Zmienianie aplikacji uruchamianych automatycznie wraz z rozruchem systemu Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Zmienianie aplikacji startowych

Poniżej opisano dwa sposoby zmiany aplikacji automatycznie uruchamianych podczas rozruchu systemu Windows 10:

  • Wybierz przycisk Start , a następnie pozycje Ustawienia  > Aplikacje > Uruchamianie. Upewnij się, każda aplikacja, która ma być uruchamiana przy uruchamianiu systemu, jest Włączona
  • Jeżeli nie widzisz opcji Uruchamianie w Ustawieniach, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , wybierz pozycję Menedżer zadań, a następnie wybierz kartę Uruchamianie. (Jeżeli nie widzisz karty Uruchamianie, wybierz opcję Więcej szczegółów). Wybierz aplikację, którą dla której chcesz przeprowadzić zmianę, a następnie opcję Włącz, aby ją uruchamiać wraz z systemem, lub Wyłącz, aby jej nie uruchamiać. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.