Jak korzystać z paska zadań

Pasek zadań umożliwia nie tylko wyświetlanie aplikacji i sprawdzanie godziny. Możesz dostosowywać jego wygląd, zarządzać kalendarzem, przypinać swoje ulubione aplikacje, przenosić pasek w inne miejsce na ekranie oraz określać sposób grupowania przycisków na pasku zadań, gdy jest otwarte więcej niż jedno okno. Możesz nawet zarządzać terminami w kalendarzu bezpośrednio z poziomu paska zadań.

Pasek zadań w systemie Windows 10
 

Przypinanie aplikacji do paska zadań

Możesz przypiąć aplikację bezpośrednio do paska zadań, aby mieć do niej szybki dostęp podczas pracy na pulpicie, a później w razie potrzeby odpiąć ją. Można to zrobić z poziomu menu Start lub listy szybkiego dostępu, czyli listy skrótów do niedawno otwieranych plików, folderów i witryn internetowych.

Przypinanie aplikacji z poziomu menu Start

Na ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną aplikację, a następnie naciśnij lub kliknij polecenie Więcej > Przypnij do paska zadań. Jeśli chcesz odpiąć aplikację, wykonaj te same czynności, naciskając lub klikając polecenie Odepnij od paska zadań.

Przypinanie aplikacji z poziomu listy szybkiego dostępu

Jeśli aplikacja jest już otwarta, naciśnij i przytrzymaj przycisk tej aplikacji na pasku zadań i przesuwaj palcem w górę, aż pojawi się lista szybkiego dostępu. Jeśli używasz myszy, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk aplikacji na pasku zadań. Następnie naciśnij lub kliknij polecenie Przypnij do paska zadań. Jeśli chcesz odpiąć aplikację, wykonaj te same czynności, naciskając lub klikając polecenie Odepnij od paska zadań.

Lista szybkiego dostępu paska zadań
 

Zmienianie ustawień paska zadań

Możesz dostosować pasek zadań do swoich preferencji bezpośrednio z poziomu samego paska zadań. Jeśli chcesz zmienić kilka aspektów paska zadań jednocześnie, użyj pozycji Ustawienia. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia.

Ustawienia paska zadań
 

Zmienianie położenia paska zadań

Pasek zadań jest zwykle widoczny u dołu pulpitu, ale można też przenieść go na boki lub na górną krawędź pulpitu. Jeśli pasek zadań jest zablokowany, przed przeniesieniem należy go odblokować (zobacz Blokowanie i odblokowywanie paska zadań w tym temacie). Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem dowolny pusty obszar na pasku zadań, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia  > Położenie paska zadań na ekranie, a następnie wybierz opcję Lewo, Góra, Prawo lub Dół.

Zmienianie kolejności przycisków na pasku zadań

Jeśli chcesz zmienić kolejność przycisków aplikacji na pasku zadań, po prostu przeciągnij wybrany przycisk z jego bieżącego położenia w inne miejsce.

Możesz wybrać sposób grupowania przycisków na pasku zadań, co jest przydatne zwłaszcza wówczas, gdy masz otwartych wiele okien. Domyślnie wszystkie pliki otwarte przez tę samą aplikację są zawsze grupowane razem, nawet jeśli nie zostały otwarte jeden po drugim.

Jeśli chcesz zmienić sposób grupowania przycisków na pasku zadań, naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem dowolny pusty obszar na pasku zadań, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia , a następnie wybierz jedną z opcji na liście Scalaj przyciski paska zadań:

  • Zawsze, ukrywaj etykiety. Jest to ustawienie domyślne. Każda aplikacja jest widoczna jako pojedynczy przycisk bez etykiety — nawet w przypadku otwarcia wielu okien jednej aplikacji.
  • Gdy pasek jest pełny. To ustawienie powoduje pokazywanie każdego okna jako osobnego przycisku z etykietą. Gdy na pasku zadań znajduje się wiele pozycji, aplikacje z otwartymi wieloma oknami są zwijane do postaci pojedynczego przycisku aplikacji. Naciśnięcie lub kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie listy otwartych okien.
  • Nigdy. To ustawienie powoduje, że każde okno jest wyświetlane jako osobny przycisk z etykietą. Okna nie są łączone bez względu na to, ile ich otwarto. W miarę otwierania kolejnych aplikacji i okien przyciski stają się coraz mniejsze i w końcu zajmują tyle miejsca, że trzeba je przewijać.

Blokowanie i odblokowywanie paska zadań

Zablokowanie paska zadań jest przydatne, jeśli chcesz mieć pewność, że określone przez Ciebie ustawienia nie zmienią się. Jeśli zechcesz później wprowadzić zmiany na pasku zadań lub zmienić jego położenie na pulpicie, możesz go odblokować. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia  i włącz ustawienie Zablokuj pasek zadań.

Znacznik wyboru przy opcji Zablokuj pasek zadań oznacza, że pasek zadań jest już zablokowany. Aby wyłączyć to ustawienie, po prostu naciśnij lub kliknij pozycję Zablokuj pasek zadań lub przejdź do pozycji Ustawienia i wyłącz blokowanie paska zadań.

Wyświetlanie wskaźników na przyciskach paska zadań

Wskaźnik wyświetlany na przycisku paska zadań oznacza alert informujący o działaniu tej aplikacji lub czynności, którą należy wykonać.

Powiadomienie w postaci wskaźnika na pasku zadań
 

Na przykład wskaźnik dzwonka na przycisku aplikacji Alarmy i zegary informuje, że masz aktywny alarm i o określonej godzinie otrzymasz powiadomienie. Ta funkcja jest domyślnie włączona, ale jeśli chcesz to sprawdzić lub wyłączyć ją, naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia i przejdź do obszaru Wyświetlaj wskaźniki na przyciskach paska zadań.

Używanie mniejszych przycisków paska zadań

Jeśli chcesz, aby na pasku zadań była widoczna większa liczba aplikacji, możesz wyświetlać przyciski w mniejszej wersji. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia i włącz ustawienie Użyj małych przycisków paska zadań.

Wyświetlanie podglądu pulpitu przy użyciu paska zadań

Funkcja podglądu umożliwia szybkie podejrzenie zawartości pulpitu, zasłoniętej przez wszystkie otwarte okna.

  1. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia i włącz ustawienie Użyj funkcji podglądu pulpitu po wskazaniu myszą przycisku Pokaż pulpit na końcu paska zadań.
  2. Umieść kursor na prawym końcu paska zadań lub naciśnij go i przytrzymaj, aby wyświetlić podgląd pulpitu.
  3. Aby przywrócić widok wszystkich otwartych okien, po prostu przesuń kursor w inne miejsce lub jeszcze raz naciśnij i przytrzymaj koniec paska zadań.

Automatyczne ukrywanie paska zadań

Czasem przydatne jest ukrycie paska zadań, na przykład podczas oglądania filmu lub czytania. Możesz włączyć automatyczne ukrywanie paska zadań w zależności od tego, czy korzystasz z trybu pulpitu, czy z trybu tabletu. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia i włącz ustawienie Automatycznie ukryj pasek zadań w trybie pulpitu, ustawienie Automatycznie ukryj pasek zadań w trybie tabletu lub oba te ustawienia.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 29280 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 6

Opinia