Kalkulator w systemie Windows 10


Co nowego

 • Aplikacja Kalkulator w systemie Windows 10 to obsługiwana dotykowo wersja klasycznej aplikacji Kalkulator dostępnej w poprzednich wersjach systemu Windows. Działa ona na urządzeniach przenośnych i na komputerach.
 • W tym samym czasie można otworzyć na pulpicie wiele kalkulatorów w oknach o rozmiarach możliwych do dostosowania. Można również przechodzić między trybem standardowym, naukowym, programisty, obliczania daty i konwertera.

 • Aby rozpocząć, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Kalkulator na liście aplikacji.

  Zaktualizowana aplikacja Kalkulator

Przełączanie trybów

 • Tryb standardowy służy do przeprowadzania obliczeń podstawowych, naukowy do obliczeń zaawansowanych, programisty do kodu binarnego, obliczenie daty do pracy z datami, a konwerter do konwersji jednostek miar.
 • Wybierz przycisk Otwórz nawigację , aby przełączać tryby. Po przełączaniu trybów bieżące obliczenia są usuwane, ale dane w obszarach Historia i Pamięć są zapisywane.
  Opcje menu aplikacji Kalkulator

Pamięć

 • W trybach standardowym, naukowym i programisty można zapisywać liczby w pamięci. W obszarze Historia przechowywana jest lista obliczeń wykonanych od momentu otwarcia aplikacji.

  • Aby zapisać nową liczbę w pamięci, wybierz pozycję MS.

  • Aby pobrać ją z pamięci, wybierz pozycję MR.

  • Aby wyświetlić listę Pamięć, wybierz pozycję M lub zmień rozmiar okna, aby listy Pamięć i Historia zostały wyświetlone z boku.

  • Aby dodać lub odjąć liczbę zapisaną w pamięci, wybierz pozycję M+ lub M-.

  • Aby wyczyścić pamięć, wybierz pozycję MC.

 • Kalkulator z listą Pamięć

  Lista Pamięć

Skróty klawiaturowe

 • Kalkulator oferuje skróty klawiaturowe, które mogą ułatwić pracę na komputerze stacjonarnym. Na przykład naciśnij klawisz @, aby obliczyć pierwiastek kwadratowy lub naciśnij klawisze Ctrl + L, aby wyczyścić pamięć.
 • Pełna lista znajduje się w części Skróty klawiaturowe w aplikacjach.