MS11-064: Luki w zabezpieczeniach stosu TCP/IP umożliwiają atak typu „odmowa usługi”: 9 sierpnia 2011


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-064. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008-Dec-200917:26x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2266231,23217-Jun-201113:31x86
Tcpip.sys6.0.6002.18484905,10417-Jun-201120:13x86
Tcpip.sys6.0.6002.22662913,29617-Jun-201120:13x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808-Dec-200917:55x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2266240,44817-Jun-201113:56x64
Tcpip.sys6.0.6002.184841,427,34417-Jun-201120:14x64
Tcpip.sys6.0.6002.226621,424,27217-Jun-201120:14x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008-Dec-200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2266280,89617-Jun-201114:08IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.184842,952,08017-Jun-201120:09IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.226622,968,97617-Jun-201120:09IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,408
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,328
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,177
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,078
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,250
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,168
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,139
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,250
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,236
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,139
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,101
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,148
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,178
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,249
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_09ae67414b582e2d0f3233d9116003e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_5687fd6e611b7085.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_22b12f2914c5f668d970283904e1a4c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_b7b2a3f892f96027.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_8565f443ec5c06b1bbde7454b407e8ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_c0ddaf3dad1944f6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_c0bc73ebde82d72c02de38babac92328_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b393ab96df5ada33.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c2cfff02c3ebf2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_884e74f61bdfb306.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)15:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b4b2134c63c9c70f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,762
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b54f51417cd8f970.manifest
File versionNot Applicable
File size6,762
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_281fad714ea612178090a7272ffc0182_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_81f4775e1d91bf90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d9b877e860333d361e3e2417a8da1f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b59ee8260134dd80.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7905e5e3752139e92a03e1af1570a4af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_a3f045424f9604f9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92a4f499ec13c1e280249cd93c186746_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_99d7af7cd31755f8.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e3e16b82bb215d28.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_e46d1079d43d243c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)15:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_10d0aed01c273845.manifest
File versionNot Applicable
File size6,784
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_116decc535366aa6.manifest
File versionNot Applicable
File size6,784
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,356
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,193
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,104
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,194
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,165
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,195
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,252
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,165
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,162
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,164
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,204
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,275
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_02de2c42081c480b6f082e762b7bd937_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_3f69e45c8817bc11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_774d3de3f8f63e68f698363086a334f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_f649425ef0a0d978.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c473f502c1f4ee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_885018ec1bddbc02.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b4b3b74263c7d00b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,773
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b550f5377cd7026c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,773
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,272
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,272
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,265
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385187,47214-Jul-200901:20x86
Tcpip.sys6.1.7600.168391,286,01621-Jun-201105:39x86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20992187,26421-Jun-201105:30x86
Tcpip.sys6.1.7600.209921,301,37621-Jun-201105:30x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Nov-201012:29x86
Tcpip.sys6.1.7601.176381,290,62421-Jun-201105:34x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21754187,77621-Jun-201106:53x86
Tcpip.sys6.1.7601.217541,303,42421-Jun-201106:54x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385288,33614-Jul-200901:47x64
Tcpip.sys6.1.7600.168391,896,83221-Jun-201106:27x64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20992288,12821-Jun-201106:16x64
Tcpip.sys6.1.7600.209921,888,12821-Jun-201106:16x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Nov-201013:33x64
Tcpip.sys6.1.7601.176381,923,96821-Jun-201106:34x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21754288,64021-Jun-201106:20x64
Tcpip.sys6.1.7601.217541,914,75221-Jun-201106:20x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385482,89614-Jul-200901:58IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.168393,775,36021-Jun-201105:17IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20992482,68821-Jun-201105:31IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.209923,800,44821-Jun-201105:32IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Nov-201010:33IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.176383,782,52821-Jun-201105:17IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21754483,20021-Jun-201105:18IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.217543,803,52021-Jun-201105:19IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,686
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,782
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_06582e73cfad9dac97649bd2b6724de5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_0b74d6b34edf1394.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_53db63ff812e832304b28c538522cbce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_6d4124f6b3f37710.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_64caba030537a8a12da632272cbd50e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_d2eff36b932992e4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_d50f57eac7913a9b57eb84c8ac91adc4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_3075b6757c39f76b.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b32e82b7c78da1d1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_b3703df4e0e237e0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_b513df73c4b4f466.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_b583db3edde666b6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)07:17
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_01aa75c4626c047e720bf0e8f3f416b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_560a70fd511bf3eb.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_40160fe7d7d32095820ec76d19961c2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_8fdca13273739e8a.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4287e69a96f3b43343a634ff9e1cbc5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b500e99757a07d78.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b276bea3908a439d771f105804f9eb29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_3ee0a46f01ef86ad.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_0f4d1e3b7feb1307.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_0f8ed978993fa916.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_11327af77d12659c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_11a276c29643d7ec.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)07:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,142
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,417
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,743
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,502
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,177
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,102
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,224
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_4a0363f10689f7394595eddbb9d803a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_33fdf1712a60d45b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7c3dd0396ca857426acb39942dd97efc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_a5a2f20fe560540b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9653a55296d1cebcf1d3ffc86ae54392_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_85c3a1d4ed426c50.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_da25752d1497efc395e665a6e00fdb78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_eb10f4708143b407.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b33026adc78baacd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_b371e1eae0e040dc.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_b5158369c4b2fd62.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_b5857f34dde46fb2.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)07:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,933
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,214
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,135
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,177
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable