Otwieranie Menedżera urządzeń


  • Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) przycisk Start , a następnie wybierz Menedżer urządzeń z menu kontekstowego.

    Menedżer urządzeń w menu kontekstowym