Naprawianie połączeń z urządzeniami audio Bluetooth i ekranami bezprzewodowymi


Urządzenia z funkcją Miracast

Jeśli naciśnięcie przycisku Połącz w Centrum akcji nie powoduje znalezienia urządzenia, wypróbuj następujące rozwiązanie:

 • Upewnij się, że urządzenie z systemem Windows obsługuje technologię Miracast. Informacje na ten temat możesz znaleźć w dokumentacji urządzenia lub w witrynie internetowej producenta.
 • Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona.

 • Upewnij się, że ekran, na który ma być przekazywany obraz, obsługuje technologię Miracast i jest włączony. Jeśli tak nie jest, będziesz potrzebować karty Miracast (określanej czasem jako „klucz sprzętowy” lub „dongle”), którą podłącza się do portu HDMI.
 • Upewnij się, że sterowniki urządzeń są aktualne i zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe ekranu bezprzewodowego lub karty (poszukaj instrukcji w witrynie producenta lub aplikacji w Microsoft Store).

 • Uruchom ponownie komputer i ekran bezprzewodowy lub kartę.

 • Aby usunąć urządzenie, wybierz kolejno opcje Start > Ustawienia  > Urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia. W obszarze Bezprzewodowe ekrany i stacje dokujące zaznacz ekran bezprzewodowy lub adapter, a następnie wybierz Usuń urządzenie > Tak. Spróbuj ponownie połączyć.

Urządzenia audio Bluetooth

Jeśli naciśnięcie przycisku Połącz w Centrum akcji nie powoduje znalezienia danego urządzenia, wypróbuj następujące rozwiązanie:

 • Sprawdź Centrum akcji, aby zobaczyć, czy Twoje urządzenie z systemem Windows obsługuje Bluetooth. Jeśli tak, w centrum akcji będzie dostępny przycisk Bluetooth . Upewnij się, że został włączony.

 • Jeśli nie widzisz przycisku Bluetooth , zaktualizuj sterownik urządzenia. Otwórz menu Start , wpisz Menedżer urządzeń i wybierz go z listy wyników. W Menedżerze urządzeń, znajdź swoje urządzenie, a następnie naciśnij je i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz Zaktualizuj sterownik, wybierz Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika i wykonaj pozostałe kroki.
 • Jeśli połączenie Bluetooth jest włączone, sterownik jest aktualny, ale urządzenie nadal nie działa, usuń urządzenie i ponownie je sparuj. Przejdź do pozycji Start , wpisz Urządzenia, wybierz ustawienia urządzeń Bluetooth i innych > wybierz urządzenie > Usuń urządzenie > Tak i spróbuj ponownie sparować.
 • Sprawdź, czy urządzenie audio Bluetooth jest włączone i wykrywalne. Postępuj w tym celu zgodnie z informacjami w dokumentacji urządzenia lub witrynie producenta.

Urządzenia WiGig

Jeśli naciśnięcie przycisku Połącz w Centrum akcji nie powoduje znalezienia urządzenia, wypróbuj następujące rozwiązanie:

 • Upewnij się, że urządzenie z systemem Windows obsługuje technologię WiGig i jest włączone. Jeśli komputer obsługuje technologię WiGig, zostanie wyświetlony przełącznik WiGig w menu Ustawienia  > Sieć i Internet > Tryb samolotowy.

 • Upewnij się, że ekran obsługuje technologię WiGig. Jeśli nie, będziesz potrzebować stacji dokującej WiGig.

Komputery

 • Jeśli naciśnięcie przycisku Połącz w Centrum akcji nie powoduje znalezienia komputera, z którym próbujesz nawiązać połączenie, wypróbuj następujące rozwiązanie:
  • Upewnij się, że urządzenie z systemem Windows obsługuje technologię Miracast. Informacje na ten temat możesz znaleźć w dokumentacji urządzenia lub w witrynie internetowej producenta.

  • Upewnij się, że komputer, na który ma być przekazywany obraz, obsługuje technologię Miracast i jest podłączony do zasilania. Aby sprawdzić, czy obsługuje Miracast, otwórz aplikację Połącz. Otwórz menu Start, wpisz Połącz, a następnie wybierz Połącz z listy wyników. Aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat dotyczący obsługi technologii Miracast.

  • Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona.

  • Na komputerze, na którym chcesz wyświetlać przejdź do ustawienia > system > wyświetlanie na tym komputerze i upewnij się, że jest skonfigurowany, tak aby inne urządzenia mogły go widzieć.

  • Jeśli wykonanie tych wszystkich czynności nie przyniosło oczekiwanych efektów, uruchom ponownie komputer.