Wyświetlanie wszystkich plików usługi OneDrive w Eksploratorze plików


Pliki usługi OneDrive będą widoczne w Eksploratorze plików po ich zsynchronizowaniu z komputerem:

  • Przejdź do prawej strony paska zadań i kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) ikonę OneDrive  . Jeśli jej tam nie widzisz, może być konieczne wybranie najpierw strzałki Pokaż ukryte ikony .

  • Wybierz opcję Ustawienia, przejdź do karty Konto i wybierz pozycję Wybierz foldery.

  • Zaznacz pole wyboru Synchronizuj wszystkie pliki i foldery w usłudze OneDrive i wybierz pozycję OK.

  • Otwórz Eksploratora plików i sprawdź, czy pliki z usługi OneDrive są dostępne. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów w tym temacie dotyczącym usługi OneDrive.