Jak zainstalować lub usunąć czcionkę w systemie Windows

Dotyczy: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Ten artykuł zastępuje artykuł 130233 (Q130233) dotyczący systemów Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows 98 Second Edition.

Wprowadzenie


W tym artykule opisano sposób dodawania i usuwania czcionek w systemie Microsoft Windows.

Uwaga W przypadku korzystania z systemu Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 tylko administrator może dodawać i usuwać czcionki. Aby sprawdzić, czy użytkownik jest zalogowany w systemie Windows jako administrator, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby dodać nową czcionkę

Uwaga Aby ponownie zainstalować standardowe czcionki systemu Windows, należy przejść do sekcji Aby ponownie zainstalować standardowe czcionki dołączone do systemu Windows.

Ważne Czcionki, które mają zostać zainstalowane, muszą znajdować się na dyskietce, dysku CD lub dysku twardym.

Aby zainstalować czcionkę, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\fonts
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.
 4. W polu Dyski kliknij dysk z czcionką, którą chcesz dodać.

  Uwaga Stacja dyskietek to zazwyczaj dysk A lub B. Stacja dysków CD to zazwyczaj dysk D.
 5. W polu Foldery kliknij folder z czcionką, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W polu Lista czcionek kliknij czcionkę, którą chcesz dodać. Aby zaznaczyć wiele czcionek jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania poszczególnych czcionek.
 7. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Kopiuj czcionki do folderu Czcionki. Nowa czcionka zostanie zapisana w folderze Windows\Fonts.
 8. Kliknij przycisk OK.
Uwaga System Windows obsługuje czcionki TrueType i czcionki zaprojektowane specjalnie dla systemu Windows, które można kupić osobno. Niektóre programy również zawierają czcionki specjalne, które są instalowane razem z tymi programami. Ponadto czcionki TrueType lub czcionki specjalne systemu Windows są często udostępniane razem z drukarkami. Aby zainstalować te czcionki, należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do tych produktów.

Aby usunąć czcionkę

Aby usunąć czcionkę z dysku twardego, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie kliknij przycisk OK:
  %windir%\fonts
 3. Kliknij czcionkę, którą chcesz usunąć. Aby zaznaczyć wiele czcionek jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania poszczególnych czcionek.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.
 5. Kiedy zostanie wyświetlony monit „Czy na pewno chcesz usunąć te czcionki?”, kliknij przycisk Tak.
Uwaga Użytkownik może uniemożliwić ładowanie czcionki bez usuwania jej z dysku twardego. W tym celu należy przenieść czcionkę z folderu Windows\Fonts do innego folderu.

Aby ponownie zainstalować standardowe czcionki dołączone do systemu Windows

W przypadku braku którejkolwiek z czcionek dołączonych do systemu Windows można ponownie uruchomić Instalatora systemu Windows. Instalator zamieni brakujące lub zmienione pliki. Brak czcionek standardowych może oznaczać brak innych plików systemu Windows. Instalator również ponownie zainstaluje te pliki.

Ostrzeżenie Użycie Instalatora systemu Windows może spowodować utratę programów i sterowników sprzętu, które zostały zainstalowane od czasu ostatniej instalacji systemu Windows na danym komputerze. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików, które mogły zostać utracone, można skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Poniżej wymieniono czcionki, które są dołączane do systemu Windows i instalowane na każdym komputerze:
 • Courier New (TrueType, łącznie z odmianami Pogrubienie, Kursywa i Pogrubienie Kursywa)
 • Arial (TrueType, łącznie z odmianami Pogrubienie, Kursywa i Pogrubienie Kursywa)
 • Times New Roman (TrueType, łącznie z odmianami Pogrubienie, Kursywa i Pogrubienie Kursywa)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif