Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker

Dotyczy: Windows 10

Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, ale masz klucz odzyskiwania funkcji BitLocker, możesz użyć tego klucza odzyskiwania do odblokowania dysku. Klucz odzyskiwania funkcji BitLocker to 32-cyfrowy numer przechowywany na komputerze. Poniżej opisano, jak znaleźć klucz odzyskiwania.

 • Miejsca, w których można znaleźć klucz odzyskiwania funkcji BitLocker
  • Na zachowanym wydruku: Przeszukaj miejsca, w których przechowujesz ważne dokumenty.
  • Na dysku flash USB: Podłącz dysk flash USB do zablokowanego komputera i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Jeśli klucz został zapisany jako plik tekstowy na dysku flash, należy użyć innego komputera do odczytu tego pliku.
  • Na koncie Microsoft: Zaloguj się na innym komputerze lub telefonie, aby wyświetlić klucze odzyskiwania funkcji Bitlocker
  • Na koncie usługi Azure Active Directory: W przypadku komputerów służbowych, na których logujesz się za pomocą konta usługi Azure Active Directory, aby uzyskać klucz odzyskiwania, zobacz informacje o urządzeniu dla Twojego konta Microsoft Azure.
 • Lub poproś kogoś o pomoc
  • Poproś kogoś z uprawnieniami administratora na tym samym komputerze o odblokowanie urządzenia przy użyciu klucza tej osoby.
  • Jeśli komputer jest podłączony do domeny (zwykle komputery szkolne lub służbowe), poproś administratora systemu o klucz odzyskiwania.
 • Uwaga: Jeśli nadal nie możesz odblokować urządzenia, zresetuj je. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dowiedz się, jak to zrobić.
 • Poniżej opisano, jak można go zachować po znalezieniu
 • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz BitLocker, z listy wyników wybierz opcję Zarządzaj funkcją BitLocker , następnie Utwórz kopię zapasową klucza odzyskiwania i postępuj zgodnie z monitami dotyczącymi preferowanej metody wykonania kopii zapasowej.