Jak zarządzać zmiennymi środowiskowymi w systemie Windows XP

Dotyczy: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP Professional

Streszczenie


W tym artykule opisano krok po kroku, jak zarządzać zmiennymi środowiskowymi w systemie Windows XP. Zmienne środowiskowe to ciągi zawierające informacje o środowisku systemu oraz o aktualnie zalogowanym użytkowniku. Niektóre programy korzystają z tych informacji w celu stwierdzenia, gdzie umieszczać pliki (takie jak pliki tymczasowe). Instalator systemu Windows XP konfiguruje domyślne zmienne systemu, takie jak ścieżka do plików systemu Windows.


Zarządzanie zmiennymi środowiskowymi

Zmienne systemowe

Użytkownik musi być administratorem, aby mógł modyfikować zmienne środowiskowe systemu. Zmienne środowiskowe systemu są definiowane przez system Windows i mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich użytkowników komputera. Modyfikacje zmiennych środowiskowych systemu są zapisywane w rejestrze i na ogół wymagają ponownego uruchomienia, aby zaczęły obowiązywać.

Zmienne użytkownika dla
Nazwa użytkownika

Każdy użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać zmienne środowiskowe użytkownika. Te zmienne są wprowadzane przez Instalatora systemu Windows XP, przez niektóre programy i przez użytkowników. Zmiany są zapisywane w rejestrze i na ogół zaczynają obowiązywać natychmiast. Jednak po zmodyfikowaniu zmiennych środowiskowych użytkownika należy ponownie uruchomić wszystkie działające programy, aby ponownie odczytały nowe wartości rejestru. Na ogół zmienne wprowadza się w celu dostarczenia danych wymaganych dla zmiennych używanych w skryptach.

Aby wyświetlić lub zmodyfikować zmienne środowiskowe:

  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
  4. Kliknij jedną z następujących opcji dla zmiennej użytkownika lub zmiennej systemowej:
    • Kliknij przycisk Nowa, aby dodać nazwę nowej zmiennej środowiskowej oraz jej wartość.
    • Kliknij istniejącą zmienną, a następnie kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić nazwę lub wartość zmiennej.
    • Kliknij istniejącą zmienną, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby ją usunąć.