ec4f4ecab5e8a90083f62c75f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_94d4bb49762e9649.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_32e0193714dc4734ae863942b42b21dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_9359ed71833d02a7.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed5d59dfd1bff1e3b06d9b214508556e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_4ac03e8b51635081.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_79e009ffb99d7ec3.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_7a349778d2e2c399.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_7bc86799b6c21d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_7c473478cfe7d918.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:34
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_02d26a307fdd4579e1214a3b30ef15dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_83a487d944e822ad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1472f7cf8de73653e5cb5a43c42079ae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_0777842ae5587157.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1ff792b5d1319b2538b2571aa78f738a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_db9c5228ee3320de.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5be0be1636f678d4c46afc44015bda84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_b4f0df61f9083567.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_67598576de2834fd44befa7832995de2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_1eab759296a36275.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_75c11891276283500604ee96fb330d25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_72859fef11417767.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8a3bd11b54d1bb29ba48dfc41862aafb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_ed6a77d11b2039aa.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c65e5111ae641abf8d411330da8689c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_b3a6c65081725784.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_d5fea58371faeff9.manifest
File versionNot Applicable
File size58,396
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_d65332fc8b4034cf.manifest
File versionNot Applicable
File size58,396
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_d7e7031d6f1f8e93.manifest
File versionNot Applicable
File size58,396
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_d865cffc88454a4e.manifest
File versionNot Applicable
File size58,396
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,156
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,110
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,215
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,957
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,169
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,924
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,759
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,829
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,892
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,927
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_79e009ffb99d7ec3.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_7a349778d2e2c399.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_7bc86799b6c21d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_7c473478cfe7d918.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:37
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_2976a9a3c437a8cae11ef43d4b7d05d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_c0bb649c9516292c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_90b1d0b11acc11f6f0f9aee5ab0c014f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_b69ccd823d9b1634.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a88ccaf4658a3e0d8b82d3d339dd0167_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_1740fe80b29f1729.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f72b58328d8e6a9fc698b013492c6e58_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_e1936bbabc369429.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_79e1adf5b99b87bf.manifest
File versionNot Applicable
File size58,394
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_7a363b6ed2e0cc95.manifest
File versionNot Applicable
File size58,394
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_7bca0b8fb6c02659.manifest
File versionNot Applicable
File size58,394
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_7c48d86ecfe5e214.manifest
File versionNot Applicable
File size58,394
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,148
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,209
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2544893~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,949
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2544893_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16807_none_79e009ffb99d7ec3.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20958_none_7a349778d2e2c399.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17609_none_7bc86799b6c21d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mail-comm-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21719_none_7c473478cfe7d918.manifest
File versionNot Applicable
File size58,392
Date (UTC)03-May-2011
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable