Korzystanie z trybu awaryjnego i innych ustawień uruchamiania w systemie Windows 10


W obszarze Ustawienia

Aby uruchomić system Windows w trybie awaryjnym lub uzyskać dostęp do innych ustawień uruchamiania:

  • Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

  • Wybierz kolejno pozycje Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie.

  • W obszarze Uruchamianie zaawansowane wybierz pozycję Uruchom ponownie teraz.

  • Gdy komputer ponownie się uruchomi, na ekranie Wybierz opcję wybierz kolejno pozycje Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie.

  • Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz ustawienie uruchamiania, naciskając odpowiednią liczbę.

Na ekranie logowania

Jeśli nie możesz przejść do obszaru Ustawienia, możesz uzyskać dostęp do opcji uruchamiania z poziomu ekranu logowania:

  • Na ekranie logowania naciśnij klawisz Shift i wybierz kolejno pozycje Zasilanie > Uruchom ponownie (w prawym dolnym rogu ekranu).

  • Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy> Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Ponowne uruchomienie.

  • Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz z listy opcji ustawienie uruchamiania, naciskając odpowiednią liczbę na klawiaturze.