Znajdowanie Kosza


  • Jeśli na pulpicie brak ikon, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) pulpit i wybierz pozycję Widok. Jeśli opcja Pokaż ikony pulpitu nie ma znacznika wyboru, kliknij ją, aby go dodać. 

  • Jeśli to nie zadziała, wykonaj następujące czynności:

    • Wybierz Start  > Ustawienia  > Personalizacja > Kompozycje > Ustawienia ikon pulpitu.

    • Sprawdź, czy pole wyboru obok pozycji Kosz zostało zaznaczone, a następnie wybierz przycisk OK. Na pulpicie powinna pojawić się ikona. 

  • Uwaga: Jeśli jesteś w trybie tabletu, ikony na pulpicie nie są wyświetlane. Aby wyświetlić ikony pulpitu w trybie tabletu, przejdź do Start  > Ustawienia  > System > Tryb tabletu. Ukryj ikony aplikacji na pasku zadań w trybie tabletu i Automatycznie ukrywaj pasek zadań w trybie tabletu powinny być wyłączone.