Otwieranie Menedżera urządzeń

Dotyczy: Windows 10

  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz z menu.
    Opcja Menedżer urządzeń w wynikach wyszukiwania.