Ułatwienia dostępu w programie Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

Program Microsoft Edge zapewnia opcje ułatwień dostępu usprawniające przeglądanie sieci Web.

Powiększanie strony internetowej

W programie Microsoft Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko , a następnie wybierz pozycję Powiększ , Pomniejsz albo Pełny ekran . Możesz też użyć następujących skrótów klawiaturowych:

 Skrót klawiaturowy  Czynność
 Ctrl+znak plus (+)  Powiększenie (25%)
 Ctrl+znak minus (-)  Pomniejszenie (25%)
 Ctrl+zero (0)  Zresetowanie wartości skalowania do 100%
 Ctrl+kółko przewijania w górę  Powiększenie
 Ctrl+kółko przewijania w dół  Pomniejszenie
 F11 Przełączenie między widokiem pełnoekranowym a zwykłymi widokami

Odczytywanie na głos zawartości strony internetowej

Microsoft Edge może odczytywać na głos książki elektroniczne i witryny internetowe. W otwartej książce elektronicznej wybierz lub naciśnij dowolne miejsce na stronie, a następnie wybierz pozycję Czytaj na głos  . Jeśli korzystasz z witryny internetowej, wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko  , a następnie Czytaj na głos.

Wygodniejsze czytanie

Widok do czytania w programie Microsoft Edge zapewnia bardziej przejrzysty i prostszy układ, który mniej rozprasza uwagę. Możesz zmienić styl widoku do czytania oraz rozmiar czcionki, aby było Ci wygodniej.

  1. W programie Microsoft Edge przejdź do artykułu wiadomości lub innej strony, którą chcesz przeczytać.
  2. Wybierz pozycję Widok do czytania na pasku adresu (jest on dostępny tylko na niektórych stronach internetowych).
  3. Wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia.
  4. W obszarze Czytanie wybierz odpowiedni rozmiar czcionki i zmień styl widoku do czytania na Jasny, Średni lub Ciemny.

 

Przeglądanie sieci Web przy użyciu klawiatury

Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić dalej, lub naciskaj klawisze Shift+Tab, aby przechodzić wstecz między elementami ekranu, takimi jak te:

  • linki w postaci tekstu lub obrazów,
  • pola tekstowe w formularzach witryn internetowych,
  • hotspoty na mapach obrazów,
  • pasek adresu,
  • karty,
  • ramki HTML.

Naciśnij klawisz F6, aby przenieść fokus z zawartości strony internetowej na pasek adresu i odwrotnie. Naciśnij klawisz F7, aby przeglądać przy użyciu kursora. Pozwala to zaznaczać tekst i poruszać się po stronie internetowej za pomocą klawiszy Home, End, Page Up, Page Down oraz klawiszy strzałek na klawiaturze.

Zobacz więcej skrótów klawiaturowych dla programu Microsoft Edge

 

Używanie dużego kontrastu w celu zwiększenia czytelności

Aby włączyć tryb dużego kontrastu, naciśnij klawisze lewy Alt+lewy Shift+Print Screen na klawiaturze. Ewentualnie przejdź do pozycji Ustawienia > Ułatwienia dostępu  > Duży kontrast. W obszarze Wybierz kompozycję wskaż z menu rozwijanego kompozycję z dużym kontrastem, a następnie wybierz przycisk Zastosuj.