Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker


Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, ale masz klucz odzyskiwania funkcji BitLocker, możesz użyć tego klucza odzyskiwania do odblokowania dysku. Klucz odzyskiwania funkcji BitLocker to 32-cyfrowy numer przechowywany na komputerze. Poniżej opisano, jak znaleźć klucz odzyskiwania.

 • Miejsca, w których można znaleźć klucz odzyskiwania funkcji BitLocker
  • Na zachowanym wydruku: Przeszukaj miejsca, w których przechowujesz ważne dokumenty.
  • Na dysku flash USB: Podłącz dysk flash USB do zablokowanego komputera i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Jeśli klucz został zapisany jako plik tekstowy na dysku flash, należy użyć innego komputera do odczytu tego pliku.
  • Na koncie Microsoft: Zaloguj się na innym komputerze lub telefonie, aby wyświetlić klucze odzyskiwania funkcji Bitlocker
  • Na koncie usługi Azure Active Directory: W przypadku komputerów służbowych, na których logujesz się za pomocą konta usługi Azure Active Directory, aby uzyskać klucz odzyskiwania, zobacz informacje o urządzeniu dla Twojego konta Microsoft Azure.
 • Lub poproś kogoś o pomoc
  • Poproś kogoś z uprawnieniami administratora na tym samym komputerze o odblokowanie urządzenia przy użyciu klucza tej osoby.
  • Jeśli komputer jest podłączony do domeny (zwykle komputery szkolne lub służbowe), poproś administratora systemu o klucz odzyskiwania.
 • Uwaga: Jeśli nadal nie możesz odblokować urządzenia, zresetuj je. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dowiedz się, jak to zrobić.
 • Poniżej opisano, jak można go zachować po znalezieniu
 • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz BitLocker, z listy wyników wybierz opcję Zarządzaj funkcją BitLocker , następnie Utwórz kopię zapasową klucza odzyskiwania i postępuj zgodnie z monitami dotyczącymi preferowanej metody wykonania kopii zapasowej.