Aktualizacja mikrokodu procesorów Intel dla systemu Windows - czerwiec 2015 r.

Dotyczy: Windows Server 2012 R2 DatacenterWindows Server 2012 R2 StandardWindows Server 2012 R2 Essentials

W tym artykule opisano aktualizację mikrokodu dla procesorów Intel (CPU). Aktualizacja jest dla systemów Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobacz sekcję Warunki wstępne .

Informacje dotyczące tej aktualizacji


Ta aktualizacja rozwiązuje kilka problemów związanych z procesorami Intel, które mogą spowodować awarie komputera lub jego niepoprawne funkcjonowanie. Ponadto ta aktualizacja zwiększa niezawodność komputerów, które używają niektórych procesorów firmy Intel.

Jak uzyskać tę aktualizację

Ważne Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zaleca się zainstalowanie potrzebnego pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna jako aktualizacja Ważne w witrynie Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uruchamiania usługi Windows Update, zobacz jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 dla komputerów z procesorami x86Download Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 dla komputerów z procesorami x64Download Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorami x64Download Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje przeznaczone dla komputerów z procesorami x 86 w Windows 8Download Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 8Download Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 dla komputerów z procesorami x64Download Pobierz pakiet teraz.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla komputerów z procesorami x86Download Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows 7Download Pobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64Download Pobierz pakiet teraz.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Szczegółowe informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, należy mieć zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows RT 8.1, systemu Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2 z kwietnia 2014 r. (2919355) . Można też zainstalować Service Pack 1 dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje wcześniej wydanej aktualizacji.

Powiązane artykuły


Więcej informacji na temat terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące produktów innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.