Zmienianie aplikacji uruchamiany automatycznie wraz z rozruchem systemu Windows 10:

Dotyczy: Windows 10

Zmienianie aplikacji

Zmienianie aplikacji startowych

Poniżej opisano dwa sposoby zmiany aplikacji automatycznie uruchamianych podczas startu systemu Windows 10:

  • Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz Ustawienia  > Aplikacje > Uruchamianie. Upewnij się, każda aplikacja, która ma być uruchamiane przy uruchamianiu systemu, jest Włączona.
  • Jeżeli nie widzisz opcji Uruchamianie w Ustawieniach, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , wybierz Menedżer zadań, a następnie wybierz kartę Uruchamianie. (Jeżeli nie widzisz karty Uruchamianie, wybierz opcję Więcej szczegółów). Wybierz aplikację, którą dla której chcesz przeprowadzić zmianę, a następnie opcję Włącz, aby ją uruchamiać wraz z systemem, lub Wyłącz, aby jej nie uruchamiać. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Dodawanie aplikacji

Aby dodać aplikację do grupy aplikacji uruchamianych przy starcie systemu:

  • Wybierz przycisk Start i przewiń, aby znaleźć aplikację, którą chcesz uruchamiać przy starcie systemu.
  • Kliknij aplikację prawym przyciskiem myszy, wybierz Więcej, a następnie wybierz Otwórz lokalizację pliku. Spowoduje to otwarcie lokalizacji zapisywania skrótów do aplikacji. Jeśli nie ma opcji Otwórz lokalizację pliku, oznacza to, że aplikacja nie może uruchamiać się razem z systemem.
  • Otwórz lokalizację pliku, naciśnij klawisz z logo systemu Windows  + R, wpisz shell:startup, a następnie wybierz OK. Zostanie otwarty folder Uruchamianie.
  • Skopiuj i wklej skrót do aplikacji z lokalizacji pliku do folderu Uruchamianie.