MS11-059: Luka w zabezpieczeniach składników Data Access Components umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 9 sierpnia 2011


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-059. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Odbcjt32.dll6.1.7600.16833319,48815-Jun-201109:04x86
Odbcjt32.dll6.1.7600.20987319,48816-Jun-201104:32x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.17632319,48815-Jun-201108:55x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.21747319,48815-Jun-201108:44x86
Odbccp32.dll6.1.7600.16833122,88015-Jun-201109:04x86
Odbccp32.dll6.1.7600.20987122,88016-Jun-201104:32x86
Odbccp32.dll6.1.7601.17632122,88015-Jun-201108:55x86
Odbccp32.dll6.1.7601.21747122,88015-Jun-201108:44x86
Odbccr32.dll6.1.7600.1683381,92015-Jun-201109:04x86
Odbccr32.dll6.1.7600.2098781,92016-Jun-201104:32x86
Odbccr32.dll6.1.7601.1763281,92015-Jun-201108:55x86
Odbccr32.dll6.1.7601.2174781,92015-Jun-201108:44x86
Odbctrac.dll6.1.7600.16833163,84015-Jun-201109:04x86
Odbctrac.dll6.1.7600.20987163,84016-Jun-201104:32x86
Odbctrac.dll6.1.7601.17632163,84015-Jun-201108:55x86
Odbctrac.dll6.1.7601.21747163,84015-Jun-201108:44x86
Msdaosp.dll6.1.7600.1683394,20815-Jun-201109:04x86
Msdaosp.dll6.1.7600.2098794,20816-Jun-201104:30x86
Msdaosp.dll6.1.7601.1763294,20815-Jun-201108:54x86
Msdaosp.dll6.1.7601.2174794,20815-Jun-201108:44x86
Odbccu32.dll6.1.7600.1683386,01615-Jun-201109:04x86
Odbccu32.dll6.1.7600.2098786,01616-Jun-201104:32x86
Odbccu32.dll6.1.7601.1763286,01615-Jun-201108:55x86
Odbccu32.dll6.1.7601.2174786,01615-Jun-201108:44x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Odbccp32.dll6.1.7600.16833163,84015-Jun-201109:58x64
Odbccp32.dll6.1.7600.20987163,84016-Jun-201105:16x64
Odbccp32.dll6.1.7601.17632163,84015-Jun-201110:02x64
Odbccp32.dll6.1.7601.21747163,84015-Jun-201109:29x64
Odbccr32.dll6.1.7600.16833106,49615-Jun-201109:58x64
Odbccr32.dll6.1.7600.20987106,49616-Jun-201105:16x64
Odbccr32.dll6.1.7601.17632106,49615-Jun-201110:02x64
Odbccr32.dll6.1.7601.21747106,49615-Jun-201109:29x64
Odbctrac.dll6.1.7600.16833212,99215-Jun-201109:58x64
Odbctrac.dll6.1.7600.20987212,99216-Jun-201105:16x64
Odbctrac.dll6.1.7601.17632212,99215-Jun-201110:02x64
Odbctrac.dll6.1.7601.21747212,99215-Jun-201109:29x64
Msdaosp.dll6.1.7600.16833126,97615-Jun-201109:58x64
Msdaosp.dll6.1.7600.20987126,97616-Jun-201105:14x64
Msdaosp.dll6.1.7601.17632126,97615-Jun-201109:59x64
Msdaosp.dll6.1.7601.21747126,97615-Jun-201109:29x64
Odbccu32.dll6.1.7600.16833106,49615-Jun-201109:58x64
Odbccu32.dll6.1.7600.20987106,49616-Jun-201105:16x64
Odbccu32.dll6.1.7601.17632106,49615-Jun-201110:02x64
Odbccu32.dll6.1.7601.21747106,49615-Jun-201109:29x64
Odbcjt32.dll6.1.7600.16833319,48815-Jun-201109:04x86
Odbcjt32.dll6.1.7600.20987319,48816-Jun-201104:32x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.17632319,48815-Jun-201108:55x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.21747319,48815-Jun-201108:44x86
Odbccp32.dll6.1.7600.16833122,88015-Jun-201109:04x86
Odbccp32.dll6.1.7600.20987122,88016-Jun-201104:32x86
Odbccp32.dll6.1.7601.17632122,88015-Jun-201108:55x86
Odbccp32.dll6.1.7601.21747122,88015-Jun-201108:44x86
Odbccr32.dll6.1.7600.1683381,92015-Jun-201109:04x86
Odbccr32.dll6.1.7600.2098781,92016-Jun-201104:32x86
Odbccr32.dll6.1.7601.1763281,92015-Jun-201108:55x86
Odbccr32.dll6.1.7601.2174781,92015-Jun-201108:44x86
Odbctrac.dll6.1.7600.16833163,84015-Jun-201109:04x86
Odbctrac.dll6.1.7600.20987163,84016-Jun-201104:32x86
Odbctrac.dll6.1.7601.17632163,84015-Jun-201108:55x86
Odbctrac.dll6.1.7601.21747163,84015-Jun-201108:44x86
Msdaosp.dll6.1.7600.1683394,20815-Jun-201109:04x86
Msdaosp.dll6.1.7600.2098794,20816-Jun-201104:30x86
Msdaosp.dll6.1.7601.1763294,20815-Jun-201108:54x86
Msdaosp.dll6.1.7601.2174794,20815-Jun-201108:44x86
Odbccu32.dll6.1.7600.1683386,01615-Jun-201109:04x86
Odbccu32.dll6.1.7600.2098786,01616-Jun-201104:32x86
Odbccu32.dll6.1.7601.1763286,01615-Jun-201108:55x86
Odbccu32.dll6.1.7601.2174786,01615-Jun-201108:44x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Odbccp32.dll6.1.7600.16833262,14415-Jun-201108:43IA-64
Odbccp32.dll6.1.7600.20987262,14416-Jun-201104:16IA-64
Odbccp32.dll6.1.7601.17632262,14415-Jun-201108:38IA-64
Odbccp32.dll6.1.7601.21747262,14415-Jun-201108:41IA-64
Odbccr32.dll6.1.7600.16833212,99215-Jun-201108:43IA-64
Odbccr32.dll6.1.7600.20987212,99216-Jun-201104:16IA-64
Odbccr32.dll6.1.7601.17632212,99215-Jun-201108:38IA-64
Odbccr32.dll6.1.7601.21747212,99215-Jun-201108:41IA-64
Odbctrac.dll6.1.7600.16833266,24015-Jun-201108:43IA-64
Odbctrac.dll6.1.7600.20987266,24016-Jun-201104:16IA-64
Odbctrac.dll6.1.7601.17632266,24015-Jun-201108:38IA-64
Odbctrac.dll6.1.7601.21747266,24015-Jun-201108:41IA-64
Msdaosp.dll6.1.7600.16833225,28015-Jun-201108:42IA-64
Msdaosp.dll6.1.7600.20987225,28016-Jun-201104:14IA-64
Msdaosp.dll6.1.7601.17632225,28015-Jun-201108:37IA-64
Msdaosp.dll6.1.7601.21747225,28015-Jun-201108:39IA-64
Odbccu32.dll6.1.7600.16833212,99215-Jun-201108:43IA-64
Odbccu32.dll6.1.7600.20987212,99216-Jun-201104:16IA-64
Odbccu32.dll6.1.7601.17632212,99215-Jun-201108:38IA-64
Odbccu32.dll6.1.7601.21747212,99215-Jun-201108:41IA-64
Odbcjt32.dll6.1.7600.16833319,48815-Jun-201109:04x86
Odbcjt32.dll6.1.7600.20987319,48816-Jun-201104:32x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.17632319,48815-Jun-201108:55x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.21747319,48815-Jun-201108:44x86
Odbccp32.dll6.1.7600.16833122,88015-Jun-201109:04x86
Odbccp32.dll6.1.7600.20987122,88016-Jun-201104:32x86
Odbccp32.dll6.1.7601.17632122,88015-Jun-201108:55x86
Odbccp32.dll6.1.7601.21747122,88015-Jun-201108:44x86
Odbccr32.dll6.1.7600.1683381,92015-Jun-201109:04x86
Odbccr32.dll6.1.7600.2098781,92016-Jun-201104:32x86
Odbccr32.dll6.1.7601.1763281,92015-Jun-201108:55x86
Odbccr32.dll6.1.7601.2174781,92015-Jun-201108:44x86
Odbctrac.dll6.1.7600.16833163,84015-Jun-201109:04x86
Odbctrac.dll6.1.7600.20987163,84016-Jun-201104:32x86
Odbctrac.dll6.1.7601.17632163,84015-Jun-201108:55x86
Odbctrac.dll6.1.7601.21747163,84015-Jun-201108:44x86
Msdaosp.dll6.1.7600.1683394,20815-Jun-201109:04x86
Msdaosp.dll6.1.7600.2098794,20816-Jun-201104:30x86
Msdaosp.dll6.1.7601.1763294,20815-Jun-201108:54x86
Msdaosp.dll6.1.7601.2174794,20815-Jun-201108:44x86
Odbccu32.dll6.1.7600.1683386,01615-Jun-201109:04x86
Odbccu32.dll6.1.7600.2098786,01616-Jun-201104:32x86
Odbccu32.dll6.1.7601.1763286,01615-Jun-201108:55x86
Odbccu32.dll6.1.7601.2174786,01615-Jun-201108:44x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,526
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,031
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,850
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size6,861
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,287
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size10,008
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,243
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size9,936
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_5_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,528
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_5_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,035
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_6_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,854
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_6_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size6,866
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_7_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,484
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_7_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size9,802
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_8_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,412
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_8_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size9,755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,683
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,782
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,867
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,902
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicalbe
File size2,986
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate.mum
File versionNot applicalbe
File size3,048
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_053e2cc5b16a4c640ec7acec8ed8810f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_82592105849492eb.manifest
File versionNot applicalbe
File size741
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_06ed18c944520f95e685029ebd16aee3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_b0081b2e8eda39b7.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_137f9d13af317d45342fbd3ae89e05d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_49425289e782fb65.manifest
File versionNot applicalbe
File size741
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_14b1841242c124e9bd666f187cc93382_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_3d7dd1e51ef96843.manifest
File versionNot applicalbe
File size741
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_216b53c4691644d903f6408ab0a1a87c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_e416ae35b01bcf37.manifest
File versionNot applicalbe
File size755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_2c449a729dee04d3c47b39cf6606cd70_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8844b138125fa167.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_3869109e8257da04c37c7b9bf3242f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_66b0ea62913d20d2.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_4de8603e8edc92b2d4bae2e2a99dc675_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7253562e601d9bae.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_5d91941f619807f811795f15e86e9cec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_caf8f4b71af7f0a2.manifest
File versionNot applicalbe
File size746
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_75cfee685c2c6720eeaf44f825e3ec1b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_413df228313b0eb0.manifest
File versionNot applicalbe
File size746
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_7cdd3a2dea3afcaf3812180ca447f937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_cc9f8990ffee09c2.manifest
File versionNot applicalbe
File size755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_7fcc2ef42a33a965165388685b33d6d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_c0f606ec1b9c4ea3.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_82c3be075a751d1b5e170a286daf6c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_dfc40a9eac7c762a.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_830839a048f1ec01e8725930813f36e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_e851eb8a84ec481a.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_8e8dae41cb17d4463d8ae66f3db306b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c9971e9bcbe92221.manifest
File versionNot applicalbe
File size746
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_914e8c389c79aeaebb2ddbae6c14a744_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_a50b81c8591ef80d.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_9c69c399ff0cc98e91a19f818047296d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_fbf2aef762132c8f.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_9f44cf520d06e725e15bd35f975d7ff0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_de0b6dc13d61a108.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_a8876dfcad5e792eb4f01314d05f20f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_d614ade616dff369.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_a8d83e4302ad74dc806b132c3d17c2ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4eb7c4233ad30bc9.manifest
File versionNot applicalbe
File size741
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_c5faf62b4d90406631cc2a2252a3b3ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_98a0ca7fad30813a.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_d3629d3873dc163575bc093ca9733196_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_6f3d106f0fc7cad1.manifest
File versionNot applicalbe
File size746
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_e8901da3926ccd502ce50e1a7ac2c67d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_6e58c3d473359e3b.manifest
File versionNot applicalbe
File size755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_fcd95c83c58278ba31c9513b325838f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_28204f6d3940e7c3.manifest
File versionNot applicalbe
File size755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_53262041c36f4d82.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_537dae98dcb1de5d.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_550b7cfdc096a017.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_558f4b4ed9b7da85.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8d35731db6618986.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:42
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8d8d0174cfa41a61.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8f1acfd9b388dc1b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:29
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8f9e9e2accaa1689.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4e54b39f01e19a35.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4eac41f61b242b10.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_503a105aff08ecca.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_50bddeac182a2738.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7f7dfb22a2a6ce9a.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7fd58979bbe95f75.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_816357de9fce212f.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:31
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_81e7262fb8ef5b9d.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_bf9b8e7c261f757a.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:39
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bff31cd33f620655.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c180eb382346c80f.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:23
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c204b9893c68027d.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_70dcf6f1efc8ee0b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_71348549090b7ee6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_72c253adecf040a0.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:32
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_734621ff06117b0e.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicalbe

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0251d7be90b607c34ddc134dd960851b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_fe493bb8900c30e5.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_0499989a8cf93bf7626b6a4dd7899a07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_27692369df19c150.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_0532603ef677553b01a83b55c6062818_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_ffcdf5a4248c95f4.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_053e2cc5b16a4c640ec7acec8ed8810f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_de77bc893cf20421.manifest
File versionNot applicalbe
File size743
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_0e7a54885bf1c57e6a8e45ed85296ae6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_82e17d15baa2668d.manifest
File versionNot applicalbe
File size750
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_137f9d13af317d45342fbd3ae89e05d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_a560ee0d9fe06c9b.manifest
File versionNot applicalbe
File size743
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_14b1841242c124e9bd666f187cc93382_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_999c6d68d756d979.manifest
File versionNot applicalbe
File size743
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_17d0a095929665c999ea7fbddc8ca0d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bd5c2f8f96de869e.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_1abf47eb4553cfc7121e8cd915877bce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_26b8a0fb3b328cae.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,140
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_2166fee761187429adc53ede6d0e0cda_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_733a72a8989a80ec.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,140
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_216b53c4691644d903f6408ab0a1a87c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_403549b96879406d.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_2c111d6585162f3d8053ea55d90992ba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_488776e9a5a7eb91.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_2c449a729dee04d3c47b39cf6606cd70_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_e4634cbbcabd129d.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_326c195bd49b9422f470748f5973c416_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_3dab90f7bca77594.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,158
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_3548c255fc682c65f3f4879b850eab9d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_fec5f286af329188.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_3869109e8257da04c37c7b9bf3242f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c2cf85e6499a9208.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_3a554efc2dac8a0583ff7e1468f1ab31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bed4cfd164937437.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_3ed19571a5d9bd539bb749ea532f473c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_473994496f911471.manifest
File versionNot applicalbe
File size759
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_41319f6df9a66ee55816a77f9ad26a67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7b61a7302ffc85e4.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,140
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_4de8603e8edc92b2d4bae2e2a99dc675_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_ce71f1b2187b0ce4.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_4ed1bd9edfcd874697b00e9aab2c9ce1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_ee4f72533e2260c0.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,158
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_5532ff71d8549936155fc383c81dafc9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_83f479cf80b8bc89.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_5a5e8284369e7f89158e6fb56c7e496b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_50c6baa67f120b72.manifest
File versionNot applicalbe
File size750
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_5f5b45a6e4dc83c37e516caac235022d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4a5c44033e4fccfd.manifest
File versionNot applicalbe
File size759
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_66a45feba133e78efde250fbe8764b3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_35e7b9aa095d895e.manifest
File versionNot applicalbe
File size750
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_71a922a18c72064075e100779dd06236_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_5d77af2cfc4ca022.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_7cdd3a2dea3afcaf3812180ca447f937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_28be2514b84b7af8.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_7e163ddd19bc3a5dd92be4a3daf4dbd2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_a21fef14d9868cc1.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_82c3be075a751d1b5e170a286daf6c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_3be2a62264d9e760.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_87eb346cea43753c56800e7068aa8c1e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_cc1e5454db8a7e7c.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,154
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_8c7763ac10e40d8019230557b5bbbbd1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_3cf8fd51c5dbed27.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_8ead83ba75e5ce984d0db008bca18d29_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_e0b256d0d64e59c8.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,154
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_8ee292955d9d5708fd598ef392d48fe7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_729573247aa11517.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_914e8c389c79aeaebb2ddbae6c14a744_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_012a1d4c117c6943.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_9ae87d1d75da30de368ab9b4b9e589b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_841159cddd9b0e3f.manifest
File versionNot applicalbe
File size750
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_9ce1f11e02e6497cf585acd0028c901b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_f91cc862624930a6.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,154
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_9f44cf520d06e725e15bd35f975d7ff0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_3a2a0944f5bf123e.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_9f5ef6d28c24fe9f6e1b802f083e90ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_9b313c4166e61e24.manifest
File versionNot applicalbe
File size759
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a0471434a375538d05388db459da3325_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_e6ca60d5e9cde291.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a0f48dfe5312e74f4742cba59b2a6378_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_43cc5eb0026e60d8.manifest
File versionNot applicalbe
File size759
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a1b01961d1ffa7e5666cc2516c49f4e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_2781c161d72e01f1.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a8876dfcad5e792eb4f01314d05f20f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_32334969cf3d649f.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a8d83e4302ad74dc806b132c3d17c2ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_aad65fa6f3307cff.manifest
File versionNot applicalbe
File size743
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_ae517dc7f9239acb8236117acdd43839_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_f9602093b9123abd.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_bde41650920b3f007265507349e7d857_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c4ed73ca2f6925aa.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_c5faf62b4d90406631cc2a2252a3b3ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_f4bf6603658df270.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_c78d2496e4836ed6ac4afe75577f6243_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_ca4ee278ee3e2c5d.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_cab678e61dbae06c9eda5e69ab9a8220_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_fbd3fcf10df08eb4.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,158
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_cd389bc9fdf9ff0fd97d8e8c6bf5c98a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_9f04bb67e9af019d.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_cffc93e618349bfc9153afbe469c329e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_b1a97bdbe1d392cc.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_d0b32bb1b3d98f584b0ec25f25f8d261_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c2f003fd9346c7fb.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_da1ec1f4211c745b4094a99a4547848f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_2e7c405758f067c5.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,158
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_dad63bfb3f9e70aea7b5d39de7236f2a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_be44c874f93956fe.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,140
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_e8901da3926ccd502ce50e1a7ac2c67d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_ca775f582b930f71.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_eeb21a67e40361ca0e2fae9d1dfaee9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_f94e0906c0631db5.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,154
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_fcd95c83c58278ba31c9513b325838f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_843eeaf0f19e58f9.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_e9540ea16ebefabc.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,428
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:28
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_e9ab9cf888018b97.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,428
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_eb396b5d6be64d51.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,428
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:35
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_ebbd39ae850787bf.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,428
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:17
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_aa734f22ba3f0b6b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,442
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:26
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_aacadd79d3819c46.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,442
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_ac58abdeb7665e00.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,442
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:32
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_acdc7a2fd087986e.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,442
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:15
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_db9c96a65b043fd0.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:30
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_dbf424fd7446d0ab.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_dd81f362582b9265.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_de05c1b3714cccd3.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:19
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_1bba29ffde7ce6b0.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,501
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:23
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_1c11b856f7bf778b.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,501
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:46
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_1d9f86bbdba43945.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,501
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:30
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_1e23550cf4c573b3.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,501
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:12
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_ccfb9275a8265f41.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,448
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:31
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_cd5320ccc168f01c.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,448
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_cee0ef31a54db1d6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,448
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_cf64bd82be6eec44.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,448
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:19
PlatformNot applicalbe
File namePackage_10_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size6,761
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_10_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size12,502
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,540
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,053
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,189
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,469
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,337
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size11,814
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,377
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size13,942
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_5_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size6,589
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_5_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size12,684
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_6_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,542
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_6_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,057
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_7_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,192
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_7_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,474
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_8_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,951
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_8_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size11,184
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_9_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,769
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_9_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size13,534
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,610
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,734
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,818
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicalbe
File size4,252
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate.mum
File versionNot applicalbe
File size4,340
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_53262041c36f4d82.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_537dae98dcb1de5d.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_550b7cfdc096a017.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_558f4b4ed9b7da85.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8d35731db6618986.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:42
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8d8d0174cfa41a61.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8f1acfd9b388dc1b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:29
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8f9e9e2accaa1689.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4e54b39f01e19a35.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4eac41f61b242b10.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_503a105aff08ecca.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_50bddeac182a2738.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7f7dfb22a2a6ce9a.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7fd58979bbe95f75.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_816357de9fce212f.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:31
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_81e7262fb8ef5b9d.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_bf9b8e7c261f757a.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:39
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bff31cd33f620655.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c180eb382346c80f.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:23
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c204b9893c68027d.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_70dcf6f1efc8ee0b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_71348549090b7ee6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_72c253adecf040a0.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:32
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_734621ff06117b0e.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicalbe

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_053e2cc5b16a4c640ec7acec8ed8810f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_825ac4fb84929be7.manifest
File versionNot applicalbe
File size742
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_066ea067b4c241c82cf133cb5d3f79d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_53bac7845a93c68b.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_07789c7ebc00ff5764955719534d274e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_ab39aff5bf472e46.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_137f9d13af317d45342fbd3ae89e05d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4943f67fe7810461.manifest
File versionNot applicalbe
File size742
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_14b1841242c124e9bd666f187cc93382_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_3d7f75db1ef7713f.manifest
File versionNot applicalbe
File size742
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_17e6acc40c4d0398b031a2e9617a899f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_90ecb27644a6abb8.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_2121b542ee92dea4ba9fb535c4f5f7aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8a3117d36b348798.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_216b53c4691644d903f6408ab0a1a87c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_e418522bb019d833.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_2c449a729dee04d3c47b39cf6606cd70_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8846552e125daa63.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_33eebafa8a6f06c84f61290b8292d588_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_73ded4c9a4b0e6ae.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_3869109e8257da04c37c7b9bf3242f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_66b28e58913b29ce.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_3bb2e6d42c83c15593635ca7b5d8d859_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_1885ee7e7c05c145.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_4617376c56494aab8a163412c6debc86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_50ff44d680a777bd.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_4de8603e8edc92b2d4bae2e2a99dc675_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7254fa24601ba4aa.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_6c98b9b3352a376fc48970f32fa734cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_1496245f82634d90.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_76846120056074c14a11bfadeeb4d51a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_ca1b395dbe9afa73.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_7cdd3a2dea3afcaf3812180ca447f937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_cca12d86ffec12be.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_82c3be075a751d1b5e170a286daf6c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_dfc5ae94ac7a7f26.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_85a16bb224868f068ed05194ae43cb4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8e49680f031d56af.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,138
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_914e8c389c79aeaebb2ddbae6c14a744_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_a50d25be591d0109.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_95388ad45017181c91eb26fcab47be56_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_024596911a72cbf7.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_9f44cf520d06e725e15bd35f975d7ff0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_de0d11b73d5faa04.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_a04435b5db95a9df5020e6ea78173c4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_31437cd55cbc25bd.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_a8876dfcad5e792eb4f01314d05f20f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_d61651dc16ddfc65.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_a8d83e4302ad74dc806b132c3d17c2ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4eb968193ad114c5.manifest
File versionNot applicalbe
File size742
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_ab3813b7544fc82af8a1a373bed64e33_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_ba9e38ace30df7b7.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_b9d9242dcd12806537a950c8be188c88_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_ebca9e9e623fc3e2.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,138
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_ba1bf6bc6ce2b8cfd42e5a3ae810b98b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_6b23708d183bc006.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_c14e3a62c7184c5332e4a3a154c8fc5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_9d51b4552c74cf6d.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,138
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_c5faf62b4d90406631cc2a2252a3b3ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_98a26e75ad2e8a36.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_d5985fe095c6513cacfa9469cc84ccad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_06f75bee8dbda03c.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,138
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_dd009e1b8aa16f2bc99161bf1eed1c80_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8a2d41785ec07f0f.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_e2d121909cc233bc0079bde72a36e0c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_3c869740d1e880df.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_e8901da3926ccd502ce50e1a7ac2c67d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_6e5a67ca7333a737.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_fcd95c83c58278ba31c9513b325838f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_2821f363393ef0bf.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_fda7e979a8d599d7308a406250df34c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_0f52058271717d25.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8d371713b65f9282.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,427
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:27
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8d8ea56acfa2235d.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,427
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8f1c73cfb386e517.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,427
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:18
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8fa04220cca81f85.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,427
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:06
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4e56579501dfa331.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:24
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4eade5ec1b22340c.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:47
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_503bb450ff06f5c6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:16
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_50bf82a218283034.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:04
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7f7f9f18a2a4d796.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:28
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7fd72d6fbbe76871.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8164fbd49fcc2a2b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:19
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_81e8ca25b8ed6499.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_bf9d3272261d7e76.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,500
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:22
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bff4c0c93f600f51.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,500
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:45
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c1828f2e2344d10b.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,500
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:14
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c2065d7f3c660b79.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,500
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:02
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_70de9ae7efc6f707.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,447
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:29
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7136293f090987e2.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,447
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_72c3f7a3ecee499c.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,447
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:20
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_7347c5f5060f840a.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,447
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,916
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size10,943
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,358
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size13,711
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,115
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size10,745
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,558
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size13,504
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,942
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,977
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,703
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,734
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicalbe
File size2,137
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate.mum
File versionNot applicalbe
File size2,179
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_53262041c36f4d82.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_537dae98dcb1de5d.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_550b7cfdc096a017.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_558f4b4ed9b7da85.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8d35731db6618986.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:42
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8d8d0174cfa41a61.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8f1acfd9b388dc1b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:29
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8f9e9e2accaa1689.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4e54b39f01e19a35.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4eac41f61b242b10.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_503a105aff08ecca.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_50bddeac182a2738.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7f7dfb22a2a6ce9a.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7fd58979bbe95f75.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_816357de9fce212f.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:31
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_81e7262fb8ef5b9d.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_bf9b8e7c261f757a.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:39
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bff31cd33f620655.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c180eb382346c80f.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:23
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c204b9893c68027d.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_70dcf6f1efc8ee0b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_71348549090b7ee6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_72c253adecf040a0.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:32
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_734621ff06117b0e.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicalbe