Znajdowanie swojego adresu IP

Dotyczy: Windows 10

W przypadku połączenia Wi-Fi

  • Na pasku zadań wybierz opcję Sieć Wi-Fi  > aktualnie podłączona sieć Wi-Fi > Właściwości.

    Link Właściwości sieci Wi-Fi
  • W obszarze Właściwości znajdź swój adres IP obok pozycji Adres IPv4.

W przypadku połączenia Ethernet

  • Na pasku zadań wybierz kolejno ikonę Sieć Ethernet > połączenie z siecią Ethernet.

    Połączenie Ethernet
  • W obszarze Ethernet wybierz połączenie z siecią Ethernet.

  • W obszarze Właściwości znajdź swój adres IP obok pozycji Adres IPv4.