Dostosowywanie obszaru powiadomień na pasku zadań

Obszar powiadomień znajduje się z prawej strony paska zadań. Zawiera ikony, które mogą być często używane: ikonę baterii, sieci Wi-Fi, głośności, zegara i kalendarza oraz centrum akcji. Udostępnia informacje o stanie i powiadomienia dotyczące elementów, takich jak przychodzące wiadomości e-mail, aktualizacje i łączność z siecią. Wyświetlane w tym miejscu ikony i powiadomienia można zmienić, a nawet ukryć część z nich.

Aby zmienić wygląd ikon i powiadomień

Powiadomienie na pasku zadań
 

  1. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar na pasku zadań, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia i przejdź do pozycji Obszar powiadomień.
  2. W sekcji Obszar powiadomień:
      • Wybierz ikony, które mają być wyświetlane na pasku zadań. Wybierz określone ikony, których nie chcesz wyświetlać na pasku zadań. Przeniesiemy te ikony do obszaru elementów nadmiarowych, aby nie były widoczne.
      • Włącz lub wyłącz ikony systemowe. Wybierz ikony, których nie chcesz wyświetlać.

Aby ukryć ikonę w obszarze powiadomień

Ukryty obszar na pasku zadań
 

W obszarze powiadomień kliknij lub naciśnij ikonę, którą chcesz ukryć i przenieść do obszaru elementów nadmiarowych.

Aby pokazać ukryte ikony

Naciśnij lub kliknij strzałkę Pokaż ukryte ikony  obok obszaru powiadomień.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 30031 — ostatni przegląd: 30.09.2016 — zmiana: 1

Opinia