Jak zaszyfrować plik


Funkcja szyfrowania plików chroni dane przez ich zaszyfrowanie. Dane może odszyfrować tylko ta osoba, która ma odpowiedni klucz szyfrowania (np. hasło). Szyfrowanie plików nie jest dostępne w systemie Windows 10 Home.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) plik lub folder i wybierz pozycję Właściwości.

  • Kliknij przycisk Zaawansowane i zaznacz pole wyboru polecenie Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane.

  • Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno Atrybuty zaawansowane, naciśnij przycisk Zastosuj, a następnie wybierz pozycję OK.