Aktualizacja rocznicowa systemu Windows 10: utrata muzyki i filmów wideo

Podczas instalowania rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 niektórym użytkownikom może zostać wyświetlony ten komunikat: 

Utrata zawartości muzycznej i wideo w związku z aktualizacją 

Zalecamy przerwanie tej aktualizacji, ponieważ na urządzeniu może znajdować się zawartość muzyczna lub wideo chroniona za pomocą starszej technologii zarządzania prawami, która nie jest obsługiwana. Po zainstalowaniu tej aktualizacji odtwarzanie tych plików muzycznych lub wideo może nie być możliwe. Możesz anulować operację, zamykając to okno dialogowe, lub potwierdzić instalację aktualizacji. 

Podobne komunikaty mogą być również wyświetlane w następujących aplikacjach przy próbie odtwarzania muzyki lub wideo po zainstalowaniu rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10.  

Windows Media Player: 
Program Windows Media Player napotkał problem podczas odtwarzania pliku.

Zune: 
NIE MOŻNA ODTWORZYĆ. Nie można odtworzyć, nagrać lub zsynchronizować tego pliku chronionego. Aby sprawdzić, czy jest więcej informacji na temat tego błędu, kliknij pozycję Pomoc w sieci Web. Kod błędu C000D11E7 

Te komunikaty są wyświetlane w następujących sytuacjach:

  • Dowolne pliki audio lub wideo na komputerze są chronione za pomocą technologii zarządzania prawami cyfrowymi w pakiecie Windows Media (WMDRM). Obejmuje to pliki muzyczne w formacie WMA zgrane z płyt CD za pomocą programu Windows Media Player (w dowolnej wersji systemu Windows 10 do 1511 włącznie) przy zaznaczonej opcji kopiowania muzyki chronionej. Przez pewien czas ta opcja była domyślnie zaznaczona, o czym być może nie wszyscy użytkownicy wiedzieli, zgrywając pliki. Pracujemy nad rozwiązaniem dotyczącym zawartości zgranej z płyt CD. Powinno się ono pojawić w ciągu kilku miesięcy. Prosimy o sprawdzanie tej strony w przyszłości pod kątem dodatkowych informacji.
  • Zakupione pliki audio lub wideo zostały pobrane z określonych sklepów internetowych, takich jak Zune Marketplace. (W przypadku pobierania albo przesyłania strumieniowego zawartości audio lub wideo ze sklepów, takich jak Amazon, Hulu lub Netflix, problem nie powinien występować).
W przypadku zainstalowania rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 nie będzie możliwe odtwarzanie plików chronionych przez technologię zarządzania prawami WMDRM.
 
Dlaczego tak się dzieje?
Jak to naprawić?
Mam dużo muzyki i filmów Jak mogę sprawdzić, czy ten problem dotyczy danego pliku?
Na jaką zawartość nie ma wpływu aktualizacja rocznicowa systemu Windows 10?
Co to jest WMDRM?


Właściwości

Identyfikator artykułu: 25975 — ostatni przegląd: 24.01.2017 — zmiana: 5

Opinia