Rozwiązywanie problemu z zawieszaniem się lub awariami systemu Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7

Dotyczy: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro Więcej

Podsumowanie


Czasami komputer przestaje reagować na działania użytkownika. W tym artykule podano zalecenia ułatwiające zidentyfikowanie potencjalnych przyczyn takiego zachowania i rozwiązanie tego problemu. Jeśli metody podane w tym artykule nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy poszukać dodatkowej pomocy w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub w witrynie Microsoft Community, ściślej opisując problem.

Rozwiązanie


Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie kategorii występującego problemu. Na potrzeby tego artykułu zdefiniowano cztery kategorie zachowań komputerów przestających reagować:

 • Zawieszanie się — komputer przestaje reagować po każdym wykonaniu określonego zestawu czynności i aby wrócić do normalnego stanu, trzeba go ponownie uruchomić.
 • Losowe zawieszanie się — komputer przestaje reagować losowo i aby wrócić do normalnego stanu, trzeba go ponownie uruchomić.
 • Ogólne tymczasowe zawieszanie się — komputer przestaje reagować przez pewien okres, a następnie sam wraca do normalnego stanu i ponownie można z niego korzystać. Nie trzeba go uruchamiać ponownie w celu przywrócenia funkcjonalności. To zachowanie wydaje się wpływać na wszystkie aplikacje.
 • Tymczasowe zawieszanie się pojedynczej aplikacji — zachowanie komputera jest takie samo jak w przypadku ogólnego zawieszania się, ale występuje tylko w razie uruchomienia konkretnej aplikacji, na przykład podczas grania w grę lub przeglądania witryn internetowych.

Rozwiązywanie problemów z zawieszaniem się


Zapoznaj się z podkategorią poniżej najlepiej odpowiadającą zachowaniu komputera podczas zawieszania się. Jeśli poniższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, poszukaj dodatkowych wskazówek w sekcji poświęconej zawieszaniu się losowemu.

Podczas uruchamiania

Najczęstsze przyczyny zawieszania się podczas uruchamiania:

Podczas zamykania systemu

Zawieszanie się podczas zamykania systemu może być skutkiem uszkodzeń sprzętu, sterowników lub składników systemu Windows. Aby rozwiązać te problemy:

 1. Sprawdź, czy producent komputera udostępnia zaktualizowane oprogramowanie układowe i sterowniki. Zainstaluj dostępne aktualizacje.
 2. Zainstaluj wszystkie zalecane aktualizacje dla systemu Windows za pomocą usługi Windows Update.
 3. Odłącz wszelkie urządzenia, które nie są niezbędne, takie jak urządzenia USB, aby sprawdzić, czy występują jakieś zmiany wskazujące na problem z urządzeniem.
 4. Sprawdź, czy problem występuje też w trybie awaryjnym. Jeśli nie, może być powiązany z zainstalowanym oprogramowaniem. Odinstaluj oprogramowanie, którego już nie używasz.
 5. Przeskanuj komputer pod kątem złośliwego oprogramowania.

Niekiedy jest wyświetlany komunikat z informacją, że coś uniemożliwia zamknięcie systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie komputera: często zadawane pytania.

Podczas instalowania aktualizacji dla systemu Windows

Jeśli komputer zawiesza się w trakcie instalowania aktualizacji dla systemu Windows, poszukaj wskazówek w następującym artykule: 

2700567 Usługa Windows Update zawiesza się podczas instalowania aktualizacji w systemie Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista

Rozwiązywanie problemów z losowym zawieszaniem się


Losowe zawieszanie się często jest skutkiem uszkodzeń konfiguracji systemu Windows lub sprzętu albo działania złośliwego oprogramowania. Jednak ponieważ takie zachowanie jest losowe, wykrycie konkretnej przyczyny bywa wyjątkowo trudne. Aby ustalić przyczynę i określić, co zrobić dalej, zapoznaj się z podanymi poniżej czynnościami:

Problemy z konfiguracją systemu Windows

Jeśli system zawiesza się losowo, może to być spowodowane uszkodzeniami plików systemowych lub plików rejestru albo niezgodnością oprogramowania. Wypróbuj każdy z poniższych kroków, aby sprawdzić, czy zawieszanie się jest powodowane przez te możliwe przyczyny.

Problemy ze sprzętem

Jeśli podczas uruchamiania systemu Windows zostaje uruchomiony program Chkdsk, może to oznaczać, że występuje błąd dysku twardego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
2854570 Podczas uruchamiania systemu Windows 8 lub Windows 7 uruchamiany jest program sprawdzający dysk (Chkdsk)

Uwaga: działanie programu Chkdsk może trwać bardzo długo. W przypadku dużych dysków nawet cały dzień albo dłużej.

Jeśli program Chkdsk znajdzie i rozwiąże problem, może to oznaczać, że dysk ulega awariom. W takim przypadku w przyszłości mogą nadal występować problemy. W przypadku powtarzającego się znajdowania problemów lub gdy nie można ich rozwiązać, warto rozważyć wymianę dysku twardego. W razie potrzeby można skontaktować się z producentem komputera w celu uzyskania pomocy.

Przyczyną losowego zawieszania się może też być uszkodzony sprzęt. Zwróć się do producenta komputera w celu uruchomienia dostępnych narzędzi diagnozujących sprzęt. Mogą to być na przykład:

 • Narzędzia diagnozujące komputer sprawdzające integralność głównych urządzeń komputera, takich jak wentylatory procesora i system chłodzący
 • Narzędzia diagnozujące obsługę wyświetlania i wideo
 • Dodatkowe narzędzia diagnozujące dysk twardy

Jeśli którykolwiek z tych testów diagnostycznych wykryje problem, skontaktuj się z producentem komputera.

Złośliwe oprogramowanie lub oprogramowanie antywirusowe

Także złośliwe oprogramowanie może powodować losowe zawieszanie się i inne problemy z wydajnością w systemie Windows. Informacje na temat wyszukiwania i usuwania wirusów można znaleźć w następującym artykule: Jak znaleźć i usunąć wirusa?

W przypadku podejrzenia zainfekowania złośliwym oprogramowaniem zaleca się też uruchomienie co najmniej jednego narzędzia internetowego wykrywającego zagrożenia od zaufanego dostawcy oprogramowania antywirusowego. Przykładem takiego narzędzia jest program Microsoft Safety Scanner.

Niekiedy problemy z wydajnością w systemie Windows są powodowane przez oprogramowanie antywirusowe. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli używane oprogramowanie antywirusowe nie jest aktualne lub gdy na tym samym komputerze jest jednocześnie używanych kilka programów antywirusowych. Jeśli masz zainstalowanych kilka rozwiązań antywirusowych, odinstaluj wszystkie oprócz jednego. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje tego oprogramowania antywirusowego, i zainstaluj je. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły:
Jak odinstalować programy antywirusowe lub antyszpiegowskie?
Co zrobić, gdy oprogramowanie antywirusowe przestaje działać?

Rozwiązywanie problemów z ogólnym tymczasowym zawieszaniem się


Ogólne tymczasowe zawieszanie się jest zwykle objawem problemu z wydajnością spowodowanego złym sprzętem lub problemami z konfiguracją systemu Windows, na przykład za małą ilością pamięci albo miejsca na dysku. Aby ustalić przyczynę i określić, co zrobić dalej, zapoznaj się z podanymi poniżej czynnościami:

Problemy ze sterownikiem sprzętu

System Windows może się okresowo tymczasowo zawieszać, gdy występuje problem z ważnym sterownikiem w systemie. Tymczasowe zawieszanie się systemu mogą powodować sterowniki ekranu, Bluetooth, sieciowe i płyty głównej. 

Sprawdź w witrynie producenta komputera, czy komputer ma najnowsze oprogramowanie układowe i najnowsze dostępne wersje sterowników dla wszystkich urządzeń w systemie.

Zainstaluj wszystkie zalecane aktualizacje dla systemu Windows. To pozwoli upewnić się, że jest używana najnowsza ulepszona wersja systemu Windows.  

Niska wydajność

Tymczasowe zawieszanie się może stanowić część ogólnego problemu z wydajnością, który spowalnia komputer. W takim przypadku problem można niekiedy rozwiązać, optymalizując system Windows pod kątem wydajności. Rozwiązywanie problemów z wydajnością jest poza zakresem tego artykułu, ale poniższe łącza umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji o podstawowej optymalizacji:

Windows 7:
Rozwiązywanie problemów z wydajnością systemu Windows na wolno działających komputerach
Optymalizowanie systemu Windows w celu poprawy wydajności
Otwieranie narzędzia rozwiązywania problemów z wydajnością

Windows 8:
Uzyskaj pomoc: Wydajność i konserwacja

Rozwiązywanie problemów z tymczasowym zawieszaniem się pojedynczej aplikacji


Jeśli komputer tymczasowo zawiesza się podczas korzystania z konkretnej aplikacji, przyczyna prawdopodobnie nie tkwi w systemie, ale w konflikcie z zawieszającą się aplikacją. Zależnie od rodzaju zawieszającej się aplikacji można spróbować rozwiązać problem na różne sposoby:

Czynności dla wszystkich aplikacji

Najpierw należy upewnić się, że zostały już wykonane czynności wymienione w procedurze rozwiązywania problemu z ogólnym tymczasowym zawieszaniem się: 

 • Sprawdź w witrynie producenta komputera, czy komputer ma najnowsze oprogramowanie układowe i najnowsze dostępne wersje sterowników dla wszystkich urządzeń w systemie.
 • Zainstaluj wszystkie zalecane aktualizacje dla systemu Windows.
 • Spróbuj zoptymalizować system Windows w celu poprawy wydajności. (Szczegóły można znaleźć, korzystając z łączy podanych w sekcji powyżej).

  Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu, wykonaj czynności dodatkowe, sprawdzając po każdej z nich, czy problem został rozwiązany:
 • Wyszukaj aktualizacje danej aplikacji i zainstaluj je.
 • Sprawdź, czy stan połączenia internetowego zmienia to zachowanie. Jeśli można uruchomić aplikację bez połączenia internetowego, spróbuj korzystać z niej przy rozłączonym połączeniu. Pozwoli to ustalić, czy problemu nie powoduje powolne połączenie internetowe.
 • Odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację, aby upewnić się, że jej pliki i konfiguracja nie są uszkodzone.

Czynności dla aplikacji ze sklepu Microsoft Store

Jeśli tymczasowe zawieszanie się następuje w aplikacji ze sklepu Microsoft Store i problemu nie rozwiązują żadne czynności z sekcji „Czynności rozwiązywania problemów dla wszystkich aplikacji”, wypróbuj wskazówki podane w tym artykule: „Rozwiązywanie problemów z aplikacją”

Czynności dla aplikacji klasycznych

Jeśli tymczasowe zawieszanie się następuje w aplikacji klasycznej i problemu nie rozwiązują żadne czynności z sekcji „Czynności rozwiązywania problemów dla wszystkich aplikacji”, wypróbuj te czynności dodatkowe: 

 • Sprawdź zgodność aplikacji z używaną wersją systemu Windows. Jeśli dostawca aplikacji nie wskazuje tej wersji systemu Windows jako zgodnej z aplikacją, można spróbować włączyć dla tej aplikacji ustawienia zgodności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł: Uruchamianie starszych programów w tej wersji systemu Windows
 • Niektóre aplikacje udostępniają opcję naprawy aplikacji z poziomu Panelu sterowania. Sprawdź, czy problematyczna aplikacja oferuje taką opcję, otwierając Panel sterowania, przechodząc do obszaru Programy, a następnie do obszaru Programy i funkcje. Na liście naciśnij lub kliknij tę problematyczną aplikację. Jeśli aplikacja udostępnia opcję naprawy, obok przycisku Odinstaluj będzie wyświetlany przycisk Napraw. Kliknij przycisk Napraw, aby naprawić aplikację.
 • Spróbuj wykonać procedurę rozwiązywania problemów za pomocą czystego rozruchu zgodnie z opisem w następującym artykule z bazy wiedzy:
  929135 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows
 • Przetestuj aplikację po zalogowaniu się za pomocą innego konta użytkownika. Jeśli podczas używania drugiego konta użytkownika w aplikacji nie występują problemy, być może konfiguracja na pierwszym koncie użytkownika jest uszkodzona. Spróbuj wykonać czynności wymienione w tym artykule: Naprawianie uszkodzonego profilu użytkownika 

Czynności dla programu Internet Explorer

Jeśli tymczasowe zawieszanie się następuje w programie Internet Explorer i problemu nie rozwiązują żadne czynności z sekcji „Czynności rozwiązywania problemów dla wszystkich aplikacji”, wypróbuj te czynności dodatkowe:

 1. Sprawdź, czy program Internet Explorer zawiesza się w innych witrynach. Jeśli problem dotyczy konkretnej witryny internetowej, to ona może powodować problem.
 2. Spróbuj wykonać czynności podane w następującym artykule. (Pamiętaj o wybraniu używanej przez siebie wersji programu Internet Explorer z listy rozwijanej w prawym górnym rogu strony): Co zrobić, jeśli program Internet Explorer nie działa