MS12-024: Luka w zabezpieczeniach systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 10 kwietnia 2012

Dotyczy: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Professional

WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji


Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 nazwa komputera może zostać zmieniona na „MINWINPC”. W razie wystąpienia tego problemu nie można się zalogować do komputera nawet po jego ponownym uruchomieniu. Podczas próby zalogowania się może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do następującego:

  Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne.

  Ten problem występuje po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w systemie z częściowo uszkodzonymi danymi lub gdy brakuje następującego klucza rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SCHEMA\wcm://Microsoft-Windows-CoreOS?##########
  Uwaga W tym przykładzie ########## może być dowolnym tekstem.

  Jeśli podklucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SCHEMA nie istnieje, można zweryfikować problem, ładując plik %SystemRoot%\system32\SMI\Store\Machine\SCHEMA.DAT.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Odszukaj i kliknij następujące podklucze w rejestrze:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName
  4. Zmień wpisy rejestru REG_SZ ActiveComputerName i ComputerName, ustawiając poprawną nazwę komputera.
  5. Zakończ działanie Edytora rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
  Aby uniknąć tego problemu, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń uruchom Narzędzie analizy gotowości aktualizacji systemu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  947821 Usuwanie błędów uszkodzeń usługi Windows Update, takich jak 0x80070002 i 0x80070057

  Jak ustalić, czy rozwiązano problem

  Jeśli narzędzie rozwiązało problem, do pliku %WinDir%\Logs\CBS\CheckSUR.log powinien być dodany następujący wpis:
  Recreated missing key: wcm://Microsoft-Windows-CoreOS?...\metadata\elements\ComputerName 


  Niezależnie od tego, czy rozwiąże problem, narzędzie doda poniższe wpisy do pliku CheckSUR.log:

  Recreated value: @_type. 
  Recreated value: @dataOnly.
  Recreated value: @default.
  Recreated value: @description.
  Recreated value: @displayName.
  Recreated value: @handler.
  Recreated value: @legacyName.
  Recreated value: @legacyType.
  Recreated value: @migrate.
  Recreated value: @scope.
  Recreated value: @xsd:type.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na serwerze terminali z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 klienci RDP (Remote Desktop Protocol) lub klienci ICA (Independent Computing Architecture) niekiedy nie mogą połączyć się z serwerem terminali. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 958476.

  Aby uzyskać więcej informacji o poprawce 958476, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  958476 Po zastosowaniu poprawki 938759 na serwerze terminali z systemem Windows Server 2003 klienci RDP i klienci ICA nie mogą się z nim połączyć
 • Ta aktualizacja zmienia sposób weryfikowania podpisów technologii Windows Authenticode przez funkcję weryfikacji podpisów technologii Windows Authenticode w ramach weryfikacji przenośnych plików wykonywalnych. Przenośne pliki wykonywalne są uznawane za niepodpisane w następujących scenariuszach:
  • System Windows identyfikuje zawartość niezgodną ze specyfikacją technologii Authenticode w obszarach danego pliku. Ta poprawka może wpływać na działanie niektórych instalatorów innych producentów.

   Rozwiązanie Jeśli jest używany instalator, na działanie którego ta poprawka wpływa, zaleca się korzystanie z instalatora, który wyodrębnia zawartość jedynie ze zweryfikowanych części podpisanego pliku.

  • Po zastosowaniu podpisu do pliku zostaje dodana zawartość.

   Rozwiązanie Podpisanie aplikacji powinno być ostatnim etapem procesu tworzenia przed opublikowaniem plików binarnych. Aby uzyskać więcej informacji o podpisywaniu aplikacji i technologii Windows Authenticode, odwiedź następującą stronę witryny MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Imagehlp.dll5.1.2600.6198148,48029-Feb-201214:10x86SP3SP3GDR
Wintrust.dll5.131.2600.6198177,66429-Feb-201214:10x86SP3SP3GDR
Imagehlp.dll5.1.2600.6198148,48029-Feb-201214:08x86SP3SP3QFE
Wintrust.dll5.131.2600.6198178,17629-Feb-201214:08x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Imagehlp.dll5.2.3790.4970153,60029-Feb-201216:56x86SP2SP2GDR
Wintrust.dll5.131.3790.4970169,98429-Feb-201216:56x86SP2SP2GDR
Imagehlp.dll5.2.3790.4970153,60029-Feb-201216:55x86SP2SP2QFE
Wintrust.dll5.131.3790.4970169,98429-Feb-201216:55x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Imagehlp.dll5.2.3790.497067,07201-Mar-201205:34x64SP2SP2GDR
Wintrust.dll5.131.3790.4970311,80801-Mar-201205:34x64SP2SP2GDR
Wimagehlp.dll5.2.3790.4970153,60001-Mar-201205:34x86SP2SP2GDR\WOW
Wwintrust.dll5.131.3790.4970169,98401-Mar-201205:34x86SP2SP2GDR\WOW
Imagehlp.dll5.2.3790.497067,07201-Mar-201205:31x64SP2SP2QFE
Wintrust.dll5.131.3790.4970311,80801-Mar-201205:31x64SP2SP2QFE
Wimagehlp.dll5.2.3790.4970153,60001-Mar-201205:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wwintrust.dll5.131.3790.4970169,98401-Mar-201205:31x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Imagehlp.dll5.2.3790.4970165,88801-Mar-201205:33IA-64SP2SP2GDR
Wintrust.dll5.131.3790.4970482,81601-Mar-201205:33IA-64SP2SP2GDR
Wimagehlp.dll5.2.3790.4970153,60001-Mar-201205:33x86SP2SP2GDR\WOW
Wwintrust.dll5.131.3790.4970169,98401-Mar-201205:33x86SP2SP2GDR\WOW
Imagehlp.dll5.2.3790.4970164,35201-Mar-201205:31IA-64SP2SP2QFE
Wintrust.dll5.131.3790.4970482,81601-Mar-201205:31IA-64SP2SP2QFE
Wimagehlp.dll5.2.3790.4970153,60001-Mar-201205:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wwintrust.dll5.131.3790.4970169,98401-Mar-201205:31x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fs_rec.sys6.0.6002.1859212,80029-Feb-201213:32x86
Imagehlp.dll6.0.6002.18592157,69629-Feb-201215:09x86
System.iniNot Applicable21903-Apr-200922:22Not Applicable
Win.iniNot Applicable9203-Apr-200922:22Not Applicable
Wmi.dll6.0.6002.185925,12029-Feb-201215:11x86
Fs_rec.sys6.0.6002.2280612,80029-Feb-201213:15x86
Imagehlp.dll6.0.6002.22806157,69629-Feb-201214:47x86
System.iniNot Applicable21909-Sep-201112:08Not Applicable
Win.iniNot Applicable9209-Sep-201112:08Not Applicable
Wmi.dll6.0.6002.228065,12029-Feb-201214:50x86
Wintrust.dll6.0.6002.18592172,03229-Feb-201215:11x86
Wintrust.dll6.0.6002.22806172,03229-Feb-201214:50x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fs_rec.sys6.0.6002.1859216,38429-Feb-201213:52x64
Imagehlp.dll6.0.6002.1859278,84829-Feb-201215:35x64
System.iniNot Applicable21903-Apr-200922:22Not Applicable
Win.iniNot Applicable9203-Apr-200922:22Not Applicable
Wmi.dll6.0.6002.185925,63229-Feb-201215:37x64
Fs_rec.sys6.0.6002.2280616,38429-Feb-201213:51x64
Imagehlp.dll6.0.6002.2280678,84829-Feb-201215:42x64
System.iniNot Applicable21901-Dec-201111:52Not Applicable
Win.iniNot Applicable9201-Dec-201111:52Not Applicable
Wmi.dll6.0.6002.228065,63229-Feb-201215:46x64
Wintrust.dll6.0.6002.18592219,13629-Feb-201215:37x64
Wintrust.dll6.0.6002.22806219,13629-Feb-201215:46x64
Imagehlp.dll6.0.6002.18592157,69629-Feb-201215:09x86
Wmi.dll6.0.6002.185925,12029-Feb-201215:11x86
Imagehlp.dll6.0.6002.22806157,69629-Feb-201214:47x86
Wmi.dll6.0.6002.228065,12029-Feb-201214:50x86
Wintrust.dll6.0.6002.18592172,03229-Feb-201215:11x86
Wintrust.dll6.0.6002.22806172,03229-Feb-201214:50x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fs_rec.sys6.0.6002.1859231,74429-Feb-201213:16IA-64
Imagehlp.dll6.0.6002.18592175,61629-Feb-201215:00IA-64
System.iniNot Applicable21903-Apr-200922:22Not Applicable
Win.iniNot Applicable9203-Apr-200922:22Not Applicable
Wmi.dll6.0.6002.185925,12029-Feb-201215:02IA-64
Fs_rec.sys6.0.6002.2280631,74429-Feb-201212:51IA-64
Imagehlp.dll6.0.6002.22806175,61629-Feb-201214:13IA-64
System.iniNot Applicable21915-Mar-201107:04Not Applicable
Win.iniNot Applicable9215-Mar-201107:05Not Applicable
Wmi.dll6.0.6002.228065,12029-Feb-201214:16IA-64
Wintrust.dll6.0.6002.18592487,93629-Feb-201215:02IA-64
Wintrust.dll6.0.6002.22806487,93629-Feb-201214:16IA-64
Imagehlp.dll6.0.6002.18592157,69629-Feb-201215:09x86
Wmi.dll6.0.6002.185925,12029-Feb-201215:11x86
Imagehlp.dll6.0.6002.22806157,69629-Feb-201214:47x86
Wmi.dll6.0.6002.228065,12029-Feb-201214:50x86
Wintrust.dll6.0.6002.18592172,03229-Feb-201215:11x86
Wintrust.dll6.0.6002.22806172,03229-Feb-201214:50x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,102
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,945
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,943
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,945
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,020
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_0984cf3131828356328109756aefb6dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_1297ff14aea4657d.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_0ce8928676ed228857ae562943ea18c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_92335509973330c0.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_7351eb8b49d1d21953a0ff0319b5a59b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_9f62a2fecace397c.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_f659b926bf279743eb9601256c16c250_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_35c57970315161ae.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_26d978a73bbeb3ba.manifest
File versionNot Applicable
File size52,127
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_27c869b2548fb7b5.manifest
File versionNot Applicable
File size52,127
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_f1356c25977e5186.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_f2245d30b04f5581.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:05
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_4c07557112d1938c5075a54aa3a4774a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_7a36ff31475da81a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b9d7f0053473cfb65f795d1e764c434_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_d174862de7f98562.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92865c42f662916c7418e5c90b3d7654_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_abfc7229b6af6c0f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f4be85e6b7031d11d2c843d508ce2711_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_e9bd0cd2120e19af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_82f8142af41c24f0.manifest
File versionNot Applicable
File size53,524
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_83e705360ced28eb.manifest
File versionNot Applicable
File size53,524
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)16:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_4d5407a94fdbc2bc.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)16:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_4e42f8b468acc6b7.manifest
File versionNot Applicable
File size5,924
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)16:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,552
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,139
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,082
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,918
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,389
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,920
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,998
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,957
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,996
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,000
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_8d4cbe7d287ce6eb.manifest
File versionNot Applicable
File size40,107
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_8e3baf88414deae6.manifest
File versionNot Applicable
File size40,107
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)14:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_f1356c25977e5186.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_f2245d30b04f5581.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:05
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_0f076568afe65e3e7ab6345d6ae22a52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_e2bcecfedddf81d8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3eac38606997967ead3395271fcfc076_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_8720f791c42dfb64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d27931464f9f698d384858610fab09d4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_81d1dcf08f1ee571.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f5b2b2651a7e75763b67324fa356d7c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_c062f26fa37db2eb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_26db1c9d3bbcbcb6.manifest
File versionNot Applicable
File size53,196
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_27ca0da8548dc0b1.manifest
File versionNot Applicable
File size53,196
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)14:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_f137101b977c5a82.manifest
File versionNot Applicable
File size5,913
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:21
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_f2260126b04d5e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,913
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)14:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,974
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,911
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,974
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,911
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size3,213
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,786
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,823
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,825
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.4.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)14:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_8d4cbe7d287ce6eb.manifest
File versionNot Applicable
File size40,107
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:17
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_8e3baf88414deae6.manifest
File versionNot Applicable
File size40,107
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)14:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18592_none_f1356c25977e5186.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22806_none_f2245d30b04f5581.manifest
File versionNot Applicable
File size5,902
Date (UTC)29-Feb-2012
Time (UTC)15:05
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fs_rec.sys6.1.7600.1697019,31201-Mar-201205:53x86
Imagehlp.dll6.1.7600.16970158,72001-Mar-201205:45x86
System.iniNot Applicable21922-Jul-200923:38Not Applicable
Win.iniNot Applicable9222-Jul-200923:38Not Applicable
Wmi.dll6.1.7600.169705,12001-Mar-201205:40x86
Fs_rec.sys6.1.7600.2116019,31201-Mar-201205:34x86
Imagehlp.dll6.1.7600.21160158,72001-Mar-201205:27x86
System.iniNot Applicable21922-Jul-200923:42Not Applicable
Win.iniNot Applicable9222-Jul-200923:42Not Applicable
Wmi.dll6.1.7600.211605,12001-Mar-201205:24x86
Fs_rec.sys6.1.7601.1778719,82401-Mar-201205:46x86
Imagehlp.dll6.1.7601.17787159,23201-Mar-201205:33x86
System.iniNot Applicable21912-Nov-201023:33Not Applicable
Win.iniNot Applicable9212-Nov-201023:33Not Applicable
Wmi.dll6.1.7601.177875,12001-Mar-201205:29x86
Fs_rec.sys6.1.7601.2193319,82401-Mar-201205:31x86
Imagehlp.dll6.1.7601.21933159,23201-Mar-201205:19x86
System.iniNot Applicable21913-Nov-201000:16Not Applicable
Win.iniNot Applicable9213-Nov-201000:16Not Applicable
Wmi.dll6.1.7601.219335,12001-Mar-201205:15x86
Wintrust.dll6.1.7600.16970172,54401-Mar-201205:49x86
Wintrust.dll6.1.7600.21160172,54401-Mar-201205:29x86
Wintrust.dll6.1.7601.17787172,54401-Mar-201205:37x86
Wintrust.dll6.1.7601.21933172,54401-Mar-201205:23x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fs_rec.sys6.1.7600.1697022,89601-Mar-201206:54x64
Imagehlp.dll6.1.7600.1697080,89601-Mar-201206:40x64
System.iniNot Applicable21922-Jul-200923:44Not Applicable
Win.iniNot Applicable9222-Jul-200923:44Not Applicable
Wmi.dll6.1.7600.169705,12001-Mar-201206:35x64
Fs_rec.sys6.1.7600.2116022,89601-Mar-201206:55x64
Imagehlp.dll6.1.7600.2116080,89601-Mar-201206:41x64
System.iniNot Applicable21922-Jul-200923:57Not Applicable
Win.iniNot Applicable9222-Jul-200923:57Not Applicable
Wmi.dll6.1.7600.211605,12001-Mar-201206:36x64
Fs_rec.sys6.1.7601.1778723,40801-Mar-201206:46x64
Imagehlp.dll6.1.7601.1778781,40801-Mar-201206:33x64
System.iniNot Applicable21912-Nov-201023:36Not Applicable
Win.iniNot Applicable9212-Nov-201023:36Not Applicable
Wmi.dll6.1.7601.177875,12001-Mar-201206:28x64
Fs_rec.sys6.1.7601.2193323,40801-Mar-201206:33x64
Imagehlp.dll6.1.7601.2193381,40801-Mar-201206:19x64
System.iniNot Applicable21913-Nov-201000:08Not Applicable
Win.iniNot Applicable9213-Nov-201000:08Not Applicable
Wmi.dll6.1.7601.219335,12001-Mar-201206:15x64
Wintrust.dll6.1.7600.16970220,67201-Mar-201206:45x64
Wintrust.dll6.1.7600.21160220,67201-Mar-201206:46x64
Wintrust.dll6.1.7601.17787220,67201-Mar-201206:38x64
Wintrust.dll6.1.7601.21933220,67201-Mar-201206:23x64
Imagehlp.dll6.1.7600.16970158,72001-Mar-201205:45x86
Wmi.dll6.1.7600.169705,12001-Mar-201205:40x86
Imagehlp.dll6.1.7600.21160158,72001-Mar-201205:27x86
Wmi.dll6.1.7600.211605,12001-Mar-201205:24x86
Imagehlp.dll6.1.7601.17787159,23201-Mar-201205:33x86
Wmi.dll6.1.7601.177875,12001-Mar-201205:29x86
Imagehlp.dll6.1.7601.21933159,23201-Mar-201205:19x86
Wmi.dll6.1.7601.219335,12001-Mar-201205:15x86
Wintrust.dll6.1.7600.16970172,54401-Mar-201205:49x86
Wintrust.dll6.1.7600.21160172,54401-Mar-201205:29x86
Wintrust.dll6.1.7601.17787172,54401-Mar-201205:37x86
Wintrust.dll6.1.7601.21933172,54401-Mar-201205:23x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fs_rec.sys6.1.7600.1697041,84001-Mar-201205:33IA-64
Imagehlp.dll6.1.7600.16970178,17601-Mar-201205:24IA-64
System.iniNot Applicable21922-Jul-200923:47Not Applicable
Win.iniNot Applicable9222-Jul-200923:47Not Applicable
Wmi.dll6.1.7600.169705,12001-Mar-201205:20IA-64
Fs_rec.sys6.1.7600.2116041,84001-Mar-201205:31IA-64
Imagehlp.dll6.1.7600.21160178,17601-Mar-201205:24IA-64
System.iniNot Applicable21923-Jul-200900:32Not Applicable
Win.iniNot Applicable9223-Jul-200900:32Not Applicable
Wmi.dll6.1.7600.211605,12001-Mar-201205:20IA-64
Fs_rec.sys6.1.7601.1778742,35201-Mar-201205:14IA-64
Imagehlp.dll6.1.7601.17787178,68801-Mar-201205:05IA-64
System.iniNot Applicable21912-Nov-201023:33Not Applicable
Win.iniNot Applicable9212-Nov-201023:33Not Applicable
Wmi.dll6.1.7601.177875,12001-Mar-201205:00IA-64
Fs_rec.sys6.1.7601.2193342,35201-Mar-201205:27IA-64
Imagehlp.dll6.1.7601.21933178,68801-Mar-201205:16IA-64
System.iniNot Applicable21913-Nov-201000:08Not Applicable
Win.iniNot Applicable9213-Nov-201000:08Not Applicable
Wmi.dll6.1.7601.219335,12001-Mar-201205:11IA-64
Wintrust.dll6.1.7600.16970495,10401-Mar-201205:29IA-64
Wintrust.dll6.1.7600.21160495,10401-Mar-201205:27IA-64
Wintrust.dll6.1.7601.17787495,10401-Mar-201205:10IA-64
Wintrust.dll6.1.7601.21933495,10401-Mar-201205:21IA-64
Imagehlp.dll6.1.7600.16970158,72001-Mar-201205:45x86
Wmi.dll6.1.7600.169705,12001-Mar-201205:40x86
Imagehlp.dll6.1.7600.21160158,72001-Mar-201205:27x86
Wmi.dll6.1.7600.211605,12001-Mar-201205:24x86
Imagehlp.dll6.1.7601.17787159,23201-Mar-201205:33x86
Wmi.dll6.1.7601.177875,12001-Mar-201205:29x86
Imagehlp.dll6.1.7601.21933159,23201-Mar-201205:19x86
Wmi.dll6.1.7601.219335,12001-Mar-201205:15x86
Wintrust.dll6.1.7600.16970172,54401-Mar-201205:49x86
Wintrust.dll6.1.7600.21160172,54401-Mar-201205:29x86
Wintrust.dll6.1.7601.17787172,54401-Mar-201205:37x86
Wintrust.dll6.1.7601.21933172,54401-Mar-201205:23x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,422
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,823
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,026
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,407
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,011
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,422
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,827
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,622
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,832
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,605
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,812
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,868
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_0d7fb138eab8fcf168ba4b4d66ddde0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_8e2c49abd72835f0.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_2c7ffa661b1c5d9691a8b80c3beb5742_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_f4406d2a444113b4.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_4117cbd9e13afc4fef0d2d704037667a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_54d9a83ac2d90d03.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_4b5d08808b8c4178c5fade1ecb709dbb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_4d4e100507e7847f.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_7a696dc3c3a0fcc412e31ead6ab429da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_8774009f9ca06627.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c9a040829429fb36ebd32d5d01d6eaf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_dcb9fc1dc28bdb12.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_aebfdbe3d98d15231bff7596cca0611d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_e1c0c9142c1deb69.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_ea66acd2ea74f7552f87802ea26a36a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_3607c87b4e3fc78e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_252e76489fa130ee.manifest
File versionNot Applicable
File size31,586
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_25c2bb21b8b6e809.manifest
File versionNot Applicable
File size31,586
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_271105689cc96a2c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,586
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_27ccb28db5c2160c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,586
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_ef8a69c6fb60ceba.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_f01eaea0147685d5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_f16cf8e6f88907f8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_f228a60c1181b3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0d7fb138eab8fcf168ba4b4d66ddde0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_ea4ae52f8f85a726.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1723d1facd5d04b6e33a8f785fddafba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_0ff255182f3df905.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_269147eae30d3ee11d831a538263ea4a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_8a0731691b87b191.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_31a572ddffd121231d771293c749ef07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_ce5222fa3951dbde.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4117cbd9e13afc4fef0d2d704037667a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_b0f843be7b367e39.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4b5d08808b8c4178c5fade1ecb709dbb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_a96cab88c044f5b5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_57e5768f46b9f5b36f010747b6ce6189_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_d4fc03de30cc7c97.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5e85e8c1fd6e33d27fbab717e759f446_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_b6ed81330cb889af.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7348d073ab6da2a17caf67031b0831f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_8499c68886b21e20.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_776cae436edee331601a7e26cb2afb87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_dafa7acf2acee947.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9d125944805af65ac3d5110ea7a2a172_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_c5967b583255c856.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_beb7fac6de8816b17f7bf90ef748fa6a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_57e057e477c548e0.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d12a7491ad3a714811959352aca0bd99_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_0c13867eec0b0cd5.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d9adeb24bc354d652cb1a5362e76206c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_e9a21fc48a5fcde9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e46ffe8a5acec9b39ba629a41d963560_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_381d2b16879e71fd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ea66acd2ea74f7552f87802ea26a36a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_922663ff069d38c4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ed5b22e9aa60b5237f340e6aac0abcaf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_884db22e17f686db.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f5138a7a0eabdc25fcf31faa3d1e80a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_9469e3a3fe741f54.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f8721c2f3730bb81a40073d5b8de981b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_167367a412af40ea.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f891f246074a0d4f8f12190d76bdb2a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_d521af76ff53607f.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_814d11cc57fea224.manifest
File versionNot Applicable
File size33,198
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:16
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_81e156a57114593f.manifest
File versionNot Applicable
File size33,198
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_832fa0ec5526db62.manifest
File versionNot Applicable
File size33,198
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_83eb4e116e1f8742.manifest
File versionNot Applicable
File size33,198
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_4ba9054ab3be3ff0.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_4c3d4a23ccd3f70b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:19
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_4d8b946ab0e6792e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_4e47418fc9df250e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,428
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,845
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,217
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,721
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,867
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,068
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,841
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,900
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,849
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,828
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,102
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,261
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,670
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,041
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,698
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,787
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_8ba1bc1e8c5f641f.manifest
File versionNot Applicable
File size25,361
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_8c3600f7a5751b3a.manifest
File versionNot Applicable
File size25,361
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_8d844b3e89879d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,361
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_8e3ff863a280493d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,361
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_ef8a69c6fb60ceba.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_f01eaea0147685d5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_f16cf8e6f88907f8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_f228a60c1181b3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_057b6e4b0ca9a4bd6ffdf3ddb0a9de7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_c755b680307e518c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0a6d821aa4e13e84145bc5a904d303c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_0f76c71282f5d3fd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1c6de2696514bf8fde43e05a82e0b561_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_b5af84f086e1be3c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1ed47c029973d89c9a6216660f3ba63a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_9b343939d27c3ab7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_25eb3bdb8fe6edc07ead663e491a6291_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_70c80072c423c273.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6dc2d9d640df950e8013844f1e2827b3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_9fe58e2f7addba9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_756a66e8d43ea78acfb5a14843610a3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_81feeb227aebd3e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e3d8824d3ead519df9676e2a98ef4211_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_9aaec5366341a1c0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_25301a3e9f9f39ea.manifest
File versionNot Applicable
File size33,195
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_25c45f17b8b4f105.manifest
File versionNot Applicable
File size33,195
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_2712a95e9cc77328.manifest
File versionNot Applicable
File size33,195
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_27ce5683b5c01f08.manifest
File versionNot Applicable
File size33,195
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_ef8c0dbcfb5ed7b6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)07:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_f020529614748ed1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_f16e9cdcf88710f4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_f22a4a02117fbcd4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,427
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,854
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,902
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,049
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2653956~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,703
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,478
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2653956_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_8ba1bc1e8c5f641f.manifest
File versionNot Applicable
File size25,361
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_8c3600f7a5751b3a.manifest
File versionNot Applicable
File size25,361
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_8d844b3e89879d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,361
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_8e3ff863a280493d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,361
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)05:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16970_none_ef8a69c6fb60ceba.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21160_none_f01eaea0147685d5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17787_none_f16cf8e6f88907f8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wintrust-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21933_none_f228a60c1181b3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)01-Mar-2012
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable